Torlak Kemal “yârin yanağından gayrı her şeyde ortaklık” şiarı ile hareket eden ve bu düşünce ile devlet sisteminde yaşanan haksızlıkları yok edip yerine yukarıdaki şiarda somutluk kazanan bir sistem kurmak isteyen Şeyh Bedrettin’in iki büyük yardımcısından talibinden biridir. (Şeyh Bedrettin’in diğer talibi Börklüce Mustafa’dır.)

Torlak Kemal’in nerede ve ne zaman doğduğu bilinmemektedir. (denilsede asıl adının Samuel olduğu iddiasıda vardır.) Manisa yöresinde yaşadığı ve bu bölgede Şeyh Bedrettin’in düşüncelerini yaydığı bilinmektedir.

Torlak Kemal Şeyh Bedrettin’in düşüncelerini en iyi şekilde anlayan ve anlatan biriydi. Onun hakkında Osmanlı tarihçileri yığınla iftira uydurmuşlardır. Yol kesen biri olduğu yahudi kökenli olduğu ve daha birçok olumsuz anlamda kullanılan yakıştırmalar. Torlak Kemal Şeyh Bedrettin'in emriyle 3000'e yakın dervişin başında Balkanlarda faaliyet göstermiştir. Torlak Kemal Şeyh Bedrettin İsyanı'na yanındaki pek çok Yahudi ile katılmıştı.

"Balivet'e göre Torlak Kemal Şeyh Bedrettin ayaklanmasında Manisa yöresindeki kalabalık Yahudi cemaatinden yandaş toplamış bulunmaktadır."
(Türkiye'nin Devlet Yaşamında Yahudiler Çetin Yatkın sf.26)

Onu asanlar düşüncelerini yok edemediler. Torlak Kemal inancı uğruna iyiyi güzeli yaratma uğruna mücadele vermiştir. Bu anlamıyla da Alevi toplumu için bir büyük önderdir.

Torlak Kemal Şeyh Bedrettin önderliğinde gelişen kendisi ve Börklüce Mustafa ile daha da genişleyen başkaldırı sonucu 1419 yılında Karaburun’da asılarak katledilmiştir.

Torlak Kemal Ağıdı

Aydın ellerinde ceren gezerdi
analar al yeşil tuğra bezerdi
bacılar tuğraya sedef dizerdi
sedef’in üstüne ayet yazardı

iriş pirim iriş gör ki olanı
kurtar muhannetten elde kalanı
başparmak üstünden bir bulut ağdı
bulut değildi bir koca dağdı

Alazlanıp gelen billâh çerağdı
rahmet çekildi ok cıda yağdı
iriş koç yiğidim uğrular geldi
uğrunun soluğu bağrımı deldi…

Kılış üşüşürdü beyi sultanı
atını koşturdu veziri hanı
biz de helal ettik bu kuşça canı
and verdik yoluna dökeriz kanı

İriş dede sultan kavgaya iriş
imdi can günüdür gazaya giriş…
Aydın’da ortaklar Karaburun’da
kılıç ceren oldu oynuyor kında

Bir elim harmanda bir elim kanda
kenara kurarız biz de yakında
iriş koç yiğidim er meydanına
sultanın ettiğin koma yanına…

Sultanoğlu leşkerine başvurdu
buyruğunu dört bir yana duyurdu
kılıç çaldı ana bebe savurdu
yalım esti her yanları kavurdu

Vur yoldaş vuralım kavga günüdür
ahiri evveli yine ölümlüdür…
Sultana paşadan muştu salındı
leşker ortasında ziller çalındı

Dedemin başına ferman kılındı
bir seher vaktiydi kaddi alındı
sesimi banlasam varabilmez.
Gayri benim yüzüm gülebilmez.