Mısır'da rakamlar çok eski zamanlardan itibaren kullanılıyordu. MÖ 2000 yılına ait birtakım aritmetik problemlerini açıklayan papirüsler ele geçmiştir. Bu dokümanlar Kahun Berlin ve Rhind papirüsleri diye bilinmektedir. Bu belgelerde ölçülerin ne gibi esaslara göre yapılacağı örneklerle belirtilmiştir. Mısırlılar Pisagor Teoremi'ni ölçüleri 3-4-5 olan bir üçgenin dik üçgen olduğunu biliyor ve bundan inşa ölçümlerinde faydalanıyorlardı.42

Ayrıca Mısırlılar yıldızlarla gezegenler arasındaki ayrımı da biliyorlardı. Astronomi ile ilgili çalışmalarına görülmesi çok zor olan yıldızları da eklemişlerdi.

Diğer taraftan Mısırlıların hayatı Nil'in yükselme ve alçalmasına bağlı olduğundan bu durumu daima ölçmeleri ve kontrol etmeleri gerekliydi. Hükümdar Nil'in yükselme ve alçalmasını kaydettirmek için bir "Nilometre" yaptırmış ve bu işle uğraşmak üzere memurlar tayin etmişti.43

42. Moustafa Gadalla Historical Deception The Untold Story of Ancient Egypt Bastet Publishing Erie Pa. USA 1996 sf.311
43. John Baines Jaromir Baines Eski Mısır İletişim Yayınları İstanbul: 1986 sf.69

ALINTIDIR.