Karaca Ahmet Sultan hakkında Nezihe Araz şunları yazıyor:
“Karaca Ahmet Sultan’ın ismi hemen hemen hiç birimizin yabancısı değildir. Çünkü onun kurtarıcı eli bütün Anadolu üzerinden geçmiş her geçtiği yerde derin izler unutulmaz etkiler bırakmış insanların gözüne ve gönlüne nur doldurmuştur. Bu yüzden Karaca Ahmet Sultan’ın bir çok yerde makamı vardır. Meselâ Manisa bölgesinde bu koca erene ayrılan üç türbe sayılmıştır... Karaca Ahmet Sultan da bir çok eren gibi nerede doğup nerede öldüğü (hakka yürüdüğü) açık seçik bilinmeyen hayatı hakkında pek az şey tespit edilmiş ululardan biri.”

Bazı bilgilere göre Karaca Ahmet Horasan’lıdır. Hacı Bektaş Veli’nin talibidir. Hacı Bektaş’ın “Karacam bir yerde mekânın olsun kırk yerde çerağın yansın” dediği rivayet edilmektedir. Karaca Ahmet Sultan tıbbi bilgisi ile yüzlerce kişiyi sağlığına kavuşturmuş bir hekimdir. Karaca Ahmet’in evlatlarından Hıdır Abdal Erzincan’da babasının yolunda gidip bir çok kişiyi aydınlatmıştır.

Karaca Ahmet Sultan İstanbul’da bulunan tekkede uzun dönem hizmet vermiş ve yine burada hakka yürümüştür. Onun adına anılan türbede günümüze değin hizmet verilmektedir.