Papirüs (Alm. Papyruss Fr. Papyrus İng. Papyrus Rusça папирус İsp. papiro İt. Papiro.) bataklık kıyılarında yetişen 2-3 metre boylarında kamışa benzeyen çok yıllık bir otsu bitkidir. Bitkinin gövdeleri üç köşeli sert ve düğüm (nod)leri yoktur. Çiçekler küçük başaklar hâlinde olup; bunlar da şemşiyeye benzer durumlar yaparlar. Çiçekleri 6 parça ve kıl gibi incedir. Koyuu yeşil olan papirus bir yıl boyunca yapraklarını dökmeyen bir bitkidir. Eğik yaprakları gövdenin ucundaki püsküllü kısımda bulunur.

Papirüs çok eskiden beri Mısır'da Nil kıyısında tarımı yapılmış olan bir bitkidir. Ancak bugün Aşağı Mısır'da bu bitki hemen hemen hiç kalmamıştır. Yukarı Mısır ve Habeşiştan (Etiyopya)'da yer yer görülmektedir.[1]

Eski Mısırlılar'ın yelken bez hasır ve yazı kağıdı olarak kullandıkları papirüs; onlardan Yunanlılar'a daha sonra Romalılar'a intikal etti ve M.S. 3. yüzyılda yerini parşömen alıncaya dek kullanımı sürdürüldü.

Yunanca papirüs kelimesi Kıptice'den ödünç alınmış ve neredeyse tüm batı dillerine girmiştir.

İngilizce paper “kâğıt” ve Türk argosunda “para” anlamına gelen “papel” kelimelerinin de orijini bu kelime olmalıdır.[2]

Kullanıldığı Yerler
Papirüseski Mısırlılar için önemli bir bitkiydi. Gıda olarak kullanıldığı gibi; yapraklarından da hasır sepet imal ediliyordu.

Papirüs kağıt üretiminde de kullanılırdı. Bunun için sapların tabakaları hafif hafif dövmeyle ayrılır sonra da bunları 5-6 cm boyunda şeritler hâlinde keserek uç uca ve yan yana yapıştırılarak sayfalar halinde tabakalar yaparlardı. Bu tabakalar perdahlanır; böceklerin yememesi için üzerine sedir yağı sürülürdü. Bu tabakaların üzerine kamış kullanarak mangal kömürü sübye ve başka maddelerden meydana gelen mürekkeple yazı yazarlardı. Yapılması parşömenden çok daha ucuza mâl olduğu ve uzun zaman muhafaza edilebildiği için; papirüs edebî yazışmalardan resmî yazışmalara kadar çeşitli alanlarda kullanılmıştır.

Bu papirüs sayfaları günümüze kadar saklanmış olup çok önemli tarihî belgelerin ortaya çıkmasına sebep olmuştur.[1]

Sitemizdeki Papirüsler
Anana Papirüsü
Ani Papirüsü
Bodmer Papirüsü (yapım aşamasında)
Brugsch Papirüsü (yapım aşamasında)
Chester Beatty Papirüsü (yapım aşamasında)
Ebers Papirüsü
Edwin Smith Papirüsü
Egerton Papirüsü (yapım aşamasında)
Golenişev Papirüsü (yapım aşamasında)
I. Anastasi Papirüsü (yapım aşamasında)
Ipuwer Papirüsü (yapım aşamasında)
John Rylands Papirüsü (yapım aşamasında)
Kahoun Papirüsü (yapım aşamasında)
Moscow Papirüsü (yapım aşamasında)
Naş Papirüsü (yapım aşamasında)
Orbiney Papirüsü (yapım aşamasında)
Oxyrhyncus Papirüsü (yapım aşamasında)
Rhind Papirüsü (Papyrus Rhind)
Strassburg Koptik Papirüsü (yapım aşamasında)
Torino Papirüsü (yapım aşamasında)
Turin Koptik Papirüsü (yapım aşamasında)
Westcar Papirüsü (yapım aşamasında)

Kaynaklar
[1] Yeni Rehber Ansiklopedisi "Papirüs" maddesi cilt 16 sayfa 179.
[2] tr.wikipedia.org/wiki/Papirüs

ALINTIDIR.