Aita
Vikipedi özgür ansiklopedi


Aita Etrüsk mitolojisinde yer altı tanrısıdır. Ona atfedilen özellikler ve insanların ona karşı tapınma biçimleri açısından Yunan mitolojisindeki Hades ve Roma mitolojisindeki Pluto ile büyük benzerlikler taşımaktadır bir bakıma Yunan mitolojisindeki Hades'in Etrüsk mitolojisindeki hâlidir.