Bugünlerde “Alevi Açılımı” üzerine tartışmalar hararetle devam ederken daha Aleviliğin bazı kişilerin kafasında oturmamış olduğunu gördüm hayretle.

Aleviliğin Müslümanlığın bir mezhebi mi yoksa ayrı bir din mi olduğuna dair soru vardı insanların kafasında hala.

Aynı ülkede yıllardır beraber yaşıyorsunuz ve Aleviliğin daha nereye ait olduğunu ve ne olduğunu bilmiyorsunuz. Bunu çok garipsedim.

Bu soruyu soranlar arasında entelektüel topluma fikirleriyle önderlik eden kişilerin de olması olayı daha da şaşırtıcı kılmaktadır.

Ben de bir Alevi aileye mensup biri olarak anlatma gereksinimi duymadım hiç çünkü “herkesin inancı kendine” düşüncesi ile önemsemedim.

Ancak kafadaki sorular hayret verici derecede temel konular üzerinde olunca anlatmak gerekirmiş diye geçirdim içimden.

Çünkü Alevilik hakkında “temel ve çok genel bilgi” sahibi olmayanlar dahi varmış ülkemde.

Şaştım kaldım doğrusu TV ve gazetelerdeki tartışmaları takip ederken.

Bunun üzerine herkese çok genel de olsa bir bilgi sunmak istedim Alevilik hakkında.

Tartışmalarda dikkatimi çeken sorular üzerinden giderek Alevilik’in ne olduğunu temel ve basit olarak açıklayacağım izninizle:

1.Alevilik Müslümanlığa dahil bir mezhep midir yoksa ayrı bir din midir?

Cevap çok basit.

Alevilerin Hz.Muhammed’den başka bir peygambere inandığını gören oldu mu? Hayır.

Alevilerin inanışlarının simgesi olan söz nedir: Allah ya Muhammed ya Ali.

Kimmiş Alevilerin peygamberi: Hz.Muhammed.

Peki Hz. Muhammed hangi dinin peygamberidir?

Müslümanlık.

Nokta.

Ha diyeceksiniz ki peki Ali ne oluyor o zaman?

Hz. Ali Müslümanlığa bağlı bir mezhep olan Aleviliğin piridir.

Nokta.

Hz. Ali bir peygamber değil bir halifedir.

Bu arada size “Alevi”nin anlamını da söyleyim: “Ali’i sevenler” demektir.

Gelelim diğer bir soruya.

2. Aleviler neden Atatürkçü ilerici ve cumhuriyetçidir?

Hacı Bektaş-ı Veli’nin felsefesine ve Pir Sultan’ın isyankar şiirlerine bakın derim bunun cevabını bulmak için.

Aslında Mevlana’nın düşünceleri de Alevi düşüncesine yakındır.

Aleviler her şeyden önce “humanist”tirler. Sevgidir inanç felsefelerinin baş tacı.

Ve isyan gören hakarete iftiraya uğrayan herkes gibi onlar da devlete küsmüştür kırılmıştır.

Ne zaman ki din baskısına izin vermeyeceği bir yeni düzen kuran Atatürk doğmuştur tüm Aleviler onu kucaklamış ve bağrına basmıştır.

Bağnazlık din istismarı Alevilere göre bir şey değildir. Felsefeleri “laik ve demokratik yönetime” uyumludur.

Aleviler bir dinin “ibadet” boyutundan ziyade “inanç ve ahlak” boyutuna önem vermişler bu da tasavvuf denilen dinin felsefesine kulak vermeye sevk etmiş onları o yüzden bu konuya ve hayata “değerler” üzerinden bakarlar. Bu da onlara olur olmaz “beyin yıkamalara” kanmayan bilinçli bir dünya görüşü kazandırmıştır.

3. Alevileri Sünnilerden ayıran bir başka temel özellik nedir?

Tabii burada kendini bağnaz ve çarpıtılmış dini inanışlara kaptırmayan gerçek dindar ileri görüşlü Sünnileri ayırmak isterim. Bu bakımdan Alevilerle ilerici gerçek dindar Sünniler arasında bir fark yoktur zaten.

Sorumuza gelirsek;

Nedir Alevi’yi aşırı dinci bir Sünni’den ayıran bu önemli özellik: Allah’a inanma şekli!

Aleviler “Allah sevgisi” ile büyür aşırı dinci Sünniler “Allah korkusu” ile.

Ve bu bakımdan bence Alevilerin Allah sevgisi daha doğru ve sağlıklı ve hatta daha gerçektir.

Çünkü insan tabiatı gereği korktuğu bir şeye bir süre sonra ihanet edebilir. Korku insan tabiatına aykırı onu hasta eden tutsak eden bir şeydir ve gün gelir patlar.

Halbuki sevgi temelli bir inanışta ihanete yer yoktur. İnsan sevdiği bir şeye ihanet etmeye ona karşı suç veya günah işlemeye çekinir değil mi?

İşte Alevilerdeki Allah sevgisi onları suç işlemekten veya günah işlemekten alıkoyan en önemli fazilettir.

İnsan “sevdiği Allah’a” karşı dürüst olur.

Düzeltme: Yukarıda verdiğim bir yanlış bilgiden dolayı özür dilerim. Hemen düzeltme yapayım.

Kafası koparılarak öldürülen Hz. Ali değil Kerbela'da Muaviye'nin oğlu Yezit'in askerleri tarafından kafası koparılarak öldürülen Hz. Ali'nin oğlu Hz. Hüseyin'dir.

Hz. Ali'nin ölümü ise şöyle gerçekleşmiş: Ali mescide namaz kılmaya gelince pusu kurulmuş ve boynundan kılıç darbesi almış yaralanmıştır. Bundan 3 gün sonra bu darbenin etkisiyle ölmüştür.

Bu arada Alevilerin camiyi terk etmelerinin sebeplerinden birini daha hatırlatmak isterim: Hz. Ali öldükten sonra Muaviye'nin emriyle camilerde Hz. Ali'ye sövgüler hakaretler yapılmıştır uzun zaman. Bu küfür ve sövgüler resmi ellerin emriyle adete bir polikita haline getirilmiştir!

Alıntıdır: Milliyet Blog