Etiketlenen üyelerin listesi

 1. #1
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Question Alevi İnancında Hz. Ali Neden Evvel ve Ahirdir?

  1. HZ. ALİ EVVEL VE AHİRDİR

  Alevî inancında Hz. Ali evvel ve ahiridir. Çünkü inanışa göre Hz. Muhammed ve Hz. Ali’nin ruhları yaratılan ilk varlıklardır. Hiçbir şey yokken onların ruhları vardı. Bu yüzden O’nlar yaratılan varlıkların ilki yani evvelidir. Yine Hz. Ali dünya var oldukça çeşitli biçimlerde dünya gelip gitmiştir ve sonunda Ali olarak görünmüştür. Yine Hz. Ali ölmemiştir. Bunun delili olarakta kendi cenazesini kendisinin götürmesidir. Ali dünyanın sonuna kadar da var olacaktır. Bu yüzden de ahirdir sondur. (Hz. Ali’nin evvel olduğu inancı için)
  Bu inancın temeli mevlana tarafından şöyle özetlenir:

  Cihan var iken Ali var idi
  Cihan var oldukça Ali var olacak
  Şah İsmail Hatayî:
  Şah Hatayî’m evvel Ali
  Evvel Ali ahir Ali

  Yedi kat yer ile gökler yok iken
  Muhammed Ali’de nur değil miydi
  On sekiz bin alem safi su iken
  Nice bin yıl evvel Ali geliptir

  Nice bin yıl evvelinde var iken
  Ziya kandilinde duranda Ali
  Bulut içinde gizlendi bir zaman
  Bu dünya yoğ iken varım Ali’dir
  Pîr Sultan Abdal:

  Evvel baştan bu dünyaya
  Tanrı’nın aslanı geldi

  Cihanın ahiri hem de evvli
  Vilayet mülküne Sultan olan Şah (
  Evvelin evveli Muhammed Ali
  Zâhir batın kerem Şah-ı Merdan’ın
  Bu dünyanın evvelini sorarsan
  Allah bir Muhammed Ali’dir Ali

  2.YARADILIŞ

  Muhammed Ali nurunun yaratılmasından binlerce yıl sonra Muhammed Ali’nin pırıltısından bir inci yaratılır. Muhammed ve Ali’nin ruhu burda kara kılar. Bu Aleme Alem-i Umman denir.

  Bu alemde henüz melekler yaratılmadan önce biri diğerinin üzerine yetmiş bin şehir kururlur. Her biri dünyanın yetmiş kat büyüklüğündedir her birine yetmiş bin mahluk yerleştirilmiştir. Bunlar insandan cinden melekten farklı varlıklardır. Her biri yetmiş bin yıl yaşar. Yedi farz üç sünnet üzerinde Hakkı birleyip ibadet ediyorlar. Bir zaman sonra içlerinden pis kokulu sofi siyahı bir kaçı isyan eder ve Muhammed Ali erkanından ayrılır. Hak-Telâla kahırla şehirleri birbirine vurarak parçalar yok eder. Sadece alemde Muhammed Ali nuru kalır.

  Bir zaman sonra Allah Alem-i Umman’da seksen bir şehir yapar. Bir tür yaratık yaratır. Her biri dünyanın on katı büyüktür. Şehirleri bir çeşit hububatla doldurur. Bir de kuş yaratıp bu hububattan kuşa senede bir tane nasip etti. Kuş şehirlerin etrafında uçuyor yılda bir tane yiyor.

  Sonra hububat bitiyor. Artık yiyecek kalmıyor. Kuşun ruhu vücudundan uçuyor. Tanrı coşup kendi zatına tanıklık ederek 124 bin latif yaratık halk etti. Bunların hepsi Adem’den gayrı meleklerden önce oldu.Bütün bunlar olurken Muhammed -Ali nuru ebedi kaldı. Bu nur her zaman ebedidir.

  Pir Sultan Abdal’da yaradılış şöyledir:
  Dünya yetmiş kere doldu eksildi
  Dolduran Mevla’dır dolan Ali’dir
  Gel beri şu meydanı bilirsen
  Yedi kere konup göçen Ali’dir

  Dünya yedi kere doldu ıssıldı
  Dolduran Huda’dır dolan Ali’dir

  Dünya’nın yaradılışı bazı yerlerde yetmiş bazende örneklerde olduğu gibi yedi kere tekrarlanır. Ama dünyanın birden fazla kez dolup boşaldığı kâkül edilir.

  Kul Himmet:

  Lafeta okuyup karşı duranda
  Yedi kez çağrıldı Cihan Hu deyü

  3. DEV OLAYI

  Dünyada henüz insan ve melek yaratılmadan önce dev ve periler yaratılmıştır. Bunlar Kaf’tan Kaf’a hükmederlermiş. Dev bir gün bahçesinde küçük bir çocuk görür. Çocuğu yakalamak için elini uzatır ama kendini yüzü üstüne yerde bulur. Yedi gün sonra dev kendine gelir ve ellerinin bağlanmış olduğunu görür. eli bağlı olarak Süleyman’a gider. Süleyman’a gider. Süleymanipi açamaz. Muhammed’in geleceğini söyler. Nice bin yıl sonra Muhammed ve Ali gelir. Dev Hz. Muhammed’e gelir. Herkes büyüklüğünü görünce korkar. Dev başından geçen olayları anlatır. Peygamberlerin çare bulamadığını söyler. Herkes devin karşısına geçer. Ancak dev çocuğu bulamaz ümidi düşer.

  Dev sonunda Selman donunda Ali’yi görür ve korkudan Hz. Muhammed’in hırkasına sarılır. Dev Müslüman olurülkesine döner.

  Devi bağlayan çözen Ali’dir. Kul Himmet bunu uzun bir destan olarak yazmıştır. Destan metni:

  Yerde insan gökte melek yok iken
  Kudretinden bir nur indi süzüldü
  Cümle mahluk kandildeki nur iken
  Ayın Ali mim Muhammed yazıldı

  Ol dem yaratıldı div ile peri
  Kaftan kafa hükmederdi her biri
  Vardı hem anların bir sultanları
  Gayet pehlivandı zurbazu idi

  Üç yüz elli batman gürzü çekerdi
  Uzun kargı Kuh-kaf’ı yıkardı
  Cümle divler anın havfın çekerdi
  Yedi iklim dört köşede raz idi

  Üç yüz altmış arşın idi kameti
  Hiçbir kula benzemezdi heybeti
  Yetmiş yedi arşın idi sıfatı
  Bakınca mağripten meşrike düz idi

  Kafdağı’nda bir dağ vardı hurmadan
  Ol vakit yok idi Dünyada insan
  Gördü bağ içinde bir taze civan
  Şad’ü Hurrem olup gayet sevindi

  Nigar mısın deyip sundu elini
  Benliğinden geçti sındı halini
  Özge bilemedi hiç ahvalini
  Tezden hemen yüz üstüne yıkıldı

  Yedi günden sonra buldu özünü
  Eli bağlı kan doldurmuş gözünü
  Sultan Süleyman ’avurdu yüzünü
  Süleymansın şu bendimi çözindi

  Süleyman der kim bağladı elini
  Kaddin hilal olmuş bükmüş elini
  Kim eyledi sana bunca zulümü
  Hakkın emri böyle imiş gezindi

  Div de der ki beni bağlayan uşak
  Akil baliğ değil on iki ancak

  Bir darp ile beni eyledi helak
  Yavrı şahin gibi uçtu süzüldü

  Süleyman der biz bu sırrı biliriz
  O işi tutanı bizde sezeriz
  Sanma senin bağlı bin yıl dahi gezindi “?”

  Div de der ki ahırında nolacak
  Bu dert bize kıyamete kalacak
  Süleyman der Muhammed var gelecek
  Ahırzaman yakın derler sezildi

  Nice bin yıl geçti nice bin saat
  Yer duruldu karşı geldi yedi kat
  Zahir oldu Ali ile Muhammed
  Karşısında div dirildi dizildi

  Mekke Medine’nin halkı duruştu
  Dedi görenlerin tebdili şaştı
  Kabe’nin üstüne gölgesi düştü
  Kamu görenlerin benzi bozuldu

  Yedi iklim padişahı geldiler
  Geldiler de taraf taraf kondular
  Tezden Muhammede haber veriler
  Gelince bir haber ol gel tez dedi

  Şah İsmail Hatayi’nin şiirlerinde de dev olayının etkileri görülmektedir.

  Devi bende urdu hurma bağında
  Navcivan göründü taze çağında
  Selman’a erişti erzan dağında
  Allah medet ya Muhammet ya Ali

  Div işitti aklı şaştı
  Ünün hey mürteza Ali

  Alem arz eyledi ol Kaf dağında
  Orda seyreyledi devin bağını
  Hurma çubuğuyla baş parmağını
  Kaim ben deyleyip sorardı Ali

  Ali düşündü ayıttı devin evvel bağını
  Sinesine çekti devin hicranının dağın
  Hurma çubuğuyla bağladı parmağını
  La feta illa Ali la seyfe illa Zülfikar

  Yukarıdaki örneklerde Hz. Ali’nin çocuk yaşta devi hurma ağacından aldığı bir çubukla bağlaması olayı özenle vurgulanmaktadır. Dev olayı Aleviler için Hz. Ali’nin büyüklüğünü anlatan önemli kaynaklardan biridir. Şah İsmail Hatayî’nin Alevîlik’i yeniden düzenleyip geliştirdiğini düşünürsek bu olayda söz etmesi kaçınılmazdı.

  Şah Hatayî’m mülkîlimi kaldıran
  Bir bakışla devi yere bandıran

  Alıntıdır.

 2. #2
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart

  Selman Olayı

  Selman İran’da sultan ailesinin çocuğudur. Ailesi puta tapmaktadır. Selman yedi yaşında bir Hıristiyan papazın emrine verilir. Papaz O’na İncil’i öğretir. İncil’de Faraklit adını görür ve hocasına sorar. Papaz Faraklit’in gelecek olan son peygamber Muhammed olduğunu söyler.

  Selman (asıl adı Bihrûz) Muhammed dinine girer ve Muhammed’i görmek ister.Ancak papaz Muhammed’in üç yüz yıl sonra geleceğini söyler.Bihrûz Muhammed’i görmeyeceği için üzülür.Papaz yıldız falına bakar ve Selman’ın Muhammed’i göreceğini müjdeler.

  Bu konuşmaları duyan biri babasına haber verir. Bihrûz Deşt-i Erzen’i bir aslanın yanına gönderir. Bihrûz Deşt-i Erzen’de bir ağcın altında yatar ve uyanır gölde yüzer.Bu sıra da bir aslan gelir ve elbiselerin üzerine yatar. Bihrüz göl de çıplak kalır. Tanrı’ya yalvarır. Bu sıra da korkuna bir nara duyulurtoprak çatlar ufuklar titrer ve bir atlı gelir. Kırmızı giymiş başında da bir imame var.

  Aslanı ikiye böler elbiseleri Bihrûz’e verir. Bihrüz menekşe nesrin nergiz toplar ve atlıya verir. Atlı çiçekleri alır ve o anda kaybolur.

  Tam üç yüz otuz üç yıl sonra Ali evinde oturmuş hurma yiyor Selman’da hırkasını yamalıyor. Ali Selman’ı görür ve bir hurma çekirdeği atar. Ali o zaman çocuktur. Selman “bu ihtiyarı incitme ben üç yüz otuz yaşındayım.” der. Ali kendi yaşının ondan büyük olduğunu söyler ve Deşt-i Erzen’i anımsatır. Aslanı kendisinin öldürdüğünü söyler. Selman delil isteyince Ali koynundan nergiz destesini çıkarır. Selman Ali’nin elini öper af diler.34

  Ali ve Selman’ın hikâyesi böyle gelişir. Bu hikâye Hz. Ali’nin gücünü gösterdiği gibi Ali’nin dünyaya önceden de geldiğini gösterir. Bu iki özellik Dev Destanı nın da temel çekirdeğini oluşturur. Alevîler için bu hikâye Dev Destanı kadar hatta daha da önemlidir. Gerek diğer ozanlarda gerekse üç ozanımızda bu olaya sık rastlanır.

  Şah İsmail Hatayî:

  Selman’a erişti Erzen dağında
  Allah medet ya Muhammed ya Ali

  Selman seni gördü buldu ışığı
  Arslandan kurtardın sen o aşığı
  Öldürdün ejderi söktün beşiği
  Allah medet ya Muhammed ya Ali

  Onda Selman niyaz sundu nergizi
  Kıblem sensin diye bağladı özü
  Dünü günü sona eyler niyazı
  Allah medet ya Muhammed ya Ali

  Hz. Ali’nin aslanı öldürmesi ve Selman’ın nergis sunuşu anlatılıyor. Allah Muhammed Ali üçü Ali olarak tek bir kişi gibi algılanıyor.

  Hatayi bu olayı bir destan olarak yazmıştır:

  Uyur bitmez uyane
  Atlı yetmez yayana
  Ali nergisi sundu
  Selman etti ayane

  Hatay’m has değil mi
  Bakın ihlas değilmi
  Hazret Ali’nin lalası
  Selman-ı Fars değil mi

  Okurum hece hece
  Bilmenem halim nice
  İsmim Elif kodular
  Nik beratlı bir hoca

  Kul olam usul boya
  Mubahta kohan yuya
  Deş-i Erzan gülünde
  Selman oynardı ceye

  Selman korktu havf etti
  Elim lam mim kaf etti
  Selman’ın hırkasına
  Geldi bir arslan yattı

  Bilmedi kande cihan
  Arslan geçmişti dondan
  Çağırdım celal hakkıyçün
  Kurtlar beni arslandan

  Selman korktu havf etti
  Elim lam mim kaf etti
  Gördü bir atlı gelir
  Arslan kakıdı gitti

  Kul olam bu atlıya
  Sağ eli beratlıya
  Selman bir deste nergis
  Niyaz sundu atlıya

  Çağırdım ana ana
  Kül oldum yana yana
  Üçyüz yıl tam oldu
  Ali geldi cihana

  Kırmızı gül alası
  Can cinin müptelası
  Ali cihana geldi
  Selman oldu lalası

  Kırmızı gül harman ile
  Dertliler derman ile
  Ali hurma dibinde
  Oynardı Selman ile

  Oynum yetmez oyuna
  Elim yetmez boyuna
  Ali hurma çekirdeğin
  Sındı Selman boynuna

  Oku derim ben bunda
  Ne oyunun var bende
  Ben bir ulu kişiyim
  Ne oyunun var bende

  Can cana mulu musun
  Dedim yar uslu musun
  Söyle Selman göreyim
  Sen benden ulu musun

  Can cana mulu muyem
  Dedim yar usluluyem
  Ben üçyüz sen yedisinde
  Pes ben senden uluyem

  Ukuram bir ayetin
  Etmenem kul ayetin
  Deşt-i Erzan gülünden
  Kim aldı hal ayetin

  Kırmızı gül nalan ile
  Kavlim yok yalan ile
  Benim kasavetim var
  Haletim alan ile

  Erzene gölünde Selman’a erdi
  Selman bir top nergis hediye verdi
  Selman hurma yemez o hurma yerdi
  Çiğidi Selman’a verendi Ali

  Üç yüz yıldan sonra nişan bildiren
  Selman’a nişanı sunandan medet

  Pîr Sultan Abdal:

  Selman’ın şeklinde bir oğlan girdi
  Ne güzel izzetle sala getirdi

  Aslan olup yol üstüne oturan
  Selman’a destinde nergis getiren

  Ali’yi seyrettim mahbup çağında
  Erenler solunda Selman sağında

  Selman’ın çiğninde bir oğlan geldi
  Desturu Şah deyip elini aldı

  Kul Himmet:

  Selman’ınçiğninde çocuk yaşında
  O’ dur ela gözlü sultanım benim

  Yukarda hikâyesini incelediğimiz ve bu konudaki örneklerini gördüğümüz olayda adı geçen Selman ilk Müslümanlardan fars asıllı bir sahabedir. İslam dinini çeşitli yararlılık gösteren bir kişidir.

  Önceki bölümlerde söz ettiğimiz gibi Nusayrîlik’te Selman Hz. Ali’nin Tanrılığına açılan bab (kapı) ve Hz. Muhammed yaratmıştır.

  Ahiler Selman’ı Pîr olarak kabul ederler.

  Alevi-Bektaşîler’de Selman Hz. Ali’nin kemer-best kuşattığı on yedi adamından biridir ve Selman’ı Park’ı temsil eder. Selman Kırklar ceminde de yerini al

 3. #3
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart

  ZüHRE YILDIZI

  Hz. Ali’nin alnında Zöhre (Zühre) Yıldızı olduğuna inanılır. Bu yıldız Hz. Ali’nin tanınmasında nişan olarak gösterilir.

  Şah İsmail Hatayi:

  Kudretten mim duası kaşında
  Zühre yıldızı var erin döşünde

  Melekler Ali’den nişan istedi
  Zühre yıldızını alnında gördü
  Pir Sultan Abdal:

  Cebrail oğlandan nişan istedi
  Zöhre yıldızını alna getirdi
  Kırk yılda bir doğan yıldızı
  Ali’nin alnında gören kim idi

  Kul Himmet:

  Ali’nin alnında zöhre yıldızı
  Meyli muhabbetli Selman’a düştüm

  İsrafil gelince surlar çalunur
  Bir zöhre yıldızı doğar dolunur
  Ali’nin alnında hazır bulunur
  Beytullah üstünele nura gelmişim

  Zöhre yıldızının doğuşu da efsanevi bir şekildedir.

  Bu efsane şöyledir:

  Melekler nankör ve isyankar oldukları kötülük yaptıkları için insanları Tanrı’ya şikayet ederler Tanrı’da onlara”sizde de nefis olsa sizde böyle yaparsınız” der. Melekler itiraz edince içlerinden ikisini seçer nefis vererek dünya ya gönderir.

  Dünya ya inen melekler güzel bir büyücü kadının evine yerleşirler. Zaman zaman İsm-i Azam duasını okuyarak göğe uçarlar. Kadın bunları zamanla kandırır içki içirir ve zina yapar. İsm-i Azam duasını öğrenerek göğe uçar ve Zöhre Yıldızı olur. Melekler de Babil Kuyularına baş aşağı asılarak ömür boyu ceza alırlar. Bu yıldızın Ali’nin alnında olduğuna inanılır.

  6. AY ALİ

  Alevî inancında Hz. Ali ay olarak kabul ederler. Ay Hz. Ali’nin sembolüdür. Ay güneyde görüldüğünde üç defa şu sözler tekrarlanır:

  Ayı gördüm
  Ali’yi gördüm
  Hünkar Hacı Bektaş
  Veli’yi gördüm.

  Şah Rıza Pehlevi döneminde İran’ın bayrağında bulunan ay Ali’yi temsil ediyor. Aynı zamanda Hz. Muhammed gündür. İran bayrağındaki aslanın arkasında doğan güneş de Hz. Muhammed’i temsil eder.

  Şah İsmail Hatayî bu konuya şöyle yaklaşır:

  Ay Ali’dir gün Muhammed bilene
  Bak nazar eyle de heman arif al
  Ay Ali’dir gün Muhammed bilene
  Gerçek isen ikrarında dur imdi

  Pîr Sultan Abdal:

  Ay Ali’dir gün Muhammed
  Okunur doksan bin ayet

  Bu inancın kaynağı da Nusayrîlik’te aramak gerekir “Gökyüzünün en büyük yıldızları Güneş ile Aydır. İnsanlığın da en büyük yıldızları Hz. Muhammed ile Ali’dir. Nusayriler arasında Hz. Ali’nin makamını Ay (Kelaziler-Kameriler) ve Güneş (Şemsiler) bilenler vardır.”

  “Ay’da görülen karaltı da Ali’dir; fakat biz onu şimdi göremeyiz; ruhumuz bedenimizden çıktığı zaman göreceğiz ki Ali Ay’dır ve başında taç elinde Zül-fekar bulunan bir insan şeklindedir.37

  Nusayrîlik’in Kameri koluna göre Hz. Ali’nin makamı Ay’dır. “Kameriler Hz. Ali’nin
  makamı ayda olduğu ifade etmektedirler.”38 Bazıları Ali (r.a.)’nin kendisini bağlayan cesetten kurtulduktan sonra Ay’a yerleştiğini ileri sürerken bazıları evinin Güneş’te olduğunu iddia ederler.39

  7.MİR’AÇ

  Miraç olayı ozanlarımızda Sünni inancın dışında bir özellik gösterir. Alevî inancına
  uygun olarak Mir’aç’ı işlemiştir. Mir’aç olayının gelişimi şöyledir:

  “Cebrail Hz. Muhammed’e Hakk’ın devletini bildirir. Ona rehberlik eder. Semada önleri- ne bir arslan çıkar. Bir ses gelir ki “Arslan senden nişan ister yüzüğünü ver!...” Hz. Muhammed yüzüğünü (yazmalarda Hatem diye geçer kaşı olan yüzüktür) arslanın ağzına verir yola devam ederler. İçinde “Amcamoğlu Ali burda olsaydı bu arslanın hakkından gelirdi” diye düşünür. nihayet Mir’aç olur. Hz. Muhammed’e hakk tecelli eder Hak’ın (yüzünü) görür sessiz ve sözsüz olarak doksan bin kelime (doksan bir sır) söyleşir.40

  Bu sırrı Hz. Ali’ye söyler. Hz. Ali bu yükü kaldıramaz ve ıssız bir yerde boş bir kuyuya sırrı haykırır. Bu arada burda çobanlık yapan biri duyar ve sır yayılır.

  Hz. Ali daha sonra kırkların ceminde yüzüğü Hz. Muhammed’e aslanın yuttuğu yüzüğü verir. Hz Muhammed aslanın Hz. Ali olduğunu anlar. Rivayete göre Hz. Muhammed tanrı ile görüşürken perdenin arkasında yeşil bir el gidip gelmektedir ve pirinç yemektedirler. Hz. Ali Hz Muhammed’e yüzüğü verince yüzüğün kaşında bir pirinç tanesi bulur. Bu da Ali’nin tanrı olduğunu göstermektedir.

  Buna benzer başka bir rivayete göre de Hz. Muhammed Mir’ac dan dönünce olayı sahabelere anlatır. Sahabeler Tanrı’nın sesinin kime benzediğini sorarlar. O’da Ali’nin der. Melikof bunu şöyle ifade eder. “Daha sonra Ali yüzüğü Ali kendisine geri verdiğinde arslanın Ali olduğunu anlayacaktır. Sonra peygamber Tanrının tahtına varır. Perde arkasından bir ses işitir bu ona Ali’nin sesini çağrıştırır. Perdeyi aralar ve Taht da aliyi görür. Ona: << Ey Ali anadan doğduğunu görmeseydim sana tanrı diyecektim. Sana ulaştım ama sırrına ulaşamadım.>

  Şah İsmail Hatayi Miraç ve Kırklar Cemi’ni uzun bir destanla anlatmıştır.

  Geldi Cebrail çağırdı
  Hak Muhammed Mustafa
  Hak seni Mirâc’a okur
  Dâvete kadir Hudâ
  Evvel emânetim budur
  Pîr-ü Rehber tutasın
  Kadimi erkâna yatıp
  Tarik-ı Müstakime
  Muhammed şol kula vardı
  Yoktur senden bir aziz
  İmdi senden el tutayım
  Hak buyurdu Ve’dduhâ
  Muhammed’in belin bağladı
  Anda âhir Cebrâil
  İki gönül bir oluben
  Yürüdüler dergâha
  Vardı dergâh kapısına
  Gördü bir arslan yatar
  Arslan anda hamle kıldı
  Başa koptu tufâne
  Buyurdu Sırr-ı Kâinat
  Korkmasın Habibim dedi
  Hate’i ağzına ver ki
  Arslan ister nişane
  Hate’i ağzına verdi
  Arslan anda oldu sâkin
  Muhammed’e yol verdiler
  Arslan gitti nihâne
  Vardı hakk’ı tavâf etti
  Evvel bunu söyledi
  Ne heybetli senin şîrin
  Hayli cevreyledi bize
  Gördü bir bîçare derviş
  Hemen yutmak diledi
  Ali bile oyaladı
  Dayanırdı bu cevre
  Ey benim sırr-ı devletim
  Sana tâbidir ümmetim
  Eğiliben secde kıldı
  Eşiği Kıble-gâh’a
  Kudretten üç hon geldi
  Sütü elma baldan aldı
  Muhammed destini sundu
  Nûş etti Azamet-ullâha
  Doksan bin kelam danıştı
  İki gönül dostuna
  Tevhîd’i armağan verdi
  Yeryüzünde insana
  Muhammed ayağa durdu
  Ümmetini diledi
  Cümlesine rahmet olsun
  Dedi anda Kibriyâ
  Eğiliben secde kıldı
  Hoş kal sumtânım dedi
  Kalkıp evine giderken
  Yol uğrattı Kırklara
  Vardı Kırklar makamına
  Oturuben oldu sâkin
  Cümleside secde kıldı
  Hazret-i Emrullâha
  Muhammed secdeye koydu yüzün
  Hakk’a teslim etti özün
  Cebrâil getirdi üzüm
  Hasan ile Hüseyin’e
  Selman anda hazır idi
  Şey’en lillah diledi
  Bir üzüm danesi koydu
  Selmân-ı Keşkül-ullaha
  Kudretten bir el geldi
  Ezi engür eyledi
  Hatem’ ol elde gördü
  Uğradı müşkil hâle
  Ol şerbetten biri içti
  Cümlesi mest-ü Hayran
  Mümin müslim üryan büryan
  Hepse de girdi semah’a
  Cümlesi de el çırpuben
  Dediler Allah Allah
  Muhammed de bile girdi
  Kırklar ile samah’a
  Muhammed de cûşa geldi
  Tâcı başından aldı
  Kemer bestin kırka böldü
  Sarıldılar kırklara
  Muhabbet gâlip oldu
  Yol-erkân yerin buldu
  Muhammed’i gönderdiler
  Hatırlar oldu safâ
  Muhammed evine gitti
  Ali Hakk’ı tavâf etti
  Hatem’i önüne koydu
  Dedi saddak mürtezâ
  Evveli sen âhiri sen
  Ey velâyetler mâdeni
  Cümlesi de sana tabi.
  Dedi Şah-ı Evliya
  ŞAH HATAYÃ’ m vakıf oldu
  Bu sırrın ötesine
  Hakk’ ı inandıramadı
  Özü çürük ervâh’ a

Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Bu Konu için Etiketler

Bookmarks

Bookmarks

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Mesaj Yazma Yetkiniz Var
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

Giriş