"Beyaz Büyük Doğu Gök'ünde yükseldiği zaman tanrıların ibadetini güzelliği ile umutlandıran Horus'un Gözü sana övgüler."

Mısır'ın Ölüler Kitabı'ndan

"Mısır'ın Ölüler Kitabı ve Mısırda Ölüm Sonrası Fikri" gibi kitaplar bu tip tradisyonları incelemeyi sevenler için mutlaka okunması gereken bir kitaptır. Kitapta sfenks hakkında da bilgi verilmektedir. Mısır’ın Ölüler Kitabında şöyle denir: "Horus aynı zamanda ve özellikle Harmakhis 'Ufuktaki Horus' ünlü Gize Sfenksi'dir. Defalarca kumlar altında kalmış ve insanların gayreti ile tekrar ortaya çıkarılmıştır. Doğuya yönelik yüzüyle hareketsizliği içinde devasa ve sabahın ihtişamına katılmış gerçekten 'Ufuktaki Horus' tur. Piramitlerin çevresindeki dokunulmamış geniş ölüler şehrini kollayan Horus-Kheprenidir. Göksel eşi Güneş'in bütün doğumların kızıl oluşu gibi kırmızı kumlar içinde kırmızı doğacağı noktadan gözlerini ayırmayan Horus-Harmakhis'tir. Bu Gize Sfenksi yıpranmış yüzünden sonsuz tatlılıkla Horus'tur. O Horus ki beş bin yıldır milyonlarca güneşin doğuşunu tarih öncesi yıkımların felaketlerin korkunç patlamaların silinişini görmüştür."

1. yy.da yaşamış Yunan yazarı ve filozofu Jamblik'in anlattıklarına dayanarak eserlerini hazırlayan Lancelin İsis sırlarına inisiye olma törenlerini detaylı bir şekilde şöyle tanımlıyor; "Gize'deki Sfenks adaylara ait tek giriş yeriydi. Günümüzde bu giriş kumlarla döküntü ve enkazla kapanmış durumdadır. Bununla beraber çömelmiş dev heykelin ön ayakları arasında yerleşmiş bulunuyor. Ama belirtelim ki şimdiye kadar yapılan kazılarda böyle bir giriş tespit edilemedi. Belki daha sonra bulunur. Çok önceleri bu giriş gizli giriş düzenini ancak rahiplerin bildiği bronz bir kapı ile kapalı idi. Sfenks'in içinde ve altında Büyük Piramit'in yeraltı bölümüne bağlanan dehlizler kazılıydı ve o şekilde birbirleriyle kesişmekteydiler ki rehbersiz girildiğinde bu çıkışa veya daha ilerde sözü edilecek sonuca götürülmüş olunurdu. Kıdem sırasına göre ilk iki aday kişiyi 22 basamaklı bir spiral merdivenden indirip sınavların başlayacağı dairevi bir salona götürüyorlardı. Bu ruhun cesaret irade sabır ve idrak genişliği özelliklerinden geçirilen sınavların ne ile ilgili olduğu ve kapsamı da bir sırdır. Yalnız şunu ifade edelim ki bin engeli geçen çeşitli merdivenleri aşan adayı on iki Osiris rahibinin ellerine teslim edilirdi. Onlar inisiye adayını da son noktada bulunan büyük rahibe takdim ederlerdi."

Jamblik'in açıklamaları burada bitmektedir fakat diğer ezoterik tradisyon bilgileri ve okültistler; efsaneyi Büyük Piramit ve onun yeraltı dehlizleri arasında da devam ettirdiler. Buna göre imtihanları başarı ile geçip inisiyasyona kabul edilenler Yükselen Geçit'e götüren çıkış yoluna başaramayanlar ise Nil'e ulaşan çıkış yoluna götürülürdü.Büyük Sfenks'in sırlı kimliğini daha detaylı açıklayan Dr. Mardrus Toute Puissance de L'Adepte adlı kitabında Sfenks için şunları anlatmaktadır;

"Senin adın silinmez. Saklananların saklısı senin adındır.
Amenler'in Amon'u senin adınPhre Harmakhis Khephra Toum senin adın.
Bütün olmuş olanlar olmakta olanlar ve olacak olanlar senin adındır.
Khephra Toum yenileştirmelerin efendisi değiştirmelerin üstadı…
Ey Amenler'in Amon'u Sırların Sırrı Saklıların Saklısı Işık Saçan ve karanlıkta bırakan...
Ey Phre Harmakhis ve Khephra yüzünü Osirisli oğluna çevirsoylarının oğlu onu doğruluyor…
Ey ebedi Şekil işte ben. Ona gir özünü emsin. Seninle birleşsin.
Ben Büyük Ruh'un Parçalarından bir parçayım uluhiyetin parçalarından bir parçayım.
Bütün Yaradılıştan önce o vardı. Bütün mevcudattan önce o mevcuttu.
Hiçbir şey olmadığı zaman o vardı. Hiçbir şeyin adı yokken o vardı..."

Kaynak: Ziyaretçilere link gizlenmiştir görmek için ]