Etiketlenen üyelerin listesi

 1. #1
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart Alevi Önderlerimiz - Başköylü Hasan Efendi Kimdir?
  ERZİNCAN / Çayırlı ilçesi yakınlarında adı Başköy olan eski bir yerleşim yeri vardır.Başköy Erzincan´a 145 Çayırlı ilçesine yaklaşık 25 km. mesafededir ve ilçenin kuzeyine düşer.Eskiden Bayburt / Gümüşhane kısmen buradan geçen yol üzerinden sağlanıyordu.Erzincan’ın kuzeyindeki sarp Keşiş Dağları üzerinden ulaşılmak istendiğinde Erzincan´a uzakliği 45 km civarına inmektedir.Cumhuriyetin kuruluş yıllarından sonra uzun bir dönem Çayırlı´ya bağlı bir Nahiye olan Başköy ulaşım elverişsizliği tarım ve hayvancılığın son yıllarda önemini yitirmesi sonucu hane sayısı küçülerek 15 haneli küçük bir köy durumuna gelmiştir. Dağları çıplak etekleri sulak olan bu engebeli ve şirin coğrafyanın günümüzdeki en önemli özelliği köyün girişindeki küçük ve yeni Türbedir.Başköylü Hasan Efendi´nin Türbesi olarak anılan bu mabet özellikle yazın hergün üzerinde kurbanlarin kesildiği dileklerin tutulduğu bir birlerini hiç tanımayan insanların kaynaşmasına vesile olan bir ziyaretgahtır. Genellikle koçlarin kurban edildiği lokmaların dağıtıldığı niyaz ve dileklerin edildiği türbe köyün girişindeki mezarlığın sol tarafinda küçük bir tepe üzerindedir.Hasan efendi olarak bilinen bu zat Erzincan ve çevresindeki Alevilerin Dede geleneğinden gelmektedir.Bu coğrafyanın Dede´lerinin hepsinden daha tanınmış saygınlığı güvenirliliği ve otoritesi bu coğrafyanin ötesine taşmıştır. Bu yüzden de Başköy denince ilk akla gelen Hasan Efendi olmuştur.

  Hasan Efendi 01 Temmuz 1973 tarihinde Hakka yürüdü. Doğumu Hicri 1312 Miladi 1894 / 95 yıllarıdır. Hakka yürüdüğü tarihde yaşının 80 civarında olduğu görülüyor. Uzun saçlari ve sakalı vardi. Saçlari örülü ve başına taktığı Fes´e benzeyen baslığın altında toplanıyordu. Uzun boyu ve davudi bir sesi vardi. Uzun yıllar kendi deyimi ile HALKI AYDINLATMAK ve İKRARINI HATIRLATMAK için yörede ki tüm köy ve kasabaları dolasmıştır. Kendisine güvenen ve inanan insanların ona verdiği para eşya giysi gibi sadakalari hemen yanıbaşında yoksul insanlara dağıtırdı.Hasan Efendinin aldığı sadakaları yöre Dede´lerinin genellikle yaptıklarından farklı olarak yanındaki yaşlı yoksul ve yardıma muhtaçlara dağıtması onu çok saygın bir konuma getirir. Bir çok Dede bu uygulamadan rahatsız olur ve ona cephe alır. Ancak ilk başlarda bu konuda yanlız olmasına rağmen kendini tüm halk kesimlerine kabul ettirir.Başlangıçda karsı çıkan Dede´lerde süreç içinde pratiğine katılmamakla birlikte ona saygı duymaya başlarlar.Hatta yöredeki Sünni Hanefi inancına mensup insanlar üzerinde bile müthiş bir saygınlık kazanır. Zamanla hiç bir kimse açıktan kendisine cephe alamaz duruma gelir.Ve saygınlığı Erzincan yöresinin çok ötesine taşarakTunceli´den Sivas´a Erzurum´dan Tokat´a kadar uzanan bir alanda tanınan bir Dede olarak toplumda ki yerini alır.Hasan Efendi yöre Dede´lerinin bir coğunun yaptığı Cem ayininde ATEŞ YALAMA ve KERAMET gösterme geleneğine itibar etmeyen az sayıda ki Dede´lerden biridir. “Kerameti Yezid´e Mervan´a gösteriniz ki Hak yolunu görsünler İnanan insann gösterişe ihtiyacı yoktur" derdi. Ancak buna rağmen söyledikleri ve önerdikleri şeyler her zaman doğru çıkmıstır. Kimileri bunu insanın 6. hissi olarak açıklasa da bir anlamda Diyalektik Materyalizmin sınırlarını zorlayan bir pratik söz konusudur. Bu anlamda Keramet 6. His midir? Yoksa Tanrının (Doğa üstü gücün) belirli insanlara verdiği bir özellik midir ? ayrışmasına girmek bu örnekte gereksiz görülmektedir.Hasan Efendinin kimince KERAMET kimilerince de önsezi olarak değerlendirdiği yüzlerce olağanüstü beyanları vardır. Bu yörede yaşıyan her insan bu olgulardan haberdardır. Bir çoğu bizzat yaşamıştır veya güvenilir insanlardan duymuştur. Materyalist dünya görüşüne inanan insanlar bile bu örnekler karşısında şaşırmaktadırlar.Kendisinin İmam Musa-i Kâzım soyundan geldiği var sayılıyor. Mahmud Hayrani soyundan geldiği sanılan Seyyid Mevali evlatlarından Seyyid Mustafa Dede´nin torunu İbrahim Dede´nin oğludur. Seyyid Kureyş seceresinden olduğu ileri sürülmektedir. Hüseyin Paşa ve İbrahim adlarında kendisinden küçük 2 kardeşi daha vardır. Eşi Elif E(A)mber Anadan 12 Erkek evladı olmuş ve hepsi küçükken vefat etmiştir. Kardeşi Hüseyin Paşa Dedenin oğlu Kamer Dede´yi kendisine evlat edinmiştir.Başköy civarında ki Kureyş Kabilesi Dedelerine yöre halkı Kör Kureyş´ler adını takmıştır Bu Ocağın talipleri yoktur. Ancak kendileri diğer Ocak geleneklerinde olduğu gibi bir üst Ocağa bağlıdırlar.

  1930 lu yıllarda Hasan Efendi bir dönem kendini tamamen ziyaretlere vermiştir. Aylarca dağlarda çeşitli ziyaretlerde ve mekanlarda insanlardan uzak yaşamıştır. Bu süre içinde ne yiyip-içtiği tam olarak bilinmiyor. Kendisini tanıyanlar koyun sütü ve yoğurdu yiyerek beslendiğini ileri sürmektedirler. Örneğin yörede Ağırgöl (Aygır gölü) denilen ve orada bir yatırın yattığı söylenen dağgölü (krater) havzasında 9 ay yaşamıştır. Gölü ziyarete gidenler kendisini görmekte ve orada yaşadıklarını bilmektedirler. Bu bölgede var olan tüm ziyaretlerde ve türbelerde aylarca yıllarca kaldığı herkes tarafindan bilinmektedir. Hasan Efendi koyun eti sütü ve yoğurdu dışında hayvansal gıda almazdı. Keçiyi hiç sevmezdi. Bunu da şöyle gerekçelendirirdi. “Bu hayvan doğaya çok zarar veriyor.Yeşil fidan ve ağaçları kemiriyor kurutuyor. Sarp kayalara tırmanarak hilebazlık yapıyor“ Bu vesile ile evlerde keçi beslenmesine sıcak bakmazdı. Gerçekten de keçi ormanlara çok zarar verdiği bilinen bir hayvandır. Manda ve sığır cinsinden evcil hayvanların et süt yoğurt gibi hiç bir ürününü yemezdi. Kümes hayvanları ise ortalıkta beslendikleri ve sağlığa zararlı gıdaları yedikleri için örneğin mayıs ve benzeri şeylerle beslendikleri için yemez ve tavsiye etmezdi. Arıları bal yaptıkları ve çalışkan oldukları için severdi. Halka imkânları dahilinde arıcılık yapmalarını tavsiye ederdi. Son yıllarında sabahları koyun yoğurdundan yapılma yağ ile balı eritir ve bir- iki kaşık alırdı. Sağlığına çok dikkat ederdi. Kaynak sularını bile kaynatır ve öyle içerdi. Kendi nefsini ıslah etmek için zevk ve eğlenceden tamamen elini çekmişti. Alkollü içki sigara gibi şeylerin kullanılmasına sıcak bakmazdı. İnsan sağlığına zarar verebilecek her şeye karşı çıkar ve kullanılmamasını tavsiye ederdi. Hasan Efendi kendi ifadesine göre 1937 Dersim Vakasına kadar yöredeki erenlerle ve yatırlarla Dersim olayının KANSIZ sona erdirilmesi için müzakerelere gider. 7 yıl "Kan akmasın / Suçlunun yanında masum ölmesin" diye desdek arar. Ama yatırlar Dersim´in ıslah edilmesi gerektiğini ileri sürerler ve buna karışmayacaklarını bildirirler. 1937 / 38 Dersim Vakası Hasan Efendinin hayatında bir dönüm noktası olmuştur. Bu olaydan son derece etkilenmiştir. "Kuru´nun yanında Yaş´da yandı Yatırlar seyirci oldu" diyerek bu tarihten sonra her gittiği ziyarete hakaretler yağdırmıştır. "Bu insanlar yüzyıllardır size niyaz ediyorlar.Yalvarıyorlar. Yakarıyorlar. Bizi Zalimin zulmünden koru diyorlar. Siz ise yardımcı olmadınız. O halde ne için varsınız?" diyerek tüm ziyaretlere cephe almıştır. Gittiği her ziyaretin yatırın taşlarını kırmış tükürmüş ve küfür etmiştir. İlginçtir kendisine engel olmak isteyen kim olmuşsa başına bir türlü bela gelmiştir.Halka dönerek "Kendine hayrı olmayanın size ne hayrı olur?" diyerek onları bu mabetleri ziyaretten men etmeye çalışmıştır."O Erenler ki sizi Dersim katliamından bile korumadılar artık onlardan ne beklersiniz?" diye ayrım gözetmeksizin hemen tüm ziyaretlere cephe almıştır.

 2. #2
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart

  Dersim yöresinde her yıl yüzlerce kurban kesilerek ziyaret edilen Düzgün Baba ziyaretine de hakaret etmekten geri kalmamıştır. Ancak Dersim´de yapilan katliamların buyutlarının çok yüksek olması sonucu Düzgün Baba´nın son gün TOPUNU ATEŞLEDİĞİNİ ileri sürmüş ve "Haso kendisine katliam çok ağır olacak engel olalım dediğinde Haso´yu dinlememiştir Sonra gördü ki zulüm ve katliam çok ağır kendi de toplarını ateşledi. Ancak çok geç kalınmıştı" demiştir. Düzgün Baba´nın "TEK BİR TANE TOP atışı yaptığını ve Dersim´in ıslah edilmesi konusunda fazla ileri gidildiğine kendisininde sonunda kanaat getirdiğini" iddia etmektedir. Dolayısı ile Düzgün Baba´yı da aynı kategoride değerlendirmektedir.
  Kanunsuz Allahın kulları azgın olurİsmi aleme Sultan Düzgün olur.Sultan Düzgün düşman ile dostturİt derisinde yapılan posttur.Sultan Düzgün Kureyşin evladıİt gibi Alevilere havladıEvladı Düzgün´ün Ömer´e oldu karıTeslim etti ona küllü varı.Üç kere asker doldurdu Alevilerin içine

  Alevilere sormadı kusurun ne ? Suçun ne ?
  Ayrıca yörede ki Ağırgöl Tüzük Baba Bağır Paşa ziyaretlerine de çok kızgın olduğunu her firsatta dile getirmiştir.

  Dersim olayından hemen sonra kendini bir dönem insanlardan uzak yerlere atar. Uzun süre mağara ve ıssız yerlerde yaşar. Bir yandan aylarca ziyaretlerde kalırken diğer yandan da ziyaretlere ateş püskürmeye devam eder. Tüm ziyaret ve yatırları katliama engel olmadıkları için adeta SUÇ ORTAĞI olmakla itham eder. Dersim olayında yatırlara yönelik yazdığı şiirlerden şu kesitler çok önemlidir.
  Sorulsa Dersim´in sebebi MansurDaima işlediği günahı kusur.Kırılan Alevileri Mansur kırdıKureyşilerin candan Piriydi.Sey Hasanlıların sebebi Derviş Cemal Alevileri kırdıran Mustafa Kemal……………………….

  Sahipsizlerin sebebini soran olmadıZiyaretler Hasan´ın sözünü kale almadı.

  Dersim civarında ki aşiretlerde yaygın olan eşkıyalık ve ahlaki çöküntünün bir felaketle sonuçlanacağını ve çözüm arayışlarına ziyaretlerden aradığı desdeği bulmadığını ise şu dizelerle vurgulamaktadır.
  Sahipsiz eşkıyaların yaptığı arşa dayandıHasani uykuda kalktı uyandı.1931 de Aşiretleri gördümBunların durumlarını sordum.Dediler aç kaldık susuz kaldıkDağbe dağ gezip uykusuz kaldık.Hasani aşiretleri hep gezdimGerçek ziyaretlere name yazdım.Terbiyesizleri edin terbiyeİşin sonu gider nereye ?.Terbiyesizleri terbiye eder mazlumların ahı zarıÜzerine tayin ettirdi Celal Bayar´ı.Cevap vermezseniz Ulu Divan PirineSizi atacaklar kıyamet yerine.Mitralyoza dizdi süngüye taktı
  Kimisini de gaz döküp yaktı.
  Hasan Efendi pek çok sohbet ve konuşmalarında Dersim olayına değinir ve bu davanın Ulu Divan´a kalacağını söylerdi. Zalimin ve suçlunun yanında mazlumun yandığını ifade eder ve figan eylerdi. Ancak Dersim olayının faturasını da genelde Atatürk yerine Celal Bayar´a çıkarırdı. Bunu sohbetlerde dile getirdiği gibi dizelerinde de yer vermiştir.
  Atatürk Dersimin programını çizmiştiDersime gitmek için ordu dizmişti.Ordular Dersim´e dolduİsmi sonunda Tunceli oldu.Dersimi ıslah edip öldürdüOlmaz yaramazı güldürdü.Olmaz yaramazdır Dersimin sebebiYaraları sarmaya yoktur tabibiYavuzun devrinde kaçmışlardı dağlaraKimseler bırakmadı mor sümbüllü bağlara.Dersimlileri feci olarak ezdilerMakineli tüfekle kurşuna dizdiler.Çocukları süngülere taktılarKimisini dahi ateş vurup yaktılar.Hamile kadınların karınların yardılar

  Karnında ki çocukları süngülere vurdular.
  Hasan Efendinin şiir beyan ve sohbetlerinden Dersim olayına özgü çıkardığım sonuç şöyle özetlenebilir. Bu olayın tarihsel kökü Hz. Muhammed´e uzanmaktadir. Dost katagorisinde görmesine rağmen sitem ettiği kişiler.A-- Hz. Muhammed Hz. Ali´ye “ Zülfikârı artık kullanmıyacaksın” dedi. Böylece o günün koşullarında İslamiyeti gönülsüz benimseyenler bu durumdan cesaret alarak fırsat kolladılar ve Hz. Muhammed´in Hakka Yürümesinden sonra Hz. Ali´ye cephe aldılar.Bu durumdan ilk sorumlu Hz. Muhammed´dir.B--Emevi Devletini 750 yılında yıkarak daha sonra tüm yetkilerini Hz. Muhammed´in amcasi Abbas soyundan gelenlere devreden Abbasi Devletinin kurucusu Eba Müslüm 2. sorumludur.C-“Hacı Bektaş-i Veli kuvveti Osmanlı oğullarına verdi. Alevilere zulmü hakaret ettiler. Aleviler içinde de haklı-haksız davası başla***** bir birlerini kırdılar.” sözlerinden anlaşıldığı gibi Hacı Bektaşi Veli´yi de sorumlu tutmaktadır.D-“….Daha sonra Mansur Hacı Kureyşi hazmedemeyerek ve Hacı Kureyşe ettiği ahdü peymanını bozarak ayrıldı. Millet içinde talip muhibabının ikrarı bu yoldadır diye tarikat kurarak Ben Baba Mansur´um o Kureyş´dir diyerek aşiretler içerisinde tefrikatla yalan isnat edip Kureyş´e karşı Baba Mansur Şıyh Hasaniler ile bir olup Derviş Cemal´i millet içine göndererek -Ben de Pirim- diyerek milleti kandırdılar. Millet de Derviş Cemal´i Pir etti. Ondan sonra haksız-haklı seçilmez oldu. Derviş Cemal Kureyşlilere karşı Şıyh Hasanilere kuvvet verip aşiret kurdu. Aşiretler bir birini kırdı. Böylelikle eşkıyalık başladı. Hükümet de bu yüzden eşkıyayı kırdı. Çocukları süngülere taktılar. Dersim´e olan zulmi hakaret hiç görülmemiştir“Bu açıklamaya göre Alevi toplumunu bölüp-parçaladığı ve yönünü şaşırttığı için Mansur sorgulanmaktadır.F-Atatürk “Dersimi ıslah edin “ demiş fakat peşini takip etmemiştir. Yetkiyi alan Başbakan Celal Bayar ise ‘’Dersim´i ıslah edeceğim ‘’ derken kırmıştır. Zulmi hakareti Celal Bayar´dır ettiren.Dünyayi fesada verip bir birine kattıran.Bu dizeleri ile suçun Celal Bayar´da olduğunu vurgulamasına rağmen onu denetlemediği için Atatürk hakkında da şu dizeleri söylemiştir.Batın erenleri Atatürk´ü öldürdüSahipsizleri şad edip güldürdü.

  Tarihsel süreçte yaşanan katliamların ve haksızlıkların sorumluluğu konusunda Alevi kaynakları ile hemen ayni fikirdedir. İlk 3 Halife ile başlayıp Emevi Abbasi ve Osmanlı dönemlerinde devam eden süreci şiirlerinde işlemiştir. Akıcı bir dilde bol miktarda yazılan şiirlerinden bazıları şöyledir.
  Emevilerin yolu geliyor Yavuz´aYavuz´un isbatı herdem Tauz´aMilletlerin içine soktu ayrı bir din mezhepMilletler bir birine oldular kasap............................................. ........İnsanlara Şeytan olursa kılavuzGöz önüne alınır Sultanı Yavuz.………………………………Yavuz İslamları bir birine kattıAlevilerin namusunu bir pula sattı.Yavuz´un elinden kaçanlar çıktı dağlaraEvleri yok dağlarda sığındılar mağaralara.Aç kaldılar çıplak kaldılarHırsız eşkıya oldular.Yakın tarihe özgü açık bir Demirel karşıtlığı görülür şiirlerinde. Gerek şeriatcılara açık desdek sunulmasından ve gerekse ekonomik ve siyasal politikaları ile merkez sağ siyasal cepheye karşı tavrını oldukca belirgin bir şekilde ortaya dökmüştür.Demirel´e kuvvet veren büyük pınarİşleği süreği şeytana ayar.Lânet olsun Büyük pınar sizeDüşman oldunuz hepimize.Davayı bir iken iki ettinizYaralarımıza zehir kattınız.......................................... .......

  Şimdi Demirel´dir Alevileri öldürenSaidi Nursi´leri şad edip güldüren.Hasan Efendinin derin bir bilgisi ve geniş dünya görüşü vardı. Osmanlı döneminde Lise dengi okul olan Rüştiyeden mezun olduğu söylenmekle beraber bu bana pek inandırıcı gelmemektedir. Zira Osmanlı dönemi Rüştiye okulları sayıca az olmakla beraber mezun olanları genellikle devlete bürokrat olarak geçerlerdi. Ancak kendi dönemine özgü iyi bir eğitim aldığı ve kendini geliştirdiği gerçektir. Bir dönem civar köylerde öğretmenlik yapmıştır.Çok okur ve yazardı. Yazdıklarının bir kısmını HER NEDENSE daha sonra ateşe atar ve yakardı. Onu şahsen tanıyanlar geniş bilgi birikimi yüzünden ona DERYA-İ UMMAN derlerdi. Sohbeti hoş bir insandi. Her gittiği yerde duyan bütün tanıyanlari sohbetine katılmak için akın akın yanına koşarlardı. Elini öpmek isteyenlere elini vermezdi. Israrla elini öpenlerin o da elini öperdi. Bazen çok küçük yaştaki çocuklar ve gençler bu davranış karşısında şaşırırlardı. Kibirden nefret ederdi. Ona göre kibir Şeytan´a özgü bir şeydi. Gençliğinde bir takım kötü alışkanlıkları olmasına rağmen bu zaafiyetlerinden kendini kurtarmıştır. Nefsini kontrol altına almış olup tüm dünya zevk ve sefasından elini çekmiştir. Fazla yemez içmezdi. Son yıllarında ancak belirli ailelere veya kişilere uğrardı. Onun en büyük zevki yanında oturan kişilerle birlikte Cenk kitapları okumaktı. Hz. Ali´nin Hayber Cenkleri Battal Gazi´nin kahramanlıkları Kerbela Vakası … gibi kitaplardan bölümler okunur bu konuda saatlerce sohbet edilirdi. Yanlız başına kaldığında bir çok insan onun bir şeyler konuştuğunu duyardı.Veya birilerine ( Bir şeylere ) küfür ederdi. Yağcılığı yalanı dolanı rüşveti… vs hiç sevmezdi. Herkesin kusurunu yüzüne karşı söyler ve kendisini toparlamasını önerirdi.

  Üzerinde en ciddiyetle durduğu konu İKRAR ´dı. Bu deyim halk arasında söz verme sözleşme anlamında da kullanılır. Yörede ayrıca Kivra ve Musahiplik bağları olanlarda birbirlerine İkrar derler. Bir çok kimse ise bu sözün anlamini Hacı Bektaş Veli´nin EDEP sözcüğü ile eşdeğer görür. Öyle değerlendirir. Pir´ine Mürşüd´üne Rehber´ine bağlı olmanın yolu da karşılıklı verilen İkrar sözcüğünden geçmektedir.
  Silip pak eyledik yoktur korkumuzAğır gölü mekan ettik yurdumuzKimselerde yoktur asla korkumuzİkrar iman olmuş yolumuz bizim.İkrar iman yoldaş olsa ne olurDünya ana cadde olur yol olurİnsan olan talip olur kul olurHakka giden yoldur yolumuz bizim.Hakka doğru giden ikrar imandırHak ikrar bağında ulu mihmandır.Ulu divan kurulacak zamandır

  Hakkın divanında davamız bizim.
  Hasan Efendinin bazı şiirleri düz mantıkla okunduğunda genellikle anlaşılmaz. Bu şiirlerine yükledigi GİZ´i bir çok insan farklı anlamda yorumlamaktadır.
  Nice bin kez gelip gittim.Ancak kemalet sırrına yettim.Özümü sözümü kâmile kattımKatılan söz ikrar imandır.Kendim Mustafayım özüm İbrahimİsmim Hasan Haydar İbrahimdir dayımYatağım Ali´den verildi payımVerilen pay ikrar imandır.Hasani Saniyim anamdır İsmetCavidan ilmi oldu kısmet.Babam Kambere verildi himmet

  Verilen himmet ikrar imandır.
  Bazı şiirlerinde söylediklerini anlamak için de onun gözü ile bakmak gerekir. Kişi Aleviliğin 4 kapısını 40 makamını bilir ve aynı mantıkla yaklaşırsa anlaşılması daha kolay olur.
  Dünyaya getiren olmuşsun AtaYarattın mazlumu zalim mukadderata.Zalimi zorbayı verdin azataCefayı çekene lazım değilsin.Ali´ye Zülfikâr verdir kırdırdınAllahın emri diye emirler verdirdin.Helalı haramı kendin yedirdin.Senden gelen bal olsa zehir olur lazım değilsin.Ali´nin emeklerini verdin suyaKurban olayım o güzel boya.Ebu Cehil gibi düşersin kuyuya

  Çikaran yoktur lazım değilsin.
  Gizemli şiirlerinde öne çıkan ayrıntı her zaman öze dönüştür. Nefsini islah etmeyi ve ilme yönelmeyi tavsiye eden şiirlerinden şu örnek dikkat çekicidir.
  Şeriatla tarikattan ikrarın bendiniİkrarda erkek dişi yok tanı kendini.Marifetle hakikatta yokla kaydınıNefsini öldürene alda gel beri.Nefsi Şeytan olan kendisinedirYıkılmış viran olmuş bir binadır.Çekmiş hançerini Şimir-i fenadırYol Yezidinden uzak olda gel beri.Şeriat nikâhtır erkeği dişisi hakdır.Tarikat ikrardır erkeği dişisi yoktur.Marifetli hakikatli diyen yalanci çoktur.Onlara laneti yapta gel beri.………………………………..Şeriatın yolu tarikata giderTarikatta ikrar imana gider.Marifette canını Hakka kurban eder.Hakikatta niyazla kurbanın alda gel beri.Yeryüzünde ki yanlışların arkasında gördüğü sebepleri ise şöyle değerlendirmektedir.Kanun görmemiş Allahın vücut azasıMukadderatta yazdığı kader kazası.Kur´anla İncil´dir Allahın kanunuŞeytanın eline vermiş her yanını.Edip eyleyen her şeye kadir AllahtırSözlerim doğrudur yemini billahtır.Söz ve şiirlerinde tepki gösterdiği değerlerden biri de Boz Atlı Hızır´dır. Gerek Dersim Vakası nedeni ile ve gerekse diğer konularda sitem ettiğini görmekteyiz.Hızırda bir imdat olmadıAlevileri düşman elinden almadı.Hızır Alevilere borçludurHemde gayet çok borçludur.Hızır nerde kaldı kesilen kurbanları görsünTutulan oruçların ve lokmaların hesabin versin.Abayı ceddimizden bu ana kadar çağırıyoruzHızır kavuş carımıza diye bağırıyoruz.Hangi darlıkta esirlikte kurtarmış ?Düşman dibinden mi sarsıp aktarmiş ?.Düşman daima Alevilere galiptir

  Aleviler düşmana daima mağluptur.
  Halka en çok önerdiği şey okumaktı.’’Okuyup devlet dairelerine yerleşin ve fakir fukarayı mazlumu YENİ BİR DERSİM KATLİAMINDAN koruyun’’ sözünü sürekli söylerdi. Bu yüzden de gençlere çok önem verirdi. Gençlerini okutması için yaşlılara tavsiyelerde bulunurdu. Yoksulluk içinde çocuklarını okutan insanları takdir eder oku(t)mayan insanlara da Cahil derdi. Gençlerin okuyup ailelerine çevrelerine ve halkına faydalı olmalarını isterdi. Dünya malına fazla ehemmiyet vermezdi. Bununla birlikte oldukca tutumlu bir yaşam tarzı vardı. Lüzumsuz masraftan süs ve lüks yaşam tarzından hoşnut olmazdı. Mertliğe misafirperverliğe dayanışmaya çok önem verirdi. Hiç kimseyi dışlamazdı. Varlıklı ailelerin zenginliklerini toplum içinde öne çıkarmasını hiç hoş görmezdi. Mali zenginliğin gönül zenginliğine hizmet aracı olmasını arzu ederdi.Her zaman doğru olmayı iyi ahlakı büyük-küçük sevgisini mütevazi ve alçak gönüllülüğü önermiş kan davalarından kinden nefretten kibirlikden zalimlikten şiddetden yalan-dolandan kul hakkından uzak durmayı öğütlemiştir.O dönem yöre geleneklerinden toplumsal bir sorun olan Başlık parasına açıkca karşı çıkardı.(23) Başlık parasının bir yıkım olduğunu bu geleneğin kesinlikle Alevilere yakışmadığını ve kalkmasını tavsiye ederdi. Anne- babalara “Allahın emri tek degil çift taraflı olur. Bu yüzden evlendirmek istediğiniz kız ve oğlanın bir birlerine muhakkak gönlü olmalıdır” derdi. Feodalizmin çözülme süreci ile birlikte azalan Başlık parası geleneği onun başlattığı girişimlerle Erzincan civarında daha süratle çözülmüş ve SÜT HAKKI adı altında kızın annesine sunulan küçük bir meblağ dışında oldukca azalmıştır. Gelinen süreçte Başlık parası artık yadırganır olmuştur.

  Kız veya erkek evladı arasında asla ayrım yapmazdı.”Hepsi de evlattır. Yeterki hayırlı olsun” derdi. Kadın hakları konusunda Hz. Fatma´yı öne çıkaran bir çok şiiri vardır.
  Erkektir dişidir diyene lânet Hatice Fatimeden alındı himmet.İkrar kapısıdır farz ile sünnetKablel Entemutu alda gel beri.Yol Yezidi daima yolu bozar Şeytanın kuludur eyleyin hazar.Hatice Fatime ona lâneti yazarNâr-ı cehenemi sal da gel beri.……………………………….Doğum ile isbat olundu vücutRahmet çesmesi Fatimeden mevcut.Cümlemiz bir birimize eyledik sücutTalipten ötesi yok dediler.Evlilikte tek eşliliği savunan ayrıca şu şiiri vardır.Buyruğun gömleği ikidirBiri nikâh çekmez çekidir.İki can bir gömleğin hakkıdır

  Hakkın emri ceset ile candır.
  Hasan Efendi büyük bir yurtseverdi. Ulusal Kurtuluş savaşını desteklediğini ve Atatürk (Dersim olayında sitem etmektedir) devrimlerini onayladığını pek çok şiirinde dile getirmiştir. Özelikle Ulusal Kurtuluş Mücadelesi hakkında pek çok şiiri vardır.
  İbadet düşmana karşı cephe almaktırDüşmanı ülkeden sürüp atmaktır.Mustafa Kemal düşmanı çıkardı ülkedeDüşmandan bir eser kalmadı ülkede.Atatürk kötümü etti hey gidi yaramazlarNamusunu vicdanını arayıp soramazlar.Namazı arayan düşman elinde esir olurOlanca kazancını elinden çıkarıp fakir olur.Haince nankörlük yapmayın Atatürk içinSizi düşman esaretinden kurtardı düşünün.Mustafa adına Atatürk giydirdilerSırmalı kürkün hayırlı olsun dediler.Mustafa Kemal gitti Hacı BektaşaMalını has etti Cemal Kardaşa. Cemal elini vurdu dalınaKuvvet verdi ayağına koluna.Alınan kuvvetle Rumları aldı sattı ( 26) Sürdü Rumları denize kattı.Türkiye´nin kızlarını namusunu düşman aldıDüşman ordusuna ateş saldı.Şimdi Nurcular Ataya lânet okuyorlar

  Yeniden halı kilim örneği dokuyorlar.
  Başköylü Hasan Efendi söz ve şiirlerinde açık bir şeriat karşıtıdır. Bunu sohbetlerinde de dile getirirdi. İbadetin şekil ve biçimde olmayıp özde olmasını savunurdu. Buna rağmen Erzincan civarındaki Sünni / Hanefi inancından olan vatandaşlar Hasan Efendiye çok yoğun bir saygı duyarlardı. Hiç kimse onu incitmeyi onunla tartışmayı göze alamazdı. Bundan kaçınırlardı. Tartışdıklarında ilahi bir gücün kendilerine ceza vereceklerine inanırlardi.
  Şeriat namazla oruçla değilHakkın Cemaline didarına eğil.Şeriatın manası şerri atGönlünü Hakkın emri rızasına kat.Doğru ol dogru tut emriAt sırtındaki semeri.Namaz oruç cami sendedirBilirmisin imam iman kandadır.Ahmak mihrapla kıbleyi senden araÖnüne verme çevir didara.Nurcular Muaviye´nin dölüÖmer´den alıyorlar yolu.İmamla iman kalb evinde kimdir kurtaran seniKalpteki dev´i çıkarırsan kalbin olur Hakkın evi.İnsan olan Hakkı ibadeti kendinden bilirŞerri atmaz isen sana kim şefaat verir.Sonra şefaat menziline giremezsin Eğer Hakkı fehmedip kendinden bilemezsin. Hasan Efendi şeriatcıları zalimleri ve riyakârları aynı kategoride değerlendirir.Yavuz´la Muaviye´nin tefrikatı birdirŞeytan bunlar arasında gizlenmiş sırdır.İslam içerisinde çok tefrikat yaptılarHakkın emri rızasından dışarı saptılar.Hacabaş hiç kalmazdı İslam olurdu

 3. #3
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart

  Dersim yöresinde her yıl yüzlerce kurban kesilerek ziyaret edilen Düzgün Baba ziyaretine de hakaret etmekten geri kalmamıştır. Ancak Dersim´de yapilan katliamların buyutlarının çok yüksek olması sonucu Düzgün Baba´nın son gün TOPUNU ATEŞLEDİĞİNİ ileri sürmüş ve "Haso kendisine katliam çok ağır olacak engel olalım dediğinde Haso´yu dinlememiştir Sonra gördü ki zulüm ve katliam çok ağır kendi de toplarını ateşledi. Ancak çok geç kalınmıştı" demiştir. Düzgün Baba´nın "TEK BİR TANE TOP atışı yaptığını ve Dersim´in ıslah edilmesi konusunda fazla ileri gidildiğine kendisininde sonunda kanaat getirdiğini" iddia etmektedir. Dolayısı ile Düzgün Baba´yı da aynı kategoride değerlendirmektedir.
  Kanunsuz Allahın kulları azgın olurİsmi aleme Sultan Düzgün olur.Sultan Düzgün düşman ile dostturİt derisinde yapılan posttur.Sultan Düzgün Kureyşin evladıİt gibi Alevilere havladıEvladı Düzgün´ün Ömer´e oldu karıTeslim etti ona küllü varı.Üç kere asker doldurdu Alevilerin içine

  Alevilere sormadı kusurun ne ? Suçun ne ?
  Ayrıca yörede ki Ağırgöl Tüzük Baba Bağır Paşa ziyaretlerine de çok kızgın olduğunu her firsatta dile getirmiştir.

  Dersim olayından hemen sonra kendini bir dönem insanlardan uzak yerlere atar. Uzun süre mağara ve ıssız yerlerde yaşar. Bir yandan aylarca ziyaretlerde kalırken diğer yandan da ziyaretlere ateş püskürmeye devam eder. Tüm ziyaret ve yatırları katliama engel olmadıkları için adeta SUÇ ORTAĞI olmakla itham eder. Dersim olayında yatırlara yönelik yazdığı şiirlerden şu kesitler çok önemlidir.
  Sorulsa Dersim´in sebebi MansurDaima işlediği günahı kusur.Kırılan Alevileri Mansur kırdıKureyşilerin candan Piriydi.Sey Hasanlıların sebebi Derviş Cemal Alevileri kırdıran Mustafa Kemal……………………….

  Sahipsizlerin sebebini soran olmadıZiyaretler Hasan´ın sözünü kale almadı.

  Dersim civarında ki aşiretlerde yaygın olan eşkıyalık ve ahlaki çöküntünün bir felaketle sonuçlanacağını ve çözüm arayışlarına ziyaretlerden aradığı desdeği bulmadığını ise şu dizelerle vurgulamaktadır.
  Sahipsiz eşkıyaların yaptığı arşa dayandıHasani uykuda kalktı uyandı.1931 de Aşiretleri gördümBunların durumlarını sordum.Dediler aç kaldık susuz kaldıkDağbe dağ gezip uykusuz kaldık.Hasani aşiretleri hep gezdimGerçek ziyaretlere name yazdım.Terbiyesizleri edin terbiyeİşin sonu gider nereye ?.Terbiyesizleri terbiye eder mazlumların ahı zarıÜzerine tayin ettirdi Celal Bayar´ı.Cevap vermezseniz Ulu Divan PirineSizi atacaklar kıyamet yerine.Mitralyoza dizdi süngüye taktı
  Kimisini de gaz döküp yaktı.
  Hasan Efendi pek çok sohbet ve konuşmalarında Dersim olayına değinir ve bu davanın Ulu Divan´a kalacağını söylerdi. Zalimin ve suçlunun yanında mazlumun yandığını ifade eder ve figan eylerdi. Ancak Dersim olayının faturasını da genelde Atatürk yerine Celal Bayar´a çıkarırdı. Bunu sohbetlerde dile getirdiği gibi dizelerinde de yer vermiştir.
  Atatürk Dersimin programını çizmiştiDersime gitmek için ordu dizmişti.Ordular Dersim´e dolduİsmi sonunda Tunceli oldu.Dersimi ıslah edip öldürdüOlmaz yaramazı güldürdü.Olmaz yaramazdır Dersimin sebebiYaraları sarmaya yoktur tabibiYavuzun devrinde kaçmışlardı dağlaraKimseler bırakmadı mor sümbüllü bağlara.Dersimlileri feci olarak ezdilerMakineli tüfekle kurşuna dizdiler.Çocukları süngülere taktılarKimisini dahi ateş vurup yaktılar.Hamile kadınların karınların yardılar

  Karnında ki çocukları süngülere vurdular.
  Hasan Efendinin şiir beyan ve sohbetlerinden Dersim olayına özgü çıkardığım sonuç şöyle özetlenebilir. Bu olayın tarihsel kökü Hz. Muhammed´e uzanmaktadir. Dost katagorisinde görmesine rağmen sitem ettiği kişiler.A-- Hz. Muhammed Hz. Ali´ye “ Zülfikârı artık kullanmıyacaksın” dedi. Böylece o günün koşullarında İslamiyeti gönülsüz benimseyenler bu durumdan cesaret alarak fırsat kolladılar ve Hz. Muhammed´in Hakka Yürümesinden sonra Hz. Ali´ye cephe aldılar.Bu durumdan ilk sorumlu Hz. Muhammed´dir.B--Emevi Devletini 750 yılında yıkarak daha sonra tüm yetkilerini Hz. Muhammed´in amcasi Abbas soyundan gelenlere devreden Abbasi Devletinin kurucusu Eba Müslüm 2. sorumludur.C-“Hacı Bektaş-i Veli kuvveti Osmanlı oğullarına verdi. Alevilere zulmü hakaret ettiler. Aleviler içinde de haklı-haksız davası başla***** bir birlerini kırdılar.” sözlerinden anlaşıldığı gibi Hacı Bektaşi Veli´yi de sorumlu tutmaktadır.D-“….Daha sonra Mansur Hacı Kureyşi hazmedemeyerek ve Hacı Kureyşe ettiği ahdü peymanını bozarak ayrıldı. Millet içinde talip muhibabının ikrarı bu yoldadır diye tarikat kurarak Ben Baba Mansur´um o Kureyş´dir diyerek aşiretler içerisinde tefrikatla yalan isnat edip Kureyş´e karşı Baba Mansur Şıyh Hasaniler ile bir olup Derviş Cemal´i millet içine göndererek -Ben de Pirim- diyerek milleti kandırdılar. Millet de Derviş Cemal´i Pir etti. Ondan sonra haksız-haklı seçilmez oldu. Derviş Cemal Kureyşlilere karşı Şıyh Hasanilere kuvvet verip aşiret kurdu. Aşiretler bir birini kırdı. Böylelikle eşkıyalık başladı. Hükümet de bu yüzden eşkıyayı kırdı. Çocukları süngülere taktılar. Dersim´e olan zulmi hakaret hiç görülmemiştir“Bu açıklamaya göre Alevi toplumunu bölüp-parçaladığı ve yönünü şaşırttığı için Mansur sorgulanmaktadır.F-Atatürk “Dersimi ıslah edin “ demiş fakat peşini takip etmemiştir. Yetkiyi alan Başbakan Celal Bayar ise ‘’Dersim´i ıslah edeceğim ‘’ derken kırmıştır. Zulmi hakareti Celal Bayar´dır ettiren.Dünyayi fesada verip bir birine kattıran.Bu dizeleri ile suçun Celal Bayar´da olduğunu vurgulamasına rağmen onu denetlemediği için Atatürk hakkında da şu dizeleri söylemiştir.Batın erenleri Atatürk´ü öldürdüSahipsizleri şad edip güldürdü.

  Tarihsel süreçte yaşanan katliamların ve haksızlıkların sorumluluğu konusunda Alevi kaynakları ile hemen ayni fikirdedir. İlk 3 Halife ile başlayıp Emevi Abbasi ve Osmanlı dönemlerinde devam eden süreci şiirlerinde işlemiştir. Akıcı bir dilde bol miktarda yazılan şiirlerinden bazıları şöyledir.
  Emevilerin yolu geliyor Yavuz´aYavuz´un isbatı herdem Tauz´aMilletlerin içine soktu ayrı bir din mezhepMilletler bir birine oldular kasap............................................. ........İnsanlara Şeytan olursa kılavuzGöz önüne alınır Sultanı Yavuz.………………………………Yavuz İslamları bir birine kattıAlevilerin namusunu bir pula sattı.Yavuz´un elinden kaçanlar çıktı dağlaraEvleri yok dağlarda sığındılar mağaralara.Aç kaldılar çıplak kaldılarHırsız eşkıya oldular.Yakın tarihe özgü açık bir Demirel karşıtlığı görülür şiirlerinde. Gerek şeriatcılara açık desdek sunulmasından ve gerekse ekonomik ve siyasal politikaları ile merkez sağ siyasal cepheye karşı tavrını oldukca belirgin bir şekilde ortaya dökmüştür.Demirel´e kuvvet veren büyük pınarİşleği süreği şeytana ayar.Lânet olsun Büyük pınar sizeDüşman oldunuz hepimize.Davayı bir iken iki ettinizYaralarımıza zehir kattınız.......................................... .......

  Şimdi Demirel´dir Alevileri öldürenSaidi Nursi´leri şad edip güldüren.Hasan Efendinin derin bir bilgisi ve geniş dünya görüşü vardı. Osmanlı döneminde Lise dengi okul olan Rüştiyeden mezun olduğu söylenmekle beraber bu bana pek inandırıcı gelmemektedir. Zira Osmanlı dönemi Rüştiye okulları sayıca az olmakla beraber mezun olanları genellikle devlete bürokrat olarak geçerlerdi. Ancak kendi dönemine özgü iyi bir eğitim aldığı ve kendini geliştirdiği gerçektir. Bir dönem civar köylerde öğretmenlik yapmıştır.Çok okur ve yazardı. Yazdıklarının bir kısmını HER NEDENSE daha sonra ateşe atar ve yakardı. Onu şahsen tanıyanlar geniş bilgi birikimi yüzünden ona DERYA-İ UMMAN derlerdi. Sohbeti hoş bir insandi. Her gittiği yerde duyan bütün tanıyanlari sohbetine katılmak için akın akın yanına koşarlardı. Elini öpmek isteyenlere elini vermezdi. Israrla elini öpenlerin o da elini öperdi. Bazen çok küçük yaştaki çocuklar ve gençler bu davranış karşısında şaşırırlardı. Kibirden nefret ederdi. Ona göre kibir Şeytan´a özgü bir şeydi. Gençliğinde bir takım kötü alışkanlıkları olmasına rağmen bu zaafiyetlerinden kendini kurtarmıştır. Nefsini kontrol altına almış olup tüm dünya zevk ve sefasından elini çekmiştir. Fazla yemez içmezdi. Son yıllarında ancak belirli ailelere veya kişilere uğrardı. Onun en büyük zevki yanında oturan kişilerle birlikte Cenk kitapları okumaktı. Hz. Ali´nin Hayber Cenkleri Battal Gazi´nin kahramanlıkları Kerbela Vakası … gibi kitaplardan bölümler okunur bu konuda saatlerce sohbet edilirdi. Yanlız başına kaldığında bir çok insan onun bir şeyler konuştuğunu duyardı.Veya birilerine ( Bir şeylere ) küfür ederdi. Yağcılığı yalanı dolanı rüşveti… vs hiç sevmezdi. Herkesin kusurunu yüzüne karşı söyler ve kendisini toparlamasını önerirdi.

  Üzerinde en ciddiyetle durduğu konu İKRAR ´dı. Bu deyim halk arasında söz verme sözleşme anlamında da kullanılır. Yörede ayrıca Kivra ve Musahiplik bağları olanlarda birbirlerine İkrar derler. Bir çok kimse ise bu sözün anlamini Hacı Bektaş Veli´nin EDEP sözcüğü ile eşdeğer görür. Öyle değerlendirir. Pir´ine Mürşüd´üne Rehber´ine bağlı olmanın yolu da karşılıklı verilen İkrar sözcüğünden geçmektedir.
  Silip pak eyledik yoktur korkumuzAğır gölü mekan ettik yurdumuzKimselerde yoktur asla korkumuzİkrar iman olmuş yolumuz bizim.İkrar iman yoldaş olsa ne olurDünya ana cadde olur yol olurİnsan olan talip olur kul olurHakka giden yoldur yolumuz bizim.Hakka doğru giden ikrar imandırHak ikrar bağında ulu mihmandır.Ulu divan kurulacak zamandır

  Hakkın divanında davamız bizim.
  Hasan Efendinin bazı şiirleri düz mantıkla okunduğunda genellikle anlaşılmaz. Bu şiirlerine yükledigi GİZ´i bir çok insan farklı anlamda yorumlamaktadır.
  Nice bin kez gelip gittim.Ancak kemalet sırrına yettim.Özümü sözümü kâmile kattımKatılan söz ikrar imandır.Kendim Mustafayım özüm İbrahimİsmim Hasan Haydar İbrahimdir dayımYatağım Ali´den verildi payımVerilen pay ikrar imandır.Hasani Saniyim anamdır İsmetCavidan ilmi oldu kısmet.Babam Kambere verildi himmet

  Verilen himmet ikrar imandır.
  Bazı şiirlerinde söylediklerini anlamak için de onun gözü ile bakmak gerekir. Kişi Aleviliğin 4 kapısını 40 makamını bilir ve aynı mantıkla yaklaşırsa anlaşılması daha kolay olur.
  Dünyaya getiren olmuşsun AtaYarattın mazlumu zalim mukadderata.Zalimi zorbayı verdin azataCefayı çekene lazım değilsin.Ali´ye Zülfikâr verdir kırdırdınAllahın emri diye emirler verdirdin.Helalı haramı kendin yedirdin.Senden gelen bal olsa zehir olur lazım değilsin.Ali´nin emeklerini verdin suyaKurban olayım o güzel boya.Ebu Cehil gibi düşersin kuyuya

  Çikaran yoktur lazım değilsin.
  Gizemli şiirlerinde öne çıkan ayrıntı her zaman öze dönüştür. Nefsini islah etmeyi ve ilme yönelmeyi tavsiye eden şiirlerinden şu örnek dikkat çekicidir.
  Şeriatla tarikattan ikrarın bendiniİkrarda erkek dişi yok tanı kendini.Marifetle hakikatta yokla kaydınıNefsini öldürene alda gel beri.Nefsi Şeytan olan kendisinedirYıkılmış viran olmuş bir binadır.Çekmiş hançerini Şimir-i fenadırYol Yezidinden uzak olda gel beri.Şeriat nikâhtır erkeği dişisi hakdır.Tarikat ikrardır erkeği dişisi yoktur.Marifetli hakikatli diyen yalanci çoktur.Onlara laneti yapta gel beri.………………………………..Şeriatın yolu tarikata giderTarikatta ikrar imana gider.Marifette canını Hakka kurban eder.Hakikatta niyazla kurbanın alda gel beri.Yeryüzünde ki yanlışların arkasında gördüğü sebepleri ise şöyle değerlendirmektedir.Kanun görmemiş Allahın vücut azasıMukadderatta yazdığı kader kazası.Kur´anla İncil´dir Allahın kanunuŞeytanın eline vermiş her yanını.Edip eyleyen her şeye kadir AllahtırSözlerim doğrudur yemini billahtır.Söz ve şiirlerinde tepki gösterdiği değerlerden biri de Boz Atlı Hızır´dır. Gerek Dersim Vakası nedeni ile ve gerekse diğer konularda sitem ettiğini görmekteyiz.Hızırda bir imdat olmadıAlevileri düşman elinden almadı.Hızır Alevilere borçludurHemde gayet çok borçludur.Hızır nerde kaldı kesilen kurbanları görsünTutulan oruçların ve lokmaların hesabin versin.Abayı ceddimizden bu ana kadar çağırıyoruzHızır kavuş carımıza diye bağırıyoruz.Hangi darlıkta esirlikte kurtarmış ?Düşman dibinden mi sarsıp aktarmiş ?.Düşman daima Alevilere galiptir

  Aleviler düşmana daima mağluptur.
  Halka en çok önerdiği şey okumaktı.’’Okuyup devlet dairelerine yerleşin ve fakir fukarayı mazlumu YENİ BİR DERSİM KATLİAMINDAN koruyun’’ sözünü sürekli söylerdi. Bu yüzden de gençlere çok önem verirdi. Gençlerini okutması için yaşlılara tavsiyelerde bulunurdu. Yoksulluk içinde çocuklarını okutan insanları takdir eder oku(t)mayan insanlara da Cahil derdi. Gençlerin okuyup ailelerine çevrelerine ve halkına faydalı olmalarını isterdi. Dünya malına fazla ehemmiyet vermezdi. Bununla birlikte oldukca tutumlu bir yaşam tarzı vardı. Lüzumsuz masraftan süs ve lüks yaşam tarzından hoşnut olmazdı. Mertliğe misafirperverliğe dayanışmaya çok önem verirdi. Hiç kimseyi dışlamazdı. Varlıklı ailelerin zenginliklerini toplum içinde öne çıkarmasını hiç hoş görmezdi. Mali zenginliğin gönül zenginliğine hizmet aracı olmasını arzu ederdi.Her zaman doğru olmayı iyi ahlakı büyük-küçük sevgisini mütevazi ve alçak gönüllülüğü önermiş kan davalarından kinden nefretten kibirlikden zalimlikten şiddetden yalan-dolandan kul hakkından uzak durmayı öğütlemiştir.O dönem yöre geleneklerinden toplumsal bir sorun olan Başlık parasına açıkca karşı çıkardı.(23) Başlık parasının bir yıkım olduğunu bu geleneğin kesinlikle Alevilere yakışmadığını ve kalkmasını tavsiye ederdi. Anne- babalara “Allahın emri tek degil çift taraflı olur. Bu yüzden evlendirmek istediğiniz kız ve oğlanın bir birlerine muhakkak gönlü olmalıdır” derdi. Feodalizmin çözülme süreci ile birlikte azalan Başlık parası geleneği onun başlattığı girişimlerle Erzincan civarında daha süratle çözülmüş ve SÜT HAKKI adı altında kızın annesine sunulan küçük bir meblağ dışında oldukca azalmıştır. Gelinen süreçte Başlık parası artık yadırganır olmuştur.

  Kız veya erkek evladı arasında asla ayrım yapmazdı.”Hepsi de evlattır. Yeterki hayırlı olsun” derdi. Kadın hakları konusunda Hz. Fatma´yı öne çıkaran bir çok şiiri vardır.
  Erkektir dişidir diyene lânet Hatice Fatimeden alındı himmet.İkrar kapısıdır farz ile sünnetKablel Entemutu alda gel beri.Yol Yezidi daima yolu bozar Şeytanın kuludur eyleyin hazar.Hatice Fatime ona lâneti yazarNâr-ı cehenemi sal da gel beri.……………………………….Doğum ile isbat olundu vücutRahmet çesmesi Fatimeden mevcut.Cümlemiz bir birimize eyledik sücutTalipten ötesi yok dediler.Evlilikte tek eşliliği savunan ayrıca şu şiiri vardır.Buyruğun gömleği ikidirBiri nikâh çekmez çekidir.İki can bir gömleğin hakkıdır

  Hakkın emri ceset ile candır.
  Hasan Efendi büyük bir yurtseverdi. Ulusal Kurtuluş savaşını desteklediğini ve Atatürk (Dersim olayında sitem etmektedir) devrimlerini onayladığını pek çok şiirinde dile getirmiştir. Özelikle Ulusal Kurtuluş Mücadelesi hakkında pek çok şiiri vardır.
  İbadet düşmana karşı cephe almaktırDüşmanı ülkeden sürüp atmaktır.Mustafa Kemal düşmanı çıkardı ülkedeDüşmandan bir eser kalmadı ülkede.Atatürk kötümü etti hey gidi yaramazlarNamusunu vicdanını arayıp soramazlar.Namazı arayan düşman elinde esir olurOlanca kazancını elinden çıkarıp fakir olur.Haince nankörlük yapmayın Atatürk içinSizi düşman esaretinden kurtardı düşünün.Mustafa adına Atatürk giydirdilerSırmalı kürkün hayırlı olsun dediler.Mustafa Kemal gitti Hacı BektaşaMalını has etti Cemal Kardaşa. Cemal elini vurdu dalınaKuvvet verdi ayağına koluna.Alınan kuvvetle Rumları aldı sattı ( 26) Sürdü Rumları denize kattı.Türkiye´nin kızlarını namusunu düşman aldıDüşman ordusuna ateş saldı.Şimdi Nurcular Ataya lânet okuyorlar

  Yeniden halı kilim örneği dokuyorlar.
  Başköylü Hasan Efendi söz ve şiirlerinde açık bir şeriat karşıtıdır. Bunu sohbetlerinde de dile getirirdi. İbadetin şekil ve biçimde olmayıp özde olmasını savunurdu. Buna rağmen Erzincan civarındaki Sünni / Hanefi inancından olan vatandaşlar Hasan Efendiye çok yoğun bir saygı duyarlardı. Hiç kimse onu incitmeyi onunla tartışmayı göze alamazdı. Bundan kaçınırlardı. Tartışdıklarında ilahi bir gücün kendilerine ceza vereceklerine inanırlardi.
  Şeriat namazla oruçla değilHakkın Cemaline didarına eğil.Şeriatın manası şerri atGönlünü Hakkın emri rızasına kat.Doğru ol dogru tut emriAt sırtındaki semeri.Namaz oruç cami sendedirBilirmisin imam iman kandadır.Ahmak mihrapla kıbleyi senden araÖnüne verme çevir didara.Nurcular Muaviye´nin dölüÖmer´den alıyorlar yolu.İmamla iman kalb evinde kimdir kurtaran seniKalpteki dev´i çıkarırsan kalbin olur Hakkın evi.İnsan olan Hakkı ibadeti kendinden bilirŞerri atmaz isen sana kim şefaat verir.Sonra şefaat menziline giremezsin Eğer Hakkı fehmedip kendinden bilemezsin. Hasan Efendi şeriatcıları zalimleri ve riyakârları aynı kategoride değerlendirir.Yavuz´la Muaviye´nin tefrikatı birdirŞeytan bunlar arasında gizlenmiş sırdır.İslam içerisinde çok tefrikat yaptılarHakkın emri rızasından dışarı saptılar.Hacabaş hiç kalmazdı İslam olurdu

 4. #4
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart

  Hakkın emri rızası yerini bulurdu.
  Hasan Efendinin bazı söz ve şiirlerinin anlamını pek çok insan farklı yorumlamaktadır. Bir çok şiirinde Alahı suçlayan sözleri için bazı kimseler “Güç ve kudreti eline geçiren zalim Devlet adamları için “ derken bazı kimseler de “Anlamını biz bilemeyiz. Manevi anlamda söylemektedir” Veya “ Bizim çapımızı aşar Efendinin bir bildiği vardır” şeklinde değerlendirmektedirler.
  Allahtır sebep olanların başıKurumaz oldu gözlerdeki yaşı.Allahtır eşkıyaların başıHille fırıldakla dönüyor işi.Fırıldağı çevirdikce Şeytanı kalkarMilletleri bir birine düşman ederek yakar.Allahın emriyle Şeytan dönüyorİnsanları yakıp yandırıyor.Sanmayın Şeytan Allahtan sürgündürAllah ile beraber toylu düğündür.Biri birinden hilebaz fırıldakcı desiseYazdıklarımdan alın doğruca bir hisse.Allahın emrine sözüne inanmayınSakın sakın inanıpta kanmayın.Allahtır milletleri birbirine takanAllah değilmidir varıp kül edip yakan.Nice bin kez gelip gittimAncak kemalet sırrına yettim.Özümü sözümü kâmile kattımKatılan söz ikrar imandır.İmtihan olduk imtihan bittiKırk birde defterine kaydetti.İkrar iman carımıza yetti.Dünya ahiret korkusu yok dediler.Alevi-Bektaşi inancında büyük yeri olan Pir kavrami için bağlılık ve karşılıklı denetleme anlamında şiirleri vardır. Pir´de taliptir kendini bilirseSarraf kıymetlidir cevahir alırsa.Talibi okutur manadan dersini alırsaTalip hırstan nefsden beri olursa.Galip Hakkın emri kanun buyrukturGüzel manalı dersleri fazladır çoktur.Haktan ayrı gayrı yoktur emrine tabidirAk defterde okunan talip hesabıdır.Bu yol talip üzerine kurulmuşHaktan böyle emir fermen verilmiş.Ulu divanda talip olanı seçerlerTalip yoluyla Hakkın kapısını açarlar.Talip yolun buyruğu malıdırHal içinde hal olmuş halidir.

  Başköylü Hasan Efendi Cem ayininde kadın ve erkek 7 den 70 e tüm Canların bir bütün olarak orada yerini alması gerektiğine inanır.Özellikle 40 lar Cem´ine çok önem verir. Buraya sadece Taliplerin girmesi gerektiğini ileri sürer. Bir beyanında şöyle demektedir. “ Sadece Cem evinde değil her nerede olursa olsun kendi ailesi ve kocalarından başkası haramdır. Cem kapısı Fadime kapısıdır. O kapıya Talip olanlar girer. Başkası giremez. Aralarında erkek - dişi yoktur. Cümlesi birbirine kardeş bacıdır. …..O kapıdan içeri Hak var. Hak sağı çürüğü haklıyı haksızı ayıracak Ulu divandır. Cem Hakkın evidir.Hakkın evinde yalan dolan fuşku ficur haset fesat kin kibir gurur adavet kıy kıybet dedikodu yoktur. Çünkü o Cem şek(il)siz şüphesiz Ulu Yaradanın Hak kapısır.(35)İslam dininin Hz. Muhammed´in Hakka yürümesinden hemen sonra yolundan ve amacından saptırıldığını söyler. Hatta bu konuda Hz. Muhammed´in eşi Ayşe´yi Ehl-i Beyte cephe aldığı için çok ağır dille suçlar. Kuran-ı Kerim´in eksik toparlandıgını 116 sure 6666 ayet varken şimdi elde 2 sure ve 365 ayetin eksik toplandığını (toplattırıldığıniı vurgular. Yolun Emeviler döneminde iyice saptırıldığını Eba Müslüm´ ün Horasan isyanı ile yıkılıp yerine Abbasi Devletinin ( Miladi 750) kurulmasından sonra onlarında zulüm yapmakta Emevilerden geri kalmadığına değinir.Osmanlı döneminde Hacı Bektas-i Veli´nin kurucu Osman Beye (1299) desdek sunmasını doğru bulmaz. Aynı şekilde Balım Sultan´ı da çok kötü suçlamaktadır. Ancak Yavuz Selim´in Anadolu Alevilerine yaptıkları katliamları çok daha ağır yermektedir. Cumhuriyetin kuruluşunu ve Atatürk devrimlerini açık bir şekilde desdeklemesine rağmen gelinen süreçte Türkiye Cumhuriyetinin Alevilere yaklaşımda Osmanlının devamına dönüştüğünü vurgulamaktadır. Siyasal liderlerden Süleyman Demirel´i çok ağır bir dille eleştirmekte onun Saidi Nursi ile birlikteliklerini dolayısı ile şeriatcı ve gerici akımların sistem içerisinde ki rollerini irdelemektedir. Kısaca söylemek gerekirse bu gün yeni konuşulan boyutları 40- 50 sene önce söylemiştir. Türkiye´nin başına bela olan ülkeyi çok yönlü siyasal çalkantı ve çıkmazlara sürükleyen sağcı iktidarların politikalarını sürekli eleştirmiştir.Hasan Efendi Başköy´de yaşadığı evde Hakka yürümüştür. Anlatılanlara göre aynı gün şu şiiri kaleme almıştır.Mürşüd olanın doğrudur özüHakka doğru gider yolu iziNur ile nurlanır Cemali yüzüZatsız sıfatsız mürşüd olurmu ?Mürşüdün kalbi nur ile doludurHakkın emri-rızasının oğlu kuludurİnsanların açılan sevgili gülüdürKara çalıdan açılan gül mürşüd olurmu ?Ben mürşüdüm diyen yalancı kezzapCaferiyim deme mezhebin hangi mezhep ?Narı cehennemde çekecek azapHakkın emrini tutmayan mürşüd olurmu ?İkrarsız kimin malı helaldır kime ?İnanmıyan baksın kitabı cimeHakkı görmiyen gözler gelsin avucumaKendini görmiyen kör mürşüd olurmu ? Taus-u Melek´te Alim-i ulema idiBenlik gururla silindi kaydıHakkın divaninda ayağı kaydıÖzünde gurur olan mürşüd olurmu ?Gönlü gözü var dünyalıkta Yolu zulüm kalmış aralıktaCan gözü ile görmiyen kalır karanlıktaCanan´a ermeyen mürşüd olurmu ?Mürşüd şeriatın şerrini atarMalını tarikatın varına katarMarifette kıymetli cevahir satarHakikat damgası olmayan mürşüd olurmu ?Bir bakış ile dört köşeyi görmeliHakkın gizli sırlarına ermeliDost evine edep ile varmalıGüzelde gözü olan mürşüd olurmu ?Hasaniyem mürşüdüm dükkânı cevahirdirNüfusu dağları taşları eritirDiriyi öldürür ölüyü diriltirBöyle bir makamda olmayan mürşüd olurmu ? Hasan Efendi Erzincan ve çevresinde bir efsanedir. Onu yakından tanımayan toplum üzerindeki etkisini görmeyen sağlıklı değerlendiremez. Hakka yürümesindenden bu yana uzun süre geçmesine rağmen unutulmamasını ıssız Başköy yollarının gelen ziyaretcilerle dolup taşmasını anlayamaz. Onun toplum üzerinde bıraktığı derin etkiyi görebilmek için araştırmacı-yazarlar henüz hayatta olan ve onu yakından tanıyanlarla görüşüp fikirlerini almalı bunun sosyolojik boyutlarını derinlemesine irdelemelidirler.Akın akın türbesine koşan bu ziyaretçilerin kimi ona bağlılığını yenilemekte kimileri de manevi mirasının gelecek nesillere aktarılmasını arzulamaktadırlar. Ancak gerek köy ve gerekse Türbe sosyal ve siyasal olumsuzlukların pençesinde can çekişen bir kültürün ayakta kalan son kalıntıları olarak Hasan Efendinin ağzından bizlere seslenmektedir. Millet sizin için yandım tutuştumGerçek erenlerin yurduna düştümDüşmanınıza dost olandan kaçtımYazıyı yazın mezarım kaybolmasın Aleviliğin ve Bektaşiliğin zengin kültür birikimini felsefi güzelliğini ve evrensel kucaklayıcılığını omuzlayacak ileriye taşıyacak emin eller aramaktadır. Bu felsefenin son erenlerinden biri mirasina el atılmayı örneğin bir Vakıf kurularak kazanımlarının topluma aktarılması görevi ile karşı karşıyadir.

 5. #5
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart

  Hakkın emri rızası yerini bulurdu.
  Hasan Efendinin bazı söz ve şiirlerinin anlamını pek çok insan farklı yorumlamaktadır. Bir çok şiirinde Alahı suçlayan sözleri için bazı kimseler “Güç ve kudreti eline geçiren zalim Devlet adamları için “ derken bazı kimseler de “Anlamını biz bilemeyiz. Manevi anlamda söylemektedir” Veya “ Bizim çapımızı aşar Efendinin bir bildiği vardır” şeklinde değerlendirmektedirler.
  Allahtır sebep olanların başıKurumaz oldu gözlerdeki yaşı.Allahtır eşkıyaların başıHille fırıldakla dönüyor işi.Fırıldağı çevirdikce Şeytanı kalkarMilletleri bir birine düşman ederek yakar.Allahın emriyle Şeytan dönüyorİnsanları yakıp yandırıyor.Sanmayın Şeytan Allahtan sürgündürAllah ile beraber toylu düğündür.Biri birinden hilebaz fırıldakcı desiseYazdıklarımdan alın doğruca bir hisse.Allahın emrine sözüne inanmayınSakın sakın inanıpta kanmayın.Allahtır milletleri birbirine takanAllah değilmidir varıp kül edip yakan.Nice bin kez gelip gittimAncak kemalet sırrına yettim.Özümü sözümü kâmile kattımKatılan söz ikrar imandır.İmtihan olduk imtihan bittiKırk birde defterine kaydetti.İkrar iman carımıza yetti.Dünya ahiret korkusu yok dediler.Alevi-Bektaşi inancında büyük yeri olan Pir kavrami için bağlılık ve karşılıklı denetleme anlamında şiirleri vardır. Pir´de taliptir kendini bilirseSarraf kıymetlidir cevahir alırsa.Talibi okutur manadan dersini alırsaTalip hırstan nefsden beri olursa.Galip Hakkın emri kanun buyrukturGüzel manalı dersleri fazladır çoktur.Haktan ayrı gayrı yoktur emrine tabidirAk defterde okunan talip hesabıdır.Bu yol talip üzerine kurulmuşHaktan böyle emir fermen verilmiş.Ulu divanda talip olanı seçerlerTalip yoluyla Hakkın kapısını açarlar.Talip yolun buyruğu malıdırHal içinde hal olmuş halidir.

  Başköylü Hasan Efendi Cem ayininde kadın ve erkek 7 den 70 e tüm Canların bir bütün olarak orada yerini alması gerektiğine inanır.Özellikle 40 lar Cem´ine çok önem verir. Buraya sadece Taliplerin girmesi gerektiğini ileri sürer. Bir beyanında şöyle demektedir. “ Sadece Cem evinde değil her nerede olursa olsun kendi ailesi ve kocalarından başkası haramdır. Cem kapısı Fadime kapısıdır. O kapıya Talip olanlar girer. Başkası giremez. Aralarında erkek - dişi yoktur. Cümlesi birbirine kardeş bacıdır. …..O kapıdan içeri Hak var. Hak sağı çürüğü haklıyı haksızı ayıracak Ulu divandır. Cem Hakkın evidir.Hakkın evinde yalan dolan fuşku ficur haset fesat kin kibir gurur adavet kıy kıybet dedikodu yoktur. Çünkü o Cem şek(il)siz şüphesiz Ulu Yaradanın Hak kapısır.(35)İslam dininin Hz. Muhammed´in Hakka yürümesinden hemen sonra yolundan ve amacından saptırıldığını söyler. Hatta bu konuda Hz. Muhammed´in eşi Ayşe´yi Ehl-i Beyte cephe aldığı için çok ağır dille suçlar. Kuran-ı Kerim´in eksik toparlandıgını 116 sure 6666 ayet varken şimdi elde 2 sure ve 365 ayetin eksik toplandığını (toplattırıldığıniı vurgular. Yolun Emeviler döneminde iyice saptırıldığını Eba Müslüm´ ün Horasan isyanı ile yıkılıp yerine Abbasi Devletinin ( Miladi 750) kurulmasından sonra onlarında zulüm yapmakta Emevilerden geri kalmadığına değinir.Osmanlı döneminde Hacı Bektas-i Veli´nin kurucu Osman Beye (1299) desdek sunmasını doğru bulmaz. Aynı şekilde Balım Sultan´ı da çok kötü suçlamaktadır. Ancak Yavuz Selim´in Anadolu Alevilerine yaptıkları katliamları çok daha ağır yermektedir. Cumhuriyetin kuruluşunu ve Atatürk devrimlerini açık bir şekilde desdeklemesine rağmen gelinen süreçte Türkiye Cumhuriyetinin Alevilere yaklaşımda Osmanlının devamına dönüştüğünü vurgulamaktadır. Siyasal liderlerden Süleyman Demirel´i çok ağır bir dille eleştirmekte onun Saidi Nursi ile birlikteliklerini dolayısı ile şeriatcı ve gerici akımların sistem içerisinde ki rollerini irdelemektedir. Kısaca söylemek gerekirse bu gün yeni konuşulan boyutları 40- 50 sene önce söylemiştir. Türkiye´nin başına bela olan ülkeyi çok yönlü siyasal çalkantı ve çıkmazlara sürükleyen sağcı iktidarların politikalarını sürekli eleştirmiştir.Hasan Efendi Başköy´de yaşadığı evde Hakka yürümüştür. Anlatılanlara göre aynı gün şu şiiri kaleme almıştır.Mürşüd olanın doğrudur özüHakka doğru gider yolu iziNur ile nurlanır Cemali yüzüZatsız sıfatsız mürşüd olurmu ?Mürşüdün kalbi nur ile doludurHakkın emri-rızasının oğlu kuludurİnsanların açılan sevgili gülüdürKara çalıdan açılan gül mürşüd olurmu ?Ben mürşüdüm diyen yalancı kezzapCaferiyim deme mezhebin hangi mezhep ?Narı cehennemde çekecek azapHakkın emrini tutmayan mürşüd olurmu ?İkrarsız kimin malı helaldır kime ?İnanmıyan baksın kitabı cimeHakkı görmiyen gözler gelsin avucumaKendini görmiyen kör mürşüd olurmu ? Taus-u Melek´te Alim-i ulema idiBenlik gururla silindi kaydıHakkın divaninda ayağı kaydıÖzünde gurur olan mürşüd olurmu ?Gönlü gözü var dünyalıkta Yolu zulüm kalmış aralıktaCan gözü ile görmiyen kalır karanlıktaCanan´a ermeyen mürşüd olurmu ?Mürşüd şeriatın şerrini atarMalını tarikatın varına katarMarifette kıymetli cevahir satarHakikat damgası olmayan mürşüd olurmu ?Bir bakış ile dört köşeyi görmeliHakkın gizli sırlarına ermeliDost evine edep ile varmalıGüzelde gözü olan mürşüd olurmu ?Hasaniyem mürşüdüm dükkânı cevahirdirNüfusu dağları taşları eritirDiriyi öldürür ölüyü diriltirBöyle bir makamda olmayan mürşüd olurmu ? Hasan Efendi Erzincan ve çevresinde bir efsanedir. Onu yakından tanımayan toplum üzerindeki etkisini görmeyen sağlıklı değerlendiremez. Hakka yürümesindenden bu yana uzun süre geçmesine rağmen unutulmamasını ıssız Başköy yollarının gelen ziyaretcilerle dolup taşmasını anlayamaz. Onun toplum üzerinde bıraktığı derin etkiyi görebilmek için araştırmacı-yazarlar henüz hayatta olan ve onu yakından tanıyanlarla görüşüp fikirlerini almalı bunun sosyolojik boyutlarını derinlemesine irdelemelidirler.Akın akın türbesine koşan bu ziyaretçilerin kimi ona bağlılığını yenilemekte kimileri de manevi mirasının gelecek nesillere aktarılmasını arzulamaktadırlar. Ancak gerek köy ve gerekse Türbe sosyal ve siyasal olumsuzlukların pençesinde can çekişen bir kültürün ayakta kalan son kalıntıları olarak Hasan Efendinin ağzından bizlere seslenmektedir. Millet sizin için yandım tutuştumGerçek erenlerin yurduna düştümDüşmanınıza dost olandan kaçtımYazıyı yazın mezarım kaybolmasın Aleviliğin ve Bektaşiliğin zengin kültür birikimini felsefi güzelliğini ve evrensel kucaklayıcılığını omuzlayacak ileriye taşıyacak emin eller aramaktadır. Bu felsefenin son erenlerinden biri mirasina el atılmayı örneğin bir Vakıf kurularak kazanımlarının topluma aktarılması görevi ile karşı karşıyadir.

Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Bu Konu için Etiketler

Bookmarks

Bookmarks

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Mesaj Yazma Yetkiniz Var
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

Giriş