Etiketlenen üyelerin listesi

 1. #1
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Question Alevi Önderlerimiz - Şeyh Bedrettin(Bedrettin Mahmut) Kimdir? Düşüncesinden Kesitler

  Şeyh Bedrettin(Bedrettin Mahmut) Hayatı


  Şeyh Bedreddin kesin olmamakla beraber 1365 yılında Simavna’da doğmuştur. Şeyh Bedreddin öğrenimine Edirne’de başladı. Bursa ve Konya’da eğitimini tamamladıktan sonra Mısır’a giderek zamanın ünlü bilginlerinden dersler aldı. Şeyh Bedreddin’in düşüncesi ve yaşamı Mısır’da Şeyh Hüseyin Ahlati ile tanışmasından sonra değişti. Çünkü Bedreddin o güne kadar hep Sünni İslam anlayışını benimseyenlerin çevresinde bulunmuş ve kendi düşünceleri de öyle şekillenmişti. Şeyh Hüseyin Ahlati ise Ehlibeyt düşüncesini yani Aleviliği benimseyen birisiydi.

  Şeyh Bedreddin Şeyh Hüseyin Ahlati ile yaptığı sayısız tartışma ve sohbet sonrası Aleviliği benimsemişti. Bu aşamadan sonra Şeyh Bedreddin Tebriz’e giderek sarayda düzenlenen tartışmalara katılır. Tekrar Mısır’a dönüşünden kısa bir süre sonra Şeyh Hüseyin Ahlati vefat eder. Şeyh Bedreddin Hüseyin Ahlati’nin yerine geçer. Bu makamda fazla durmayan Bedreddin Şam Halep Karaman Konya Aydın Tire ve İzmir’e uğradıktan sonra 1406 yılında Edirne’ye gelir. Bu sırada Osmanlı İmparatorluğunda taht kavgası başlar. Süleyman Çelebi’yi yenen Musa Çelebi Edirne’yi ele geçirir. Hükümdarlığını ilan eden Musa Çelebi etkisi ve sevenleri giderek artan Şeyh Bedreddin’i kazaskerliğe getirir. 1413 yılında Musa Çelebi’yi yenen kardeş Çelebi Mehmet Şeyh Bedreddin’i İznik’e sürgüne gönderir.

  Osmanlı İmparatorluğu halk üzerindeki baskısını arttırıyordu. Baskılardan ve zulümden bıkan halk Şeyh Bedreddin’in ve diğer Alevi önderlerinin telkinleri sonucu isyan ediyordu.

  Alevi isyan ve ayaklanma tarihinin en önemli halkalarından birini Şeyh Bedreddin oluşturuyor. Şeyh Bedreddin’e bağlı olan Börklüce Mustafa Aydın’da Torlak Kemal ise Manisa’da şanlı bir direniş gerçekleştiriyorlardı. Bu direnişler Osmanlı ordusuna ağır kayıplar verirken kendileri yenilmekten kurtulamadılar. Börklüce Mustafa’ya ve Torlak Kemal’e yapılan işkence ve bu işkenceye yiğitçe karşı koymasıyla Börklüce Mustafa ve Torlak Kemal Anadolu Alevi halkının asırlarca belleğinde ve yüreğinde yer etmesini sağladı. Börklüce Mustafa ve Torlak Kemal’in yenilmesi sonucu Şeyh Bedreddin İznik’ten gizlice ayrıldı. Kendisini sevenlerin çok olduğu Deliorman yöresine çekildi. Hâlâ nasıl olduğu anlaşılmayan; Şeyh Bedreddin Osmanlı ordusuna esir düşer. Serez’e götürülen Şeyh Bedreddin orada idam edilir (1420).

  ŞEYH BEDREDDİN DÜŞÜNCESİNDEN KESİTLER:

  • Hayatı ve dünyayı kendi küçük dünyaları ile sınırlı tutanlar bizi anlamazlar.


  • İnsanlar birbirlerine yahut haksız mala meşru olmayan paraya veya rütbe ve mevkilere yiyecek ve içeceklere ibadet ediyorlar da Allah’a ibadet ediyoruz sanında bulunuyorlar.


  • Bütün namazlar ve niyazlar ahlâkın düzeltilmesi için iç yüzün arınlanması için birer vasıtadan ibarettir. Hakiki ibadetin hiç bir vakit kayıt ve şartı yoktur. Hangi tarzda yapılırsa yapılsın Tanrının dileğine uygun olur. İbadetin temeli maksudun Hak olmasıdır. Bir cemaatte bu temel bulunmayınca yaptıkları ibadetler de kaybolur. Yalnız kötü toplantılar kalır. Fenalık üzerinde toplananlardan sen hemen uzaklaş.


  • Kötü ve Çirkin işlerle uğraşan insanlar Hak’tan uzaklaşmışlardır. Cehennem işte budur. Cennetle cehennemi başka yerde aramak saçmalıktır.


  • İnsanlar eylemleriyle düşünce ve fikirleriyle güzeli ve iyiyi bulabildikleri oranda Hak’la kavuşmuşlardır.


  • İnsanlar Müslümanlıktan önce somut bir puta taparlardı çağımızda ise hayali bir puta tapıyorlar. Belki bir gün Hak kendisini gösterirde Hak olarak ona taparlar.


  • Gerçek tasavvufçu hiç bir insan gözünün görmediği kulağının işitmediği gönlünün sezmediği şeyhleri bilir. Onları halka kafalarının alabileceği şekilde anlatır. Ama aslını içinde gizler. Eğer halk bunu öğrenirse kendisini öldürür.


  • Tanrı dünyayı yarattı ve insanlara verdi. Demek ki; dünyanın toprağı ve bu toprağın bütün ürünleri insanların ortak malıdır. Ben senin evinde kendi evim gibi oturabilmeliyim sen benim eşyamı kendi eşyan gibi kullanabilmelisin. Çünkü bütün bunlar hepimiz içindir ve hepimizin malıdır.


  • Tarih gelecek için kavga verip yitmiş bile olsa insanlık için vuruşanları hiç unutmaz.


  • İbadet etmekten amaç; ezeli ve büyük varlığa gönüllerin yönelmesi ve kapılmasıdır. Yoksa dünya umuruna dalmış bir kalp ile bin sene namaz kılmış oruç tutmuş olsan bundan dolayı hiç bir sevap ve mükâfat kazanamazsın.


  • Ölmezden önce ölmek dünyanın zevklerinden ve hayvani hırs ve şehvetlerinden sakınmaktır. Onu yapabilen insan şüphesiz ki; hakiki varlık ile birleşir. Ve sonsuz hayat ile diri olur. Ancak insanlar dünyanın bin bir türlü çekici ve aldatıcı zevkinden çeşit çeşit yakıcı hırslarından ayrılmadıkları için buna gönül vermezler.

 2. #2
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart

  Bedreddin bizim aramızdan gelecektir!'

  Şeyh Bedreddin’den söz ediyorum. Radi Fiş Ben de Halimce Bedreddinem adlı belgesel romanında onun asıldığı tarihi de belirterek Nâzım’ın anlattıklarını tamamlar:

  Onu boynunda ipiyle hatırlıyoruz. Nâzım Hikmet’in dizeleriyle:
  “Yağmur çiseliyor
  Gecenin geç ve yıldızsız bir saatidir.
  Ve yağmurda ıslanan
  Yapraksız bir dalda sallanan şeyhimin
  çırılçıplak etidir.”

  Kör ve dilsiz Serez Çarşısı’ndakilerin çaresizliğini kaç kere duymuştuk.
  Yağmur çiselerken de bahar günlerinde de.
  “Havada konuşmamanın görmemenin kahrolası hüznü
  Ve Serez Çarşısı kapatmış elleriyle yüzünü.”

  Şeyh Bedreddin’den söz ediyorum. Radi Fiş Ben de Halimce Bedreddinem adlı belgesel romanında onun asıldığı tarihi de belirterek Nâzım’ın anlattıklarını tamamlar:

  “Hicri takvime göre 27 Şevval 819 Rumî takvime göreyse 18 Aralık 1416 Perşembe günü sabah erkenden Serez’in bakırcılar çarşısında darağacı kuruldu. Bütün kent hemen anladı: Bedreddin’i asacaklardı. Zanaatkarların mahallelerinde herkes yas giysileri giydi. Kasaba halkı hem korkuyor hem üzülüyordu. Böylesine yüksek bir din yetkilisinin asıldığı daha önce hiç görülmemişti.
  (.....)
  Ulema kara cüppeleri içinde hep öyle azametli kurumlu darağacının başında toplanmaya başladı.

  Bedreddin’i almak için zindana yüz dolayında muhafız gönderdiler. Bir de at getirmişlerdi kendisi için. Ama binmedi ata Bedreddin muhafızların ortasında yürüyerek gitmek istediğini söyledi.

  Bulutlarla kaplı puslu sabah göğü sanki yukarıdan bastırıp duruyordu. Ağaçların çıplak dallarından gözyaşları gibi damlalar yuvarlanıyordu.
  Bakırcılar çarşısına geldiler. Sehpanın önünde durdular.
  Bedreddin kalabalığa baktı.(...)
  Dört yöne ayrı ayrı selam verdi. Halk da aynı selamla karşılık verdi kendisine.
  Sehpaya çıktı.
  Cellatlar onu aşağılamak için üstünde ne var ne yoksa çıkarıp çırılçıplak ettiler kendisini.

  Evrensel Basım Yayın’ın kitapları arasında yer alan Ben de Halimce Bedreddinem Radi’nin Silistre’de Karaburun’da Moskova’da yazdığı bir roman. 1977’den 1983’e sürmüş yazımı. Ben 1979’larda Deliorman’da Bedreddinlilerin izlerini sürdüğünü biliyorum.

  Peki kimdi bu şeyh sanlı Bedreddin? Neden asılmıştı?
  Simavna Kadısı Oğlu Şeyh Bedreddin Aleviler onun Sünni çevreden ayrıldıktan sonra halkın sorunlarının farkına vardığını iddia ederler. Kimi Sünnilere göreyse İslam dininin kurallarını bu kadar güzel açıklayan kitapların yazarı bir din adamının isyanlarla ilişkisi olamaz. bir din bilimcisi ve halk ayaklanması önderidir. Adına övgüler yazılmıştır. Bu niteliği onu anlatanların kendi mezheplerine mal etmeye çalışmalarına da yol açar.
  Şeyh Bedreddin kaynaklarda Bedreddin Mahmud Bedreddin Mahmud bin Kadı-i Simavna Simavna Kadısıoğlu Şeyh Bedreddin Bedreddin Simavi gibi adlarla yer almaktadır. Bedreddin’in babası Selçuklu Sultanı II. İzzeddin Keykavus’un torunu olduğu söylenen Abdülaziz’in oğlu ve Simavna Kadısı olan İsrail’dir. Bu nedenle Simavna Kadısıoğlu diye de anılmıştır. Annesiyse Simavna tekfurunun kızıydı. Müslüman olduğunda Melek Hatun adını almıştı. Kaynaklara göre Bedreddin XIII. yüzyılın ikinci yarısı sonrasında Edirne kırındaki Simavna Kalesi’nde doğmuş. Edirne’nin Osmanlılar tarafından alınmasından sonra ailesi ile buraya yerleşmiş. Şeyh Bedreddin ilk tahsiline babasının yanında başlamış sonraları Şahidi’den Mevlana Yusuf’tan Koca Efendi diye de bilinen Bursa Kadısı Şeyh Mahmud’dan ders aldı.
  6 ay sonra Musa Çelebi ve amcası Abdülmü’min’in oğlu Müeyyed ile birlikte Bursa’dan Konya’ya gittiler Mevlana Feyzullah’tan mantık ve astronomi dersleri aldılar. Bir yıl sonra bu üç arkadaşın yolları ayrıldı: Musa Çelebi Semerkant’a giderek Uluğ Bey’in astronomi hocası oldu. Bedreddin Simavi’yle Müeyyed 1381’de Şam’a gittilerse de veba salgını planlarını değiştirdi. Mescid-i Aksa’da İbnü’l Askalani’den hadis okudular. Türk Beyi Ali Keşmiri’nin korumasına girdiler Şah el-Mantıki Bedreddin Simavi’yi çok beğenerek öğrenciliğine aldı.
  Sultan Berkuk Bedreddin’i oğluna ders vermesi için saraya davet etti. Bedreddin üç yıl bu görevde kaldı. Bu süre hem ona bir eş hem de yeni bir dünya görüşü kazandırdı. Sultan Berkuk’un hocası olan Ahlatlı Şeyh Seyyid Hüseyin ile yaptığı bilimsel tartışmalardan sonra onun müridi olmaya karar verdi. Bir süre sonra doğu’ya bir geziye çıktı. 1402/1403 yıllarında Tebriz’e gitti. Timur’un otağında İranlı alimlerle tartışmalara katıldı. Kahire’ye geçen Bedreddin Simavi Şeyhinin gözetiminde çilesini doldurmuş ve onun ölümü üzerine şeyhlik makamına geçmiştir. Diğer şeylerle arası açılınca Edirne’ye dönmeye karar verdi. Filistin Şam ve Halep üzerinden Konya’ya geçmiştir. Daha sonra Tire’ye geçerek Börklüce Mustafa ile İzmir’de Torlak Kemal ile tanıştı. Yıldırım Bayezid’in Timur’a yenilgisi sonrası ölümünden sonraki kargaşa döneminde Bayezid’in oğullarından Musa Çelebi’nin Edirne’yi ele geçirmesi üzerine Şeyh Bedreddin kazaskerliğe atandı. Musa Çelebi’nin kardeşi Mehmed Çelebi karşısında yenik düşmesiyle 1413’te Şeyh Bedreddin ailesiyle İznik’e sürgün edildi.
  Kendisine 1000 akçe maaş bağlandı. Ama o halkın durumundan hoşnut olmadığı için bir örgütlenme çalışması başlattı. Börklüce Mustafa’yla Torlak Kemal’i Aydın ve yöresinde propaganda faaliyetleri için görevlendirdi. Börklüce’yle Torlak hem köylülerle hem Hristiyan halkla ilişki kurdular ve görüşlerini kabul ettirerek Karaburun’da binlerce yandaş toplandılar. Bir kısım topraklardan yöneticileri toprağı hep beraber işlemeye sosyal adaleti uygulamaya kardeşçe yaşamaya başladılar. Durumdan endişelenen Sultan Mehmet Saruhan (şimdiki Manisa) valisini üzerlerine gönderdi. Teşkilatlanmış köylüler valinin kuvvetlerini Karaburun’un dar geçitlerinde tepelediler.
  Bedreddin göz hapsinde olmasına rağmen yaklaşık 1416’da İznik’ten kaçmayı başardı. Kastamonu’ya giderek İsfendiyar Bey’e sığındı. Niyeti Tatar iline ulaşmaktı. Bu amacına ulaşamayınca Sinop Limanı’ndan bir gemiye binerek Rumeli’ye geçti; Zağra Silistre Dobruca ve Deliorman’a gitti. Burada yandaşları oldukça hızlı bir şekilde arttı.
  Bu üç isyancının başarılarından endişelenen Sultan Mehmed Şeyh’in üzerine büyük bir kuvvet gönderdi. Börklüce Mustafa ve Torlak Kemal bozguna uğratıldı. Şeyh esir alınarak padişahın kurdurduğu bir heyetçe yargılandı. Yargı heyeti şeyhin malı ve ailesi korunmak şartıyla idamına karar vermiştir. Bu fetva üzerine Şeyh Bedreddin 1420’de Serez’de idam edilip burada gömüldü.
  Bir süre sonra kemikleri mezarından çıkarıldı ve epey dolaştırıldıktan sonra 1961’de Sultan Mahmud’un Divanyolu’ndaki türbesi bahçesindeki mezarlığa gömüldü.
  Pek çok yazarın oyun olarak anlattığı Şeyh Bedreddin ayaklanması dinsel-ideolojik niteliği açısından sınıf savaşımının özgül biçimlerinden biri olarak yorumlanır. Belli bir tarihsel dönemdeki ekonomik ve toplumsal koşulların doğal sonucudur bu. Anadolu hatta tüm İslam tarihi boyunca yoksul halk kitlelerinin eşitlik özlemi Mehdî inancında ifadesini bulmuştur.
  Nâzım Hikmet “Simavne Kadısı Oğlu Şeyh Bedreddin Destanı”nın sonundaki Ahmedin Hikayesi bölümünde Bedreddin’e hâlâ inananların olduğunu anlatır. Ahmet dedesiyle birlikte Balkan Savaşı’ndan önce Rumeli’nin bir köyüne konuk olmuştur. Orada jandarmanın “dünyanın en inatçı en vergi vermez en dik kafalı köylüleri” olarak tanımladığı insanlardan birinden Şeyh Bedreddin’in öyküsünü dinler. Ahmet’in dedesi şeyhin yeniden geleceği inancının İsa peygamberin dirilişine benzediğini söyleyince köylü der ki: “İsa peygamberin ölüsü etiyle kemiğiyle sakalıyla dirilecekmiş. Bu yalandır. Bedreddin’in ölüsü kemiksiz sakalsız bıyıksız gözün bakışı dilin sözü göğsün soluğu gibi dirilecek (...) Bedreddin yine gelecek diyorsak sözü bakışı soluğu bizim aramızdan çıkıp gelecektir diyoruz.”
  Biz onu boynunda ipiyle tanıdık. Ve bu yenilgiyi “tarihsel soysal ekonomik koşulların zorunlu sonucu” da olsa kabullenemedik. Koşulların “hep bir ağızdan türkü söyleyip /.../ yarin yanağından gayri her şeyde her yerde hep beraber” olmamızı sağlayacağı güne inandık.


  Sennur SEZER / EVRENSEL HAYAT - 21 Aralık 2008

 3. #3
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart

  Bedreddin bizim aramızdan gelecektir!'

  Şeyh Bedreddin’den söz ediyorum. Radi Fiş Ben de Halimce Bedreddinem adlı belgesel romanında onun asıldığı tarihi de belirterek Nâzım’ın anlattıklarını tamamlar:

  Onu boynunda ipiyle hatırlıyoruz. Nâzım Hikmet’in dizeleriyle:
  “Yağmur çiseliyor
  Gecenin geç ve yıldızsız bir saatidir.
  Ve yağmurda ıslanan
  Yapraksız bir dalda sallanan şeyhimin
  çırılçıplak etidir.”

  Kör ve dilsiz Serez Çarşısı’ndakilerin çaresizliğini kaç kere duymuştuk.
  Yağmur çiselerken de bahar günlerinde de.
  “Havada konuşmamanın görmemenin kahrolası hüznü
  Ve Serez Çarşısı kapatmış elleriyle yüzünü.”

  Şeyh Bedreddin’den söz ediyorum. Radi Fiş Ben de Halimce Bedreddinem adlı belgesel romanında onun asıldığı tarihi de belirterek Nâzım’ın anlattıklarını tamamlar:

  “Hicri takvime göre 27 Şevval 819 Rumî takvime göreyse 18 Aralık 1416 Perşembe günü sabah erkenden Serez’in bakırcılar çarşısında darağacı kuruldu. Bütün kent hemen anladı: Bedreddin’i asacaklardı. Zanaatkarların mahallelerinde herkes yas giysileri giydi. Kasaba halkı hem korkuyor hem üzülüyordu. Böylesine yüksek bir din yetkilisinin asıldığı daha önce hiç görülmemişti.
  (.....)
  Ulema kara cüppeleri içinde hep öyle azametli kurumlu darağacının başında toplanmaya başladı.

  Bedreddin’i almak için zindana yüz dolayında muhafız gönderdiler. Bir de at getirmişlerdi kendisi için. Ama binmedi ata Bedreddin muhafızların ortasında yürüyerek gitmek istediğini söyledi.

  Bulutlarla kaplı puslu sabah göğü sanki yukarıdan bastırıp duruyordu. Ağaçların çıplak dallarından gözyaşları gibi damlalar yuvarlanıyordu.
  Bakırcılar çarşısına geldiler. Sehpanın önünde durdular.
  Bedreddin kalabalığa baktı.(...)
  Dört yöne ayrı ayrı selam verdi. Halk da aynı selamla karşılık verdi kendisine.
  Sehpaya çıktı.
  Cellatlar onu aşağılamak için üstünde ne var ne yoksa çıkarıp çırılçıplak ettiler kendisini.

  Evrensel Basım Yayın’ın kitapları arasında yer alan Ben de Halimce Bedreddinem Radi’nin Silistre’de Karaburun’da Moskova’da yazdığı bir roman. 1977’den 1983’e sürmüş yazımı. Ben 1979’larda Deliorman’da Bedreddinlilerin izlerini sürdüğünü biliyorum.

  Peki kimdi bu şeyh sanlı Bedreddin? Neden asılmıştı?
  Simavna Kadısı Oğlu Şeyh Bedreddin Aleviler onun Sünni çevreden ayrıldıktan sonra halkın sorunlarının farkına vardığını iddia ederler. Kimi Sünnilere göreyse İslam dininin kurallarını bu kadar güzel açıklayan kitapların yazarı bir din adamının isyanlarla ilişkisi olamaz. bir din bilimcisi ve halk ayaklanması önderidir. Adına övgüler yazılmıştır. Bu niteliği onu anlatanların kendi mezheplerine mal etmeye çalışmalarına da yol açar.
  Şeyh Bedreddin kaynaklarda Bedreddin Mahmud Bedreddin Mahmud bin Kadı-i Simavna Simavna Kadısıoğlu Şeyh Bedreddin Bedreddin Simavi gibi adlarla yer almaktadır. Bedreddin’in babası Selçuklu Sultanı II. İzzeddin Keykavus’un torunu olduğu söylenen Abdülaziz’in oğlu ve Simavna Kadısı olan İsrail’dir. Bu nedenle Simavna Kadısıoğlu diye de anılmıştır. Annesiyse Simavna tekfurunun kızıydı. Müslüman olduğunda Melek Hatun adını almıştı. Kaynaklara göre Bedreddin XIII. yüzyılın ikinci yarısı sonrasında Edirne kırındaki Simavna Kalesi’nde doğmuş. Edirne’nin Osmanlılar tarafından alınmasından sonra ailesi ile buraya yerleşmiş. Şeyh Bedreddin ilk tahsiline babasının yanında başlamış sonraları Şahidi’den Mevlana Yusuf’tan Koca Efendi diye de bilinen Bursa Kadısı Şeyh Mahmud’dan ders aldı.
  6 ay sonra Musa Çelebi ve amcası Abdülmü’min’in oğlu Müeyyed ile birlikte Bursa’dan Konya’ya gittiler Mevlana Feyzullah’tan mantık ve astronomi dersleri aldılar. Bir yıl sonra bu üç arkadaşın yolları ayrıldı: Musa Çelebi Semerkant’a giderek Uluğ Bey’in astronomi hocası oldu. Bedreddin Simavi’yle Müeyyed 1381’de Şam’a gittilerse de veba salgını planlarını değiştirdi. Mescid-i Aksa’da İbnü’l Askalani’den hadis okudular. Türk Beyi Ali Keşmiri’nin korumasına girdiler Şah el-Mantıki Bedreddin Simavi’yi çok beğenerek öğrenciliğine aldı.
  Sultan Berkuk Bedreddin’i oğluna ders vermesi için saraya davet etti. Bedreddin üç yıl bu görevde kaldı. Bu süre hem ona bir eş hem de yeni bir dünya görüşü kazandırdı. Sultan Berkuk’un hocası olan Ahlatlı Şeyh Seyyid Hüseyin ile yaptığı bilimsel tartışmalardan sonra onun müridi olmaya karar verdi. Bir süre sonra doğu’ya bir geziye çıktı. 1402/1403 yıllarında Tebriz’e gitti. Timur’un otağında İranlı alimlerle tartışmalara katıldı. Kahire’ye geçen Bedreddin Simavi Şeyhinin gözetiminde çilesini doldurmuş ve onun ölümü üzerine şeyhlik makamına geçmiştir. Diğer şeylerle arası açılınca Edirne’ye dönmeye karar verdi. Filistin Şam ve Halep üzerinden Konya’ya geçmiştir. Daha sonra Tire’ye geçerek Börklüce Mustafa ile İzmir’de Torlak Kemal ile tanıştı. Yıldırım Bayezid’in Timur’a yenilgisi sonrası ölümünden sonraki kargaşa döneminde Bayezid’in oğullarından Musa Çelebi’nin Edirne’yi ele geçirmesi üzerine Şeyh Bedreddin kazaskerliğe atandı. Musa Çelebi’nin kardeşi Mehmed Çelebi karşısında yenik düşmesiyle 1413’te Şeyh Bedreddin ailesiyle İznik’e sürgün edildi.
  Kendisine 1000 akçe maaş bağlandı. Ama o halkın durumundan hoşnut olmadığı için bir örgütlenme çalışması başlattı. Börklüce Mustafa’yla Torlak Kemal’i Aydın ve yöresinde propaganda faaliyetleri için görevlendirdi. Börklüce’yle Torlak hem köylülerle hem Hristiyan halkla ilişki kurdular ve görüşlerini kabul ettirerek Karaburun’da binlerce yandaş toplandılar. Bir kısım topraklardan yöneticileri toprağı hep beraber işlemeye sosyal adaleti uygulamaya kardeşçe yaşamaya başladılar. Durumdan endişelenen Sultan Mehmet Saruhan (şimdiki Manisa) valisini üzerlerine gönderdi. Teşkilatlanmış köylüler valinin kuvvetlerini Karaburun’un dar geçitlerinde tepelediler.
  Bedreddin göz hapsinde olmasına rağmen yaklaşık 1416’da İznik’ten kaçmayı başardı. Kastamonu’ya giderek İsfendiyar Bey’e sığındı. Niyeti Tatar iline ulaşmaktı. Bu amacına ulaşamayınca Sinop Limanı’ndan bir gemiye binerek Rumeli’ye geçti; Zağra Silistre Dobruca ve Deliorman’a gitti. Burada yandaşları oldukça hızlı bir şekilde arttı.
  Bu üç isyancının başarılarından endişelenen Sultan Mehmed Şeyh’in üzerine büyük bir kuvvet gönderdi. Börklüce Mustafa ve Torlak Kemal bozguna uğratıldı. Şeyh esir alınarak padişahın kurdurduğu bir heyetçe yargılandı. Yargı heyeti şeyhin malı ve ailesi korunmak şartıyla idamına karar vermiştir. Bu fetva üzerine Şeyh Bedreddin 1420’de Serez’de idam edilip burada gömüldü.
  Bir süre sonra kemikleri mezarından çıkarıldı ve epey dolaştırıldıktan sonra 1961’de Sultan Mahmud’un Divanyolu’ndaki türbesi bahçesindeki mezarlığa gömüldü.
  Pek çok yazarın oyun olarak anlattığı Şeyh Bedreddin ayaklanması dinsel-ideolojik niteliği açısından sınıf savaşımının özgül biçimlerinden biri olarak yorumlanır. Belli bir tarihsel dönemdeki ekonomik ve toplumsal koşulların doğal sonucudur bu. Anadolu hatta tüm İslam tarihi boyunca yoksul halk kitlelerinin eşitlik özlemi Mehdî inancında ifadesini bulmuştur.
  Nâzım Hikmet “Simavne Kadısı Oğlu Şeyh Bedreddin Destanı”nın sonundaki Ahmedin Hikayesi bölümünde Bedreddin’e hâlâ inananların olduğunu anlatır. Ahmet dedesiyle birlikte Balkan Savaşı’ndan önce Rumeli’nin bir köyüne konuk olmuştur. Orada jandarmanın “dünyanın en inatçı en vergi vermez en dik kafalı köylüleri” olarak tanımladığı insanlardan birinden Şeyh Bedreddin’in öyküsünü dinler. Ahmet’in dedesi şeyhin yeniden geleceği inancının İsa peygamberin dirilişine benzediğini söyleyince köylü der ki: “İsa peygamberin ölüsü etiyle kemiğiyle sakalıyla dirilecekmiş. Bu yalandır. Bedreddin’in ölüsü kemiksiz sakalsız bıyıksız gözün bakışı dilin sözü göğsün soluğu gibi dirilecek (...) Bedreddin yine gelecek diyorsak sözü bakışı soluğu bizim aramızdan çıkıp gelecektir diyoruz.”
  Biz onu boynunda ipiyle tanıdık. Ve bu yenilgiyi “tarihsel soysal ekonomik koşulların zorunlu sonucu” da olsa kabullenemedik. Koşulların “hep bir ağızdan türkü söyleyip /.../ yarin yanağından gayri her şeyde her yerde hep beraber” olmamızı sağlayacağı güne inandık.


  Sennur SEZER / EVRENSEL HAYAT - 21 Aralık 2008

 4. #4
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart

  BORKED

Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Bu Konu için Etiketler

Bookmarks

Bookmarks

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Mesaj Yazma Yetkiniz Var
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

Giriş