Set ( ayrıca Sutekh Seteh Seth olarak da bilinir ama orijinal kullanımı SET 'tir. ) Mısır mitolojisinde bir tanrıdır. Aşağı (kuzey) Mısır kralı kabul edilir. Bir eşeği anımsatan kırmızı saçlı ve büyük kulaklı bir hayâli hayvan olarak temsil edilir. Çöl ve fırtınalar ile beraber düşünülür. Yunanlılar bu tanrıyı Typhon olarak görürler.

Set ve Horus

Uzun yıllar; Set aşağı Mısır'ın; Horus da yukarı Mısır'ın hâmisiydi. İki ülke birleştikten sonra Set ve Horus beraber taç giymiş firavunlar olarak gösterildiler. Fakat yukarı Mısır aşağı Mısırı fethettikten sonra; güneyin firavunları sıklıkla Horus'un (yukarı Mısır'ın tanrısı) şeytâni düşmanı Set olarak portrelendiler.

Set Osiris'in erkek kardeşidir. İsis Osiris'in karısıdır oğulları Anubis ve Horus'tur. Set'in hiç çocuğu yoktur çorak çöller onun için onunla anılır aynı zamanda bereketli Osiris'in anti-tezidir. Horus ile savaşları boyunca tanrıça Neith Horus'a taht Set'e ise Astarte ve Asat tanrıçalarını veren bir anlaşma önerdi.

Set erkek kardeşi Osiris'i öldürmesi ile ünlüdür. Aynı zamanda onun oğlu Horus'u da öldürmeye teşebbüs etmiştir. Horus yaşamış babasının ölümünün intikamını almış ve Set'i sonsuza kadar çöle sürgüne yollamıştır. Set'in sürgüne gönderilme kararı Ra tarafından yönetilen tanrılar konseyinde alınmıştır. Tanrıların çoğu Horus ve onun annesi İsis'in Osiris'ten gelen Mısır tacının mirasçısının Horus olduğu iddiasını desteklerken Ra bu fikre katılmamıştır. O Horus'un böyle güçlü bir pozisyon için çok genç olduğuna inanıyordu. Böylece duruşma kimse yenişemeden uzun yıllar sürdü. İsis'in bir kurnazlığı davanın kapanmasına neden oldu.

İsi büyü kullanarak kendini çok güzel bir genç kadına çevirdi. Set O'nu gözlerinden yaş akarken gördü ve sorunun ne olduğunu sordu. İsis kendi ve Horus'un durumuna benzetmeden bir hik131ye anlattı. Buna göre şeytâni bir adam onun kocasını öldürmüş ailesini sürülerini çalmayı denemişti. Set bu kötü duruma çok kızar bu şeytâni adamı yok ederek aile mülklerinin genç kadının oğluna geçmesi için ısrar eder. Kendi kelimeleri ile kendi yaptıklarını ayıplar ve Mısır tacını kaybeder.

Set her zaman tamamıyla şeytâni bir figür olmamıştır. Onun yeraltına yaptığı karanlık yolculuk boyunca Horus ile kavgasında O'nu hâmisi olan Ra'nın mavnasında olan güneşi korumuştur. Yılan şeklindeki canavar Apep ile kavga etmiştir. Ayrıca 19. hanedan döneminde kısa bir süre çölün güçlerini sakinleştiren tanrı olarak Set'e duyulan saygı büyümüştür. Bir çok firavun o dönemde Set'in isminden türeme örneğin Seti gibi isimleri kendilerine isim olarak seçmişlerdir.

Kaynak: tr.wikipedia.org/wiki/Set_(mitoloji)