Etiketlenen üyelerin listesi

 1. #6
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart

  Ziyaretçilere link gizlenmiştir görmek için ]
  Eski Ahit'te . .

  Noé (Nuh) birlikte yaşadıklarıyla uyumlu temiz birisiydi ve Tanrı yolunda yürüyordu.

  Beşyüz yaşına geldiğinde Nuh'un üç oğlu oldu: Sem Şam Cafet.

  Yeryüzü Tanrı nezdinde hilebazlıkla cinayetle dolmuştu.

  Ve Tanrı Nuh'a dedi:

  "Bütün yaratılmışların sonları yaklaşmıştır..şimdi artık yeryüzünden hepsini yokedeceğim.

  Kendine ağaçtan bir Gemi (‘Arche’) yap.Onu bölmelere ayıracaksın ve içini-dışını ziftle kaplayacaksın.

  Gemi’nin uzunluğu 300 (150 m.) genişliği 50 (25m) yüksekliği de 30 (15 m) dirsek olacak.

  Gemi'de (Arche) 05 m. yüksekliğinde bir baca yapacaksın.İki yanına kapılar koyacaksın bunu birinci ikinci ve üçüncü katlarda yapacaksın.

  Bana gelince göğün altında yaşam soluyan bütün canlıların sonunu getirmek için yeryüzünü sularla kaplayan bir Tufan yapacağım.

  Yeryüzünde ne varsa yok olacak. Fakat seninle bir ittifak (akit-aht) yapmak istiyorum karın oğulların gelinlerinle birlikte Gemi'ye bineceksin.

  Seninle birlikte yaşatmak içinbütün canlı ve hayvanların her cinsinden birer çifti Gemi'ye bindireceksin.

  Nuh Tanrının dediği her şeye uydu ve aynı şekilde yaptı.

  Ve Yahve kapıyı Nuh'un üstüne kapattı.

  Tufan yeryüzünü kapladığında Nuh 600 Yaşındaydı.

  Nuh'un 600.yaşının ikinci ayının onyedinci günü işte o gün bütün su kaynakları büyük deliklerden fışkırdı ve göklerin tüm pencereleri açıldı.

  Sonra 40 gün boyunca Tufan yeryüzünü kapladı.

  Sular her geçen gün yükseldi ve göklerin altındaki en yüksek dağlar suyla kaplandı.

  Sularyeryüzünde150 gün yükselmeye devam etti.

  Tanrı Nuh'u ve Nuh'la birlikte gemide bulunan evcil ve yabanıl canlıları anımsadı. Tanrı yeryüzüne rüzgarları üfledi ve suları indirdi.

  Kaynak delikleri ve göklerin pencereleri kapandı.


  150 gün boyunca sular çekilmeye başladı.

  Ve Gemi7.ayın 17.de Ararat dağının üzerinde durdu.

  Sular 10.aya kadar çekilmeye devam etti. 10.ayın birinci gününde dağların tepeleri görünmeye başladı.

  Nuh'un hayatının 601.yılında birinci ayın birinci gününde toprak kurumaya başladı.

  İkinci ayın 21. günü toprak kurudu.

  Tanrı Nuh'la konuştu ve dedi:

  Karın oğulların ve oğullarının karılarıyla birlikte gemiden çık.

  Nuh Yahve için bir sunak yaptı ve helal hayvan ve kuşları ona kurban etti.

  Yahve bu nefis kokuyu içine çekti ve kendi kendine şöyle dedi:

  Artık insandan dolayı dünyayı bir daha lanetlemeyeceğim yaptığım gibi bir daha canlıları yoketmeyeceğim çünkü insanın kalbi doğuştan kötüdür.

  Tanrı Nuh ve oğullarını kutsadı ve dedi :

  -..Fakat canlıları ruhları yani kanları ile yemeyiniz!

  Bu sözlerle sizin her birinizin kanını da kastediyorum.

  Bununla tüm hayvan ve insanları kastediyorum ve insanlar arasında insan ruhunu (yani kanını) kast ediyorum.

  İnsan kanı akıtan adamın kanı akacaktır!

  Size ahdediyorm; artık hiçbir canlı Tufan ile yokedilmeyecek ve yeryüzünü silen Tufan bir daha olmayacak!'

  Nuh ve üç oğulu Sem Kenan'ın babası Şam ve Cafet Gemi'den çıkmışlar ve çalışmaya ve çoğalmaya başlamışlardı.

  Nuh üzüm yetiştirmeye başladı. Şarap içince sarhoş oldu ve çadırında soyundu.

  Kenan'nın babası Şam babası Nuh'un çıplak olduğunu gördü ve dışarıdaki iki kardeşini uyardı.Fakat Sem ile Cafet (Nuh'un) mantosunu-pelerinini aldılar kendi omuzlarına geçirdiler ve geri geri yürüyerek babalarını örttüler; başları arkaya dönüktü ve babalarının çıplaklığını görmediler. Nuh sarhoşluğundan ayılınca kendine bu işi yapanın en küçük oğulu olduğunu öğrendi.Ve dedi ki;

  'Lanetlensin Kenan!
  Köle olsun kardeşlerine!'

  Ve yine dedi ki;

  'Yahve Sem'in tanrısı kutsansın ve Kenan kölesi olsun onun!

  Tanrı Yafet'i dışarıda koysun

  Sem'in çadırlarında yaşasın Tanrı

  ve Kenan kölesi olsun Onun!

  Tufandan sonra Nuh 350 yıl yaşadı. Nuh'un toplam hayatı 950 yıl oldu sonra öldü.

 2. #7
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart

  Ziyaretçilere link gizlenmiştir görmek için ]  Gılgamış Destanında Tufan . .

  Gılgamış uzaktan Utnapiştim'e (Nuh) seslenip dedi ki:

  "Sana bakıyorum da Ut-Napiştim
  kendimden farklı bir şey görmüyorum sende.
  Savaşa atılmak için güçlü bir yürek var sende de benim yüreğim gibi
  ve sırt üstü yatıp dinleniyorsun sen de benim gibi!
  Öyleysenasıl çıkabildin Tanrılar Meclisi huzuruna
  ölümsüzlük dilemeye?"

  Ut-napiştim dedi ki Gılgamış'a:

  "- Bu sırrı açıklayacağım sana Gılgamış
  Aktaracağım sana Tanrılar Meclisi Kararını;
  Şuruppak'ı bilirsin
  bilirsin Fırat üstünde kurulu bu şehri
  Eski bir şehirdir bu;
  orada yaşıyorlardı tanrıların hepsi.
  Yürekleri Tufan yapmaya zorladı Ulu Tanrıları
  orada ulu tanrıların babaları Anu
  şevkatli bilge Bel (Enlil)
  Taht taşıyıcısı Ninib(Ninurta)
  Savaş yöneticileri EnnugiNinigiazag
  EA birlikte oturuyorlardı.

  Hem de bilge olan parlak gözlü EA onların kararlarını tekrarladı tapınak duvarına:

  -"Duvarduvar!
  Kamış çit!
  Kamış çit!
  Dinle kamış çit!
  Ey duvar anla!
  Şuruppak'lı adam

  Ubar-Tutu'nun oğlu
  değiştir yurdunu!

  Bir gemi yap!
  Zenginlikleri bırak
  kurtar yaşamını!
  İnşa edeceğin bir gemiye
  yükle tüm yaşam tohumlarını!

  - Geminin ölçüleri ne olsun?

  - İnşa edeceğin geminin tam olsun ölçüleri!
  Denk olsun genişliği uzunluğuna!
  Ört üstünü de bir çatıyla!
  Okyanus üzerine yerleştir onu!
  Bu gemi bir yarış gemisi
  Adı da 'Hayat kurtaran!' olacak!
  Öyle olsun ki…

  Alt kısmı da üst kısmı da kuvvetli olsun.

 3. #8
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart

  …zamanı sana bildirdiğimde
  ….gireceksin gemiye
  örteceksin kapısını
  Yerleştir içine tohumlarını eşyalarını
  zenginliklerini
  karını çocuklarını akrabalarını zanaatkarları
  hayvanlarıyabani yaratıkları ve ova bitkilerini"

  Açtı ağzını bilge Um-napişti
  Tanrısı EA’ya dedi ki;
  'Ben hiç gemi yapmadım ki
  Bilmem nasıl inşa edileceğini..
  Toprağa çiz de şeklini
  şekile bakarak yapayım gemiyi..'

  'Baktım o şekile ve
  Tanrım sahibim EA'ya dedim ki:

  -….sahibimsözlerini yerine getireceğim yapacağım benonu

  Fakat bana sorarlarsa ne diyeyim şehirdekilere zanaatkarlara yaşlılara?"

  EA açıp ağzını hizmetkarı olan bana dedi ki:

  "… şöyle söyleyeceksin sen onlara:
  - Biliyorum ki Bel(Enlil) kötü gözle baktı bana
  nefret etti benden
  barınamam artık şehrinizde
  Alnımı sürmeyeceğim artık Bel (Enlil)'in topraklarına Okyanus'a (APSU'ya) doğru gideceğim
  Benim tanrım EA ile yaşayacağım orada
  O sizin üstünüze seller salacak;
  Kuşların balıkların hasadın üstüne..
  Üstünüze Kuk-ku yağdıracak
  Kib-tu yağdıracak üstünüze
  …karanlıklar şefi
  ….karayağmurlar yağdıracak size!"


  Güneş şafakta çıkınca ortaya

  Zayıf insanlar zift taşımaya başladı
  Güçlüler de ne lazımsa onu..
  Beşinci gün
  Onun şeklini-pilanını çizdim
  Çevre duvarları 60 metreden(120 dirsek) daha yüksekti
  Çatısının etrafı da 60 metreydi.
  Çevresini belirledim şeklini çizdim
  Çizdim şeklini
  biçimlendirdim
  6 kere yeniden ölçtüm(çaktım) onu
  7 bölüme ayırdım
  9 parçaya ayırdım içini
  Altlarını sağlamlaştırdım
  gözden geçirdim bölümlerini
  koydum oralara gerekli her şeyi
  6 Sar'lık zifti içeriye döktüm
  3 Sar'lık asfaltı içerisine yaydım.
  3 Sar'lık yağı seleciler götürdüler
  1 Sar'lık yağ kurbanlara gitti
  2 Sarlık yağı Yapımcı koydu bir yana.
  İnekler kesiyordum yenilsin diye

  Koyunlar kestim her gün
  Küplere nehirler gibi
  Bira hurmaşarabı yağ dolduruyordum.

  Bir günü Bayram ilan ettim
  Yeni yılın ilk günü gibi
  Ellerimle taşıyordum ot ilaçlarıdermanları
  (…) günü güneş batmadan
  Gemi hazırlanmıştı.
  ….zordu.

  Yapımcılar geminin giru’ sunu taşıyorlardı
  Aşağıdan yukarı kadar.
  …..üçte ikisi..

 4. #9
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart

  Neyim varsa yükledim ona
  Yükledim tüm gümüşleri
  Tüm altınları yükledim
  Neyim varsa yükledim
  tüm yaşam tohumlarını
  Bindirdim tüm ailemi yakınlarımı
  Evcil ve yabanıl hayvanları zanaatkarları.
  Bindirdim hepsini gemiye

  Şamaş(Güneş) zamanı saptamıştı:
  "-Sabah Kukku yağacak..
  Akşam Kibtu yağacak..
  Karanlıklar sahibi akşam karayağmurlar yağdıracak.
  Gir gemiye
  kapa kapısını!"

  Vakit gelmişti.
  Karanlıklar sahibi akşam
  karayağmurlar yağdırdı
  Gündüz göğe bakıyordum
  Görünce havanın halini
  Bir korku sardı beni.
  Girdim gemiye ve kapadım kapısını.
  Gemiyi Puzur-Kurgal'a doğru götürmek için
  İçindeki tüm eşyalarla evi Yapımcıya teslim ettim.
  şafak vurunca
  Kara bir bulut çıktı göğün sonunda
  Tanrı Adad parlamaya başlıyordu orada
  Nabu ile Sarru eşlik ediyorlardı ona.

  Kahramanlar dağlardan ovadan tahtlarıyla geliyorlardı.
  Nergal (İrra) sabahı parçaladı
  Ninip (Ninurta) saldırıya geçti
  Annunaki'ler meşaleler taşıyorlardı
  Her taraf aydınlanıyordu onların ışığıyla
  doldurdu Adad'ın hışmı gökyüzünü
  Görünmez oldu hiçbir şey
  ...ülke sanki…
  Birinci gün …
  Zincirinden boşanır gibi…ülke..
  Sanki bir ani saldırı gibi… getirdiler insanların üzerine

  Kardeş görmüyordu artık kardeşini
  Kendini tanıyamıyordu artık kişi.

  Tufan'ın korkusu
  Kapladı gökteki tanrıları
  Tanrılar çekindiler Tufan'dan.
  Anu'nun göklerine kaçıştılar
  Köpekler gibi çiftleşiyorlardı Tanrılar
  Duvarların üstünde yatıyorlardı.

  İştar(Inanna) başladı sızlanıp bağırmaya
  - Herşey çamura-hamura dönüşüyor bugün
  O vakitTanrılar Toplantısında kem sözler mi etmiştim
  Niye söyledim ki Tanrılar Toplantısında o kem sözleri?
  Niye kullarımı yok etme kararı aldım ki?
  Denizleri dolduran küçük balıklar gibi bu
  İnsanları ben doğurmadım mı sanki?
  Annunaki'ler Tanrılar başladılar onunla birlikte ağlaşmaya.
  Ağlaşıp durdu Tanrılar dudakları kapalıtitrediler(?)
  6 gün 6 gece
  Ülkeyi yokeden Tufan'ın kasırgaları rüzgarları esip durdu.
  7.günün başında kesildi Tufan'ın kasırgası.
  Denizler duraldı fırtına dindi Tufan sona erdi.

 5. #10
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart

  Havaya (Denize?) baktım gürültü dinmişti
  Fakat tüm insanlık çamura dönmüştü
  Sel artıkları evleri çatısına kadar örtmüştü.

  Açtım pencereyi
  Işık düştü yanağıma
  Ağlayarak durup kaldım
  Yaşlar akıyordu yanaklarıma

  Baktım her yana
  dünyaya denizden
  12 x? yüksekliğinde bir ada yükseliyordu.
  Gemi Nizir Dağı'na ulaşmıştı
  Nizir Dağı yapıştı gemiye
  Bırakmıyordu başka yere gitmeye
  Birinci gün
  İkinci gün ….
  Nizir Dağı yapıştı gemiye
  Bırakmıyordu başka yere gitmeye
  Üçüncü gün
  Dördüncü gün….
  Nizir Dağı yapıştı gemiye
  Bırakmıyordu başka yere gitmeye
  Beşinci gün
  Altıcı gün….
  Nizir Dağı yapıştı gemiye
  Bırakmıyordu başka yere gitmeye

  Yedinci günün başında
  Çıkardım bir güvercini uçurdum
  Güvercin gitti döndü geldi geriye
  Konacak yer bulamamıştı kendine
  Çıkardım bir kırlangıcı uçurdum
  Kırlangıç gitti döndü geldi geriye
  Konacak yer bulamamıştı kendine
  Çıkardım bir kargayı uçurdum
  Karga gittigördü suların çekilişini
  Yedi eşindi dönüp gelmedi geriye.

  Çıkardım Dört Rüzgarı
  sundum bir kurban
  bir sunak hazırladım dağın tepesine.
  7+7 kazan adaguru yerleştirdim oraya
  Dağın eteğine kamış ektimağaçlar diktim.
  Kokular ulaştı tanrılara
  Toplandı Tanrılar sinekler gibi sunaklara
  Ama ulaşınca Tanrıların yaratıcısı oraya
  Nasıl istiyorsa öyle yaratmıştı öteki tanrıları Anu
  Bir neşe kapladı ortalığı.

  Tanrıların yöneticisi Anu dedi ki
  - Ey burada toplanmış Tanrılar
  Geçti artık Tufan günleri
  Nasıl hiç unutmayacaksam
  Boynumda taşıdığım Lapis Lazuli (Mavi taş) kolyemi Unutmayacağım hiç o günleri de!

  Paylaşın Tanrılar Kurban paylarınızı!
  Fakat Bel (Enlil) kurbanlara doğru gelmesin!
  Çünkü düşüncesizce bir Tufan yaptı O!
  Yoketti İnsanlarımı!"

  Çıkıp geldiğinde Bel
  Gördü gemiyi ve sinirlendi
  İgigi'lere karşı kızgınlıkla doldu:

Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Benzer Konular

 1. Ozan Tufan yıkıldı
  Konu Sahibi TayLan Forum Fenerbahçe
  Cevap: 0
  Son Mesaj : 04.Şubat.2016, 00:45
 2. Cevap: 0
  Son Mesaj : 14.Ocak.2013, 06:04
 3. Cevap: 0
  Son Mesaj : 08.Ocak.2013, 05:45
 4. Büyük Tufan
  Konu Sahibi Kuzey Forum Mitoloji
  Cevap: 0
  Son Mesaj : 07.Haziran.2012, 19:50
 5. Mitoloji'de Tufan
  Konu Sahibi Leydihan Forum Mitoloji
  Cevap: 0
  Son Mesaj : 03.Mayıs.2012, 17:35

Bu Konu için Etiketler

Bookmarks

Bookmarks

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Mesaj Yazma Yetkiniz Var
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

Giriş