Leda'nın Soyu

“Zeus’un çocukları” anlamında Diskuroi diye anılan Kastor ve Polydeukes daha çok İsparta ve Argolis’te gençliği ve sporu koruyan tanrılar olarak saygı görmüşlerdir. Her ikisi de Leda’dan olmadır. Zeus Leda’yı baştan çıkarmak için kuğu biçimine girer.


Onlar o gece analarının rahmine düşerler. Adları birçok kahramanlık olayına karışmıştır. Bir dizi serüvenden sonra gökyüzüne çıkarılır İkizler burcunu oluştururlar.

Anaları Leda İsparta kralı Tyndareos’un karısıdır. İliada kahramanlarından Helene (Menelaos’un karısı) ve Klymnestra (Agamemnon’un karısı) da Leda’nı Zeus’la birleşmesinden olmuştur. Helene’yi Theseus Atina’ya kaçırır. Onu erkek kardeşleri kurtarıp İsparta’ya getirirler.

Yunanistan’da tüm kahraman gençler onunla evlenmek ister. Tyndareos koca adaylarına ileride olacak düşmanlıkları önleyebilmek için bir bağlılık andı içirir.

Helene Menelaos’la evlenir. Truva kralı Priamos’un oğlu Paris Helene’yi kaçırır. Menelaos eski adaylardan içtikleri andı anımsamalarını ister. Böylece Truva savaşı başlar.

Paris ölünce Helene onun kardeşi Deiphobos’la evlenir savaştan sonra da Menelaos’a döner. Bir inanışa göre Helene ölünce tanrılar katına yükselmiştir.

Alıntı