Mitolojik Yerler ve Mitik Coğrafya

Antik Çin anlayışında Dünya kare şeklindeydi ve tam ortasında Çin ülkesi bulunurdu. Bu sebeple Çin'e Orta Krallık dedikleri de olurdu. Batı'da bulunan efsanevi bir krallık birçok mite özellikle de Okçu Yi ile ilgili mitlere konu olmuştur. Bu krallığın hükümdarının Xi Wang Mu isimli bir kraliçe olduğuna inanılırdı ve kendisine sıklıkla Batının Ana Kraliçesi denirdi[37]. Bu ülke ve kraliçesi sıklıkla ölümsüzlük ile bağdaştırılmıştır. Çin coğrafyasındaki bir başka mitik öğe de Beş Yüce Dağ kavramıdır. Daoist gelenekte kutsal olan bu Beş Yüce Dağ şunlardır: Tài Shān (泰山/泰山) Huà Shān (華山/华山) (Nán) Héng Shān (衡山/衡山) (Běi) Héng Shān (恆山/恒山) Sōng Shān (嵩山/嵩山)[38]. Daha sonraları Çin mitolojisini önemli biçimde etkileyen Budizm ise benzeri şekilde kutsal dağlara sahiptir fakat bunlar dört tanedir ve Budizmin Dört Kutsal Dağı olarak anılırlar. Bunlar şu dağlardır: Wǔtái Shān (五臺山/五台山) Éméi Shān (峨眉山/峨眉山) Jiǔhuá Shān (九華山/九华山) Pǔtuó Shān (普陀山/普陀山)[38].

Xuanpu (玄圃) Kunlun Dağı'ndaki mitik bir periler ülkesi.
Yaochi (瑤池) Xi Wang Mu'nun da yaşadığı ölümsüzlerin mekânı.

Fusang (扶桑) sıklıkla Japonya olarak yorumlanan mitik bir ada.

Queqiao (鵲橋) Saman Yolu üzerine kuşlar tarafından kurulmuş köprü.

Penglai (蓬萊) cennet Çin Denizi'ndeki ölümsüzlerin yaşadığına inanılan efsanevi bir ada[39].

Di Yu (地獄) cehennem.