Züheyr Halife Osman'ın taraftarlarındandı. Hanımıyla birlikte hacca gitmiş ve Irak'a dönüyordu. Ancak aynı zamanda Irak'a doğru ilerleyen İmam Hüseyin'in kafilesiyle karşılaşmak istemiyordu. Dolayısıyla İmam'ın konakladığı yerde o konaklamıyor yoluna devam ediyordu; İmam'ın yoluna devam ettiği konak da ise o konaklıyordu. Ancak konaklardan birinde İmam'la birlikte konaklamak mecburiyetinde kaldı. Bir tarafta İmam diğer bir tarafta da o çadır kurdu. Züheyr yemek yemekle meşgulken İmam'ın elçisi gelip selâm verdi ve İmam'ın onunla görüşmek istediğini belirtti. İmam'la görüşmekten kaçınan Züheyr lokması elinde donup kaldı. Ne yapacağını ne söyleyeceğini bilmiyordu. Ancak eşi kocasına; "Resulullah'ın torunu elçi göndermiş seni istiyor ve sen gitmek istemiyorsun!? Huzuruna varıp seninle ne işi olduğunu öğrenip geri dönmenin ne sakıncası olabilir ki?" dedi.

Züheyr eşinin sözünden etkilendi ve İmam'la görüştü. İmam'la yaptığı görüşme sonucu Züheyr'in kalbi hidayet nuruyla aydınlandı ve eşiyle birlikte İmam'ın kervanına katıldı. Evet Züheyr eşinin de yardımıyla şu ayetin bir mısdakı oldu: "Allah iman edenlerin velisidir; onları karanlıklardan aydınlığa çıkarır." Böylece Züheyr Kerbelâ'da şehitler kervanına katıldı ve adını diğer şehitlerle birlikte ölümsüzleştirdi.[3]

Şayet eşinin teşviki ve kınaması olmasaydı Züheyr hak cephesine katılmayacak ve Aşura günü şehit olma şerefine ulaşmayacaktı.

Kerbelanın yiğit şehidi Züheyr Aşura günü şöyle konuşmuştu;

Allah'a yemin ederim Hüseyin sadece sizin davetiniz için Irak'a geldi. Sizi doğru yola çağırmaktan başka hiç bir niyeti yok. Sizin kurtuluşunuzdan başka hiç bir arzusu yok. Hüseyin zulmün altına girmeyecek ve hiç bir zaman Yezit gibi bir zalim halifeye biat eli uzatmayacak.