Etiketlenen üyelerin listesi

 1. #11
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart

  "- Kurtulmuş demek bazıları?
  Tufan'dan bir teki bile kurtulmamalıydı oysa!"
  Ninip (Ninurta) açtı ağzını
  Kahraman Bel(Enlil)'e seslendi:

  " - EA'dan başka kim yapabilir ki bunu?
  Herşeyi bilen bir o!"

  EA açtı ağzını
  Seslendi kahraman Bel (Enlil)'e:

  -" Sentüm tanrıların en akıllısı en kahramanı!
  Nasıl düşüncesizce yol açtın Tufan'a?
  Günahı olana yükle günahını!
  Suçu olana suçunu yükle !
  Fakat yokolmadan hepsi serbest bırak kurtulanları!
  Çek elini yokolmadan hepsi!
  Niye Tufan yaptın ki?

  (Am-ma-ki taş-ku-nu a-bu-bi)

  Gönderseydin bir aslan azaltırdı insan sayısını
  Niye Tufan yaptın ki?
  Gönderseydin bir panter azaltırdı insan sayısını
  Niye Tufan yaptın ki?
  Gönderseydin bir açlık kırıp geçirirdi ülkeyi!

  Niye Tufan yaptın ki?
  Gönderseydin bir salgın siler süpürürdü ülkeyi!
  Bana gelince ulu tanrıların kararını ifşa etmedim ben

  Ey bilgeler bilgesi
  Ben sadece bir düş gönderdim Utna-Piştim'e
  Anladı o da böylece ulu tanrıların kararlarını !"

  Enlil (Bel) gelip çıktı gemiye
  Elimi tutu ve kaldırdı beni havaya
  Karımı çıkarttı sonra getirip diz çökertti yanıma

  Dokundu alınlarımıza
  Tam ortamızda duruyordu ayakta
  Kutsadı bizi şu sözlerle sonra:

  -"Eskiden Utnapiştim bir insandı
  şimdi Utnapiştim ve karısıbizleretanrılara benzeyecekler
  Utnapiştim çok uzaklardanehirlerin ağzındaki topraklara
  yerleşecek yaşayacak artık orada!"

  Ve getirdiler Tanrılar beni bu uzaklara
  yerleştirdiler nehirlerin ağzına.

 2. #12
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart

  Ziyaretçilere link gizlenmiştir görmek için ]  Sümer İlahilerinde . .

  (Kolon III)

  Tanrılar Toplantısında
  Nintu ağlayıp sızlanıyordu
  İnliyordu doğuran kadınlar gibi.
  Parlak İştar(İnanna) dualar
  okuyordu yarattıklarına.

  EA-Enki düşüncedeydi kendi kendine.
  Anu Enlil Ea ve Ninhurşag
  Yer’in ve Göğ’ün tanrıları
  Tekbir getiriyorlardı
  Anu ve Enlil adına

  Ziusuddu(Nuh)
  Şuruppak’ın Rahibi
  kıralı
  eğiliyordu acıyla yerlere
  tapınıyordu.
  Hazırdı her an uymaya Tanrıların emrine.

  Daha önce hiç görmediği bir rüya girdi Ziusuddu'nun düşüne
  Açıklanıyordu Yer’in ve Göğ’ün yargıları.

  (Kolon IV)

  Ziusuddu işitti yanıbaşında duran EA'nın sesini ;

  "Solumda
  duvarın orada dur
  Ey duvar
  sana senin için bir lafım var.
  Önem ver sözlerime.
  Bir Tufan olacak emrimiz üzre
  Silip süpürecek Tufan tapınakları
  kurutacak insanın tohumunu

  Karar böyle
  Tanrılar Toplantısı’nın kararı bu.
  An ve Enlil'in arzusuyla…
  ..kırallığı
  sona erdirilecek kanunları.


 3. #13
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart

  Güçlü kasırgalar esti birlikte
  bir olup saldırdılar
  kapladı Tufan aynı anda tüm Tapınakları.
  Başladı kasıp kavurmaya Tufan.

  6 gün 6 gece boyunca
  kapladığında Tufan her yanı
  Azgın sular üzerinde yüzdürüyordu Yarış Gemisini (?)Tufan.

  Şamaş göründü
  ışıklarıyla Yer’i ve Göğ’ü aydınlatan.
  Ziusuddu açtı penceresini (Yarış?) Gemisinin
  Şamaş'ın ışıkları girdi Gemiye
  Ziusuddu kıral
  eğildi Şamaş'ın önünde
  Kurban etti bir ineği ona kıral Ziusuddu
  bir kuzu kurban etti ona.

  KOLON VI

  Ziusuddu onlara tapsın diye
  Gök (Anu) tarafından
  Yer (Enlil) tarafından
  lanet vardı ceza vardı ortada.

  Ey Anu
  Ey Enlil
  Göğ’ün hükmü

  Yer’in hükmü tarafından
  lanet vardı ceza vardı ortada
  Ziusuddu yanınızda yer alsın size tapsın diye lanet vardı ceza vardı ortada.

  Toprağın kaderi NIG-GIL-MA
  kader olmuştu Ziusuddu'ya.

  An ile Enlil'in
  'göğün soluğu'
  'yerin soluğu' yayıldı her yana.
  Bitkiler boy attılar toprakta.

  Kıral Ziusudra
  kapandı An ve Enlil'in önünde yerlere
  An ile Enlil bastılar bağırlarına
  Ziusudra'yı.

  An ile Enlil Tanrı yaşamı gibi bir yaşam verdiler ona.
  An ile Enliltanrı yaşamı gibi sonsuz bir yaşam
  bahşettiler ona.

  Ziusudrakıral böylece
  NIG-GIL-MA adını aldı
  Adı da oldu "bitkiler ve insanlığın tohumu". 4. #14
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart

  Ziyaretçilere link gizlenmiştir görmek için ]  TUFAN KAVRAMLARI . .

  Gök-Anu tanrının “Tufan’ı hiç unutmayacağı” üzerine verdiği söz günümüzden beş bin yıl kadar önce tabletlere kaydedilmeye başlanmıştı. Enki’nin gizlice ve mırıldanarak Sümer tanrılarının aldıkları Tufan kararını açıkladığı Şuruppak duvarı günümüzde Yahudilerin hala kaderlerine ağladıkları Ağlama Duvarı olmalı.

  İnsanlığı böylesine derinden etkilemiş bir konuyu yanlışlar yapma pahasına ele almak gerekiyordu. Geçmiş insan tarihinin dehlizleri içinde düşe-kalka ve fakat insanbilim ibrişimlerini takip ederek 5-6 bin yılı anlamak doğrudan doğruya dinsel saflaşmayla belirmeye başlayan şu andaki dünya durumunu da anlamaya çalışmak demektir.

  Eski tarih aktarım biçimi kabul edilmesi gereken sözlü Sümer ilahileri doğal olarak yazının henüz yaratılmamış ve kullanılmıyor olduğu dönemlerde de vardı. Kuran’ın ezber-hatmi nasıl mümkün ise şarkılar biçimli Sümer ilahileri de nesilden nesile öyle aktarılıyordu. Yazının kullanımıyla birlikte eski ilahiler de önce taşlara ve giderek kil tabletlere kaydedilmeye başlanmış olmalıdır; fakat anımsandığı biçim ve içerikle!

  Eski Sümer yazılarını değerlendirirken hemen başlangıçta iki önemli noktayla karşılaşırız: Önce taş ve kil tabletlere kazılmış kavramların başlangıçtaki anlamlarının değişmiş olma olasılığı. Toplumsal gelişmeye bağlı doğal bir olgu olarak bir çok kavramın anlam değiştirme süreci geçirebileceğini biliyoruz. Tablet yazıcılar kavram söylenişini muhafaza etmiş olsalar bile anlam kaymasını önleyemezlerdi; yazıcılar ister istemez kavramı yaşadıkları çağda tanıdıkları yeni anlamıyla aktarıyorlardı.

  Öte yandan özellikle yazının ilk gelişme dönemlerinde yazı sistemlerinin oturması sürecinde birbirinden kopye edilerek yenilerin yazılması sırasında eski kavramların her seferinde başlangıçtaki şekilde okunamamış olması da ciddi bir olasılıktır. Ölçüm ve değer birimlerinin değişme süreci geçirmesinin Sümer Kıraliyet Listesinde tarih ve rakamların farklı şekillerde okunması sonucunu doğurduğunu kesin olarak söyleyebiliriz. Yeri geldiğinde “3 ay 1/2 gün’ diye not düşen dikkatli tablet yazarları yine de eski rakamları on binlerce yüz binlerce yıl olarak okumaktan kurtulamazlar. Ayrıca biliyoruz ki her farklı toplum birimin kendine has değer ölçüleri vardı; farklı topluluk yazıcılarının bunları dönüştürme işlemini nasıl yapmış olduklarını bilemiyoruz.

  Tamamen şekillerden oluşan fikir-yazıdan heceli alfabeye doğru geçiş; kelime veya hece ifade eden şekil-desenlerin farklı dillerdeki ses değerinin değişik olması; aynı dönemlerde farklı birimlerce yazının sağdan sola doğru veya tersi bir sistemle yazılıp okunması; bir dilden ötekine aktarımda ses veya anlam tercümesine başvurulduğunda karşılaşılan zorluklar eski toplum yazıcılarının ciddi bir sorunu idi. Sesdeğersel alfabetik dönüştürme trancription farklı dildeki bir kelimenin bir başka dilde yazımı bugünkü dünyamızın bile üstesinden henüz gelemediği zorluklar taşır.


 5. #15
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart

  Eski yazıcılar En-ki’nin 40 ismi ve 15 sıfatı bulunduğunu yazmışlardı. Aynı tanrı ad yazımları bile bazan farklı ses değerleriyle ifade ediliyordu ki; eski Sümer sözcüklerinin tersten veya farklı ses değerleriyle okunarak kalıcı hale gelen sözcüklere de sahibiz. Örneğin Sümer (Ş)uruppak yerleşimi günümüzde Fara; Nippur ise Niffer olarak biliniyor. O halde Sümerologların (p) olarak okuduklarını Semitler (f) olarak ; Fara’da ise üstelik hecesel bakımdan sağdan sola doğru okuyorlardı. Eski Yunan Platon’u da Arap dünyasında aynı nedenle Eflatun halini almıştır. Burada Sümerologlarımızın yanlış okuma olasılığını da gözden uzak tutmamak gerekir.

  Bazı eski yazı sistemlerinde sadece sessiz harfler nakşedilerek sesli harflerin kullanımı okuyucuya bırakılıyordu. Örneğin RK olarak yazılmış kelimeyi ErEk UrUk veya Arak hatta (L)ArAk olarak okumak okuyucunun bilgi ve becerisine bağlıdır. Yazıldığı sırada günlük kullanım seslerini herkes bildiği için sorun oluşturmayan bu durumun zamanla ciddi okunma güçlükleri çıkarması kaçınılmazdı. Sümerologların Uruk veya Larak olarak okudukları RK yazımı Eski ahitte şimdiki yazıya Erek sesleriyle aktarılmaktadır ki bunun şimdiki IrAk olduğunu biliyoruz.

  Bay Schmokel kitabında bir yerde Sümerce ‘Etemen-enki’ sözcüğünü ‘Enki’nin Sarayı’ olarak okuyup çevirmişti; kitabının bir başka bölümde ise “Enlil’in sarayı”nı ‘ Nemetti-enlil’ olarak okumuştur. Burada bay Schmokel Sümer saray sözcüğünü hecesel olarak bir kez sağdan başlayarak bir de soldan başlayarak okumakta; her seferinde aynı ‘saray’ anlamını bulmakta; fakat her seferinde de farklı bir sözcük kullanmaktadır. Bay Schmokel farketmemiş olsa da bu eski tabletlerde kelimelerin bazan nasıl yazılmış ve okunmuş olduklarını gösteriyor.

  Bütün bunlar eski yazıtları anlamaya yönelik okuma çalışmasının güçlüklerini kısmen ifade ederler.

  Sümer’de İnanna olan Babil’in İştar’ı tarafından ‘seçildiği’ kendisine vahyedilen Assubanipal-I de yazıcılar tanrısı Nebo'nun bilge düzenlemesiyle yazılmış eski şekil yazıları yeni yazıya nasıl dönüştürdüğünü; kopya yazıların doğruluğunu nasıl araştırdığını; karşılaştırmalı doğrulamayı nasıl yaptığını ve bu yetkinliğe erişebilmek için nasıl ciddi bir eğitimden geçmiş olduğunu şöyle anlatmıştı:

  “Tablet üzerine yazma sanatının tüm sırlarını ve özelliklerini öğrendim. Yerin ve göğün halinin nasıl yorumlanacağını biliyorum. Bilginlerin toplantılarında tartışıyorum. Çarpma ve bölmede en karışık zor meseleleri bile çözebilecek çaptayım. Tufan döneminden kalan tamamıyla anlaşılmaz bir taş çizimine şöyle bir göz atmam veya Sümer-Akad dönemlerinin çözülmesi çok zor yazılarını bir okumam yeter. ”


  Günümüzde Fıransızca OTAN kelimesi İngilizcede NATO olarak yazılıyor; her iki kelime de aynı olguyu farklı ses değerleri ile anlatmaktadır. Değişik dil veya lehçelere sahip eski toplumlarda da benzer durumlar varolmuş olmalıdır. Yahudi Tapınak görevlileri eskiden yazıtları anlayamadıkları zaman onları ters yönden okumaya; kelime köklerini bulmaya ve okuma zorluklarını aşmaya çalışırlarmış; bu herhalde yukardaki durumdan ötürü başvurulan bir yoldu.

  Babil metinlerinde Hammurabi yasalarının önsöz ve sonsözünde Sümerlerde adına rastlamadığımız Marduk okunuşlu bir tanrıyla karşılaşırız. Üstelik Marduk Babil için sıradan bir tanrı değil Sümer Yaratılış’ında yer almış hatta bir bakıma asıl yaratıcı tanrıdır; EA-Enki’nin büyük oğludur ve EA tüm ‘karabaşlar’ üzerindeki Enlil’liğe Marduk’u tayin etmiş; “igigi”ler büyük tanrılar arasında Marduk’u yüceltmişti.

  Böylesine önemli bir Babil tanrısının kutsal kitaplara ve eski Sümer tabletlerine bir şekilde yansımış olması gerekliydi ama Marduk yazımlı bir tanrıya ne Sümer tabletlerinde ne de Eski Ahit’te rastlarız; bunun bulunması gerekliydi.Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Benzer Konular

 1. Ozan Tufan yıkıldı
  Konu Sahibi TayLan Forum Fenerbahçe
  Cevap: 0
  Son Mesaj : 04.Şubat.2016, 00:45
 2. Cevap: 0
  Son Mesaj : 14.Ocak.2013, 06:04
 3. Cevap: 0
  Son Mesaj : 08.Ocak.2013, 05:45
 4. Büyük Tufan
  Konu Sahibi Kuzey Forum Mitoloji
  Cevap: 0
  Son Mesaj : 07.Haziran.2012, 19:50
 5. Mitoloji'de Tufan
  Konu Sahibi Leydihan Forum Mitoloji
  Cevap: 0
  Son Mesaj : 03.Mayıs.2012, 17:35

Bu Konu için Etiketler

Bookmarks

Bookmarks

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Mesaj Yazma Yetkiniz Var
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

Giriş