Çin mitolojisi politeistik bir yapıdadır. Bununla birlikte bu yapıya yol açan etmenlerden bazıları köken itibariyle ateistik olabilirler: Çin mitolojisini büyük oranda etkilemiş özgün ve yerli Daoizmi kuran kişilikler eserlerinde herhangi bir tanrıdan veya tanrısal figürden söz etmemişlerdir[23]. Bununla birlikte bu dinî ve mistik hareketlerin ortaya çıktığı veya Çin'e getirildiği dönemde (örneğin Budizmin Çin'e geldiği dönemde) Çin halkı hâli hazırda politeistik inançlara sahipti. Her ne kadar sistematik bir şekilde ele alınmamış olsa ve farklı yerel topluluklarda büyük farklılıklar gösterse de var olan politeizm netti; böylece zaman içinde yeni dinî ve mistik akımlar da bu politeizmi sahiplendi ve kendi düşüncelerinin temelleri doğrultusunda sistematize etti[24]. Çok büyük bir hiyerarşiye sahip olan Çin politeizminde imtihanlarda başarıyı getiren tanrıdan mutfak tanrısına kadar çok çeşitlilik söz konusudur. Çeşitli önemli tanrıların altında özellikle farklı yerel bölgelerde birçok sayıda farklı tanrıya inanılmaktaydı. Ayrıca aynı konuyla ilişkilendirilen birden çok tanrı veya tanrıça bulunmaktaydı.Üç Saflık (veya Üç Saf Olanlar 三清) - Daoizmdeki üçleme
Dört İmparator (四御) - Daoizmdeki cennetsel krallar
Yeşim İmparator (玉皇大帝 her şey ve herkesin hakimi)
Beiji Dadi (中天紫微北极大帝 yıldızların hakimi)
Tianhuang Dadi (勾陳上宫天皇大帝 tanrıların hakimi)
Dünya İmparatoriçesi (后土皇地祇)
Xi Wangmu (西王母 王母娘娘) - Batının ana kraliçesi; sonsuz yaşamın sırrına sahip olduğuna inanılırdı
Xuan Wu (玄武 玄天上帝) - ayrıca Bei Di (北帝) olarak da bilinir
Xuan Nü (玄女) - Huang Di'ye (黃帝) Chi You (蚩尤) karşısında yardım etmiş olan tanrıça
Sekiz Ölümsüz (八仙) - Daoist
He Xiangu (何仙姑)
Cao Guojiu (曹國舅)
Tie Guaili (鐵拐李)
Lan Caihe (藍采和)
Lu Dongbin (呂洞賓)
Han Xiangzi (韓湘子)
Zhang Guolao (張果老)
Han Zhongli (漢鍾離)
Budist kökenli ilâhlar
Guan Yin (觀音) (觀音菩薩 ayrıca Kuan Yin) - Merhamet tanrıçası (ilk mitolojilerde Daoist gelenekte yer alır ve Daoist ismi şudur: Ci Hang Zhen Ren 慈航真人)
Gülen Buda (彌勒菩薩) - Popüler Budist tanrı; mutluluk ve mülk tanrısı
Dizang (地藏菩薩) - Ölülerin kurtarıcısı.
Yanluo (閻羅) - Cehennemin hakimi (閻魔羅社 isminin kısaltılmışı Sanskritçe Yama Raja)
Dört İlâhî Kral (四大天王) - Dört Budist koruyucu tanrı
Gautama Buddha (釋迦牟尼) - Bazılarınca tanrı olarak inanılan figür
Lei Gong (雷公) - Gök gürültüsü tanrısı
Guan Yu (關聖帝君) - Askerî güç savaş ve kardeşlik tanrısı
Zhao Gongming (趙公明) - Zenginlik tanrısı
Bi Gan (比干) - Zenginlik tanrısı
Bi Fang - Ateş tanrısı
Kui Xing (魁星) - İmtihan tanrısı
Sun Wukong (孫悟空) - Batı'ya Yolculuk anlatısındaki Maymun Kral
Matsu (媽祖) - Deniz tanrıçası; cennetin kraliçesi olarak da tanınırdı (天后)
Zao Jun (灶君) - Popüler mutfak tanrısı (veya tanrıları)
Tu Di Gong (土地公) - Arazi tanrısı (veya tanrıları)
Tam Kung - Deniz tanrısı
Zhu Rong (祝融) - Ateş tanrısı Gong Gong'u yenmiştir
Gong Gong (共工) - Su tanrısı; ateş tanrısı ile savaşında Buzhou Dağını ezmiş göğü kırmıştır ki gök daha sonra Nü Wa tarafından onarılmıştır
Chi You (蚩尤) - Savaş tanrısı metal silahların mucidi; ayrıca Huang Di'nin de düşmanıydı
Da Yu (大禹) - Taşkınları kontrol etmek için nehirlerin seyirlerini düzenleyen tanrı
Hou Yi (后羿) - Güneşleri vuran kurtarıcı bir okçu kahraman
Chang E (嫦娥) - Hou Yi'nin karısı; Ay tanrıçası olmuştur
Han Ba (旱魃) - Antik kuralık tanrıçası
Gao Yao - Adalet ve yargı tanrısı