Alevilikte kirvelik diye bir müessese yoktur. Alevi-bektaşi inancında kardeşlik müessesi (müsahiblik veya yol kardeşliği) müsahiblik cemi ile ilan edilen bir inançsal yapıdır. Kirvelik bir yahudi geleneğidir. Ülkemizde Doğu anadalu bölgesinde özellikle şaafi inanç sistemi içerisinde bulunan insanlar arasında kabul görüp uygulanmış ve zaman içerisinde yaygınlaşmış bir görenek halini almıştır.. Alevi inanç sistemi içerisinde Kirvelik diye bir müessese yoktur. Babanız yöresel geleneklerle ve görenklerle inanç sistemini birbirine karıştırmış. Hakk yar ve yardımcınız ola
Aşk-ı muhabbetle