İlk Hânedânlık
Çoğu İnsan Kral A-ha'nın aslında Menfis'in kralı olan Kral Menes olduğuna inanır. Menes Birinci Hanedan krallarındandır. Aşağı Mısır ve Yukarı Mısır'ı birleştiren krallardan ilkidir. Antik Mısır medeniyetinin en parlak devrini onun taç giydiği zamanda yaşamıştır. Menes Menfis şehrini kurmuş ve yer olarak kolayca savunma sapabileceği Nil'deki bir adayı seçmiştir. O Crocodopolis'in de kurucusudur.[1]

M.Ö. 3100 - 3000 yılları arasında hüküm sürdüğü düşünülen ve bazı tarihçilere göre de Mısır'ın Erken Hanedanlık Döneminin ilk firavunu olduğu öne sürülen Menes Antik Mısır'da hakkında birçok tartışma olan bir firavun olarak öne çıkmaktadır.

Özellikle Narmer Tabletlerinin bulunmasından önce Aşağı ve Yukarı Mısır'ın birleştiricisi ve gerçek anlamda ilk Mısır Firavunu olduğu düşünülen Menes'in sözkonusu tabletlerde hiçbir şekilde bahsedilmemesi önemli bir tartışmayı ortaya çıkarmış ve günümüzde birçok tarihçi bu arkeolojik buluntular neticesinde Narmer'in ilk firavun ve Mısır'ın birleştiricisi olduğu konusunda görüş birliği içerisindedir.[2]

Tarihsel kayıtların çok net olmaması ve çeşitli firavun listelerinde görülen farklılıklar sebebiyle günümüzde Menes'in Narmer veya Hor-Aha'ya ait bir isim olduğu düşünülmekte ve Antik Mısır'daki ünlü Memphis şehrinin kurucusu olduğu düşünülmektedir.

Bazı firavunlar listesinde Min veya Meni diye de adlandırılmış olan Menes'in Manetho'nun kitabından 62 yıl hüküm sürdüğü ve bir su aygırı tarafından öldürüldüğünden bahsedilmektedir.[2]

Aha'nın ölümü hâlâ esrârını korumaktadır. Efsaneye göre Aha Fayyum'da vahşi bir köpeğin ve Nil timsahlarının saldırısına uğrayarak ölmüştür. Aha'nın mezarı Menfis'in en ünlü mezarı olan Saqqara (Sakkara)'da bulunmaktadır.[1] Bu mezar Mısır tarihinin bilinen en eski anıtıdır. 3. bin yılın başlarında yapılan bu mezarın bir kayaya oyulmuş beş odası vardır.[3]

ALINTIDIR.