Bir Mısır tapınağı genel bir ibadet yeri değildir. Eski Mısır Tapınağı; doğal metafizikseldi. Burada evren toprak ve insanın yararı incelendi. Akademisyen ve turistlerin incelediği bir sanat galerisi olarak planlanmadı. Yıllık festivalde Eski Mısır halkına sadece bir kısmı açıldı. Bu yüzden her Eski Mısır tapınağı güzel bir yerdir. Diğerlerinden daha ilginçtir ve onlardan daha önemli tapınak yoktur. Hepsi de eşit önemdedirler.

Tapınakların duvarlarındaki yazitların amacını ve anlamlarını bilmiyoruz. Bu gibi tapınaklar yıllar sonra halka açıldı. Ptolemic tapınaklar genellikle orijinal Mısır stilinden farklı bir stile sahiptirler.

Ptolemic tapınakların bazı özellikleri şunlardır:
Bu tip tapınaklarda güzel yontulmuş heykeller vardır; fakat fazla ilham vermez.

Kadın çok güzel görünümlü; ama kaba bir yolda zarif Mısır kadın stilinden farklıdır.

Tapınağın Planı
Bir tapınağın alışılmamış dizaynı ve yerinin seçimi ekonomik durumunun öncelerin üzerine dayanmamıştır. Tapınaklar ardarda gelen krallar tarafından uzun yıllarda inşa edilirler.

Genelde Mısır Tapınağı; çamur taşlı ağır bir duvarla çevrilmistir. Tapınaktaki bu duvarın etrafı sembolik olarak kaosun şahinlerinin kurduğu şekilde izole edildi. Tuğla duvar kendisini akan dalgalara set yaptı. Sembolik olarak ilkel sular yaratmanın ilk aşaması temsil edilir. Tapınağın duvarları dışında papazların konutları atölyeler sandık odaları ve diğer yardımcı yapılar vardır.

Duvarlardaki Sembollerin İfadeleri:
Hayatımızda herşeyi sembollerle ifade ederiz. Duvarlardaki yazı ve işaretler 3000 yıl önce yaşayan insanların anlayacağı halde sembolize edilmiştir.

Bazı duvarlardaki sembolizmler şunlardır:
Tapınağın dış duvar ve avlusundaki sahne ışığın şahinlerle savaşını gösterir. Kral ışık tarafından temsil edilir. Karanlık şahin yabancı düşmanları temsil eder.

ALINTIDIR.