Alpan
Vikipedi özgür ansiklopedi

Alpan veya Apanu Etrüsk mitolojisinde bir tanrıça. Aşk tanrıçası olan Alpan bir Lasadır. Ayrıca yer altı tanrıçalarındandır. Büyük ihtimalle Yunan tanrıça Persephone ile denktir. Sanat genellikle çıplak veya yarı çıplak şekilde kanatlı olarak tasvir edilmiştir.