Su içmenin de yemek yemeninde yürümeninde vb. davranışlar gibi adabı ve duası vardır. Bu adabı Hacı Bektaş-ı Veli ve Pir Sultan gibi velilerimizden gözlemeleyebiliriz. Su içerken oturmak hiç bir emirle kati olmadığı gibi dinlenerek su içmek zevk-isefa için olmadıkça yanlış değildir.Gene su için israftan kaçınmak ve içerken veya kullanırken hayvani davranışlardan kaçınmak tarikat kapısının anahtarıhakikate verilen izin gibidir.

Su tüm dünyaya hayat veren yegane aracı maddedir.
Kuşkusuz su bir nimet bir lütuftur. Hakikate ermek veya hakikat yolunu tutabilmek için her suyla buluşmadan önce Hak zikredilir (Allah) ve ayrılırken şükredilir (hamd).

Hacı Bektaş-ı Veli Derki :

Can-ı dilden geçmişiz biz Rûm erenler aşkına. Can gözüyle dembedem Hakkı görenler aşkına. Yezîd elinde susuz cân verenler aşkına Kerbelâ-i deşt-i gamda can verenler aşkına Gözlerim yaşın sebîl edib verdim sakâ Hüseyin (3 defa)

Bu dua okunur.Aklında tutamayanlar için :
Kerbela Şehitlerine Selam olsunBu serinlik nice susuzluk çekerek Hak eren Hüseyin gibi Canlar ruhuna olsunAllah ım hamdımız sana ve daim olsun denir.

Duanız sizin için en içten gelen cümlelerle olsun. Keramet sizin aklınızda ve gönlünüzdedir.

Hak Muhammed Ali yar ve Yardımcınız ola. Gerçeğe Hü...