Halife Ömer Hz. Ali'nin Kızıyla Evlendi mi?

Bir kısım internet forum sitelerinde Halife Ömer'in Hz. Ali'yi tehdit edip kızı Ümmü Gülsüm ile evlendiği konusu işlenmekte Bu konuyla ilgili bilgi vermeden önce:

Hz. Ali evini basan ve yakmakla tehdit edip sonrada Hamile karisinin kemiklerin kirarak düsük yapmasina sebeb olana kızını verir mi? Gerçekleri saptırarak kendi yaptıkları kötülükleri yalanları örtbast etmek ve "..Ehlibeyt Nesline kız verdik aldık..." diyerek olmadık yalan uydurararak katılmak istemekten başka birşey değildir...

Tarihsel kaynaklar incelendiğinde:

1- Hiçbir Alevi-bektaşi kaynağında Hz. Ali'nin böyle bir kızının varlığı söz konusu olmadığı gibi Halife Ömer'e kızını vermesi söz konusu değildir. yani Alevi-bektaşi literatüründe böyle bir bilgi yoktur. hatta böyle birşey hiç şüphesiz hz. Ali'ye ve Alevilere hakarettir. iftiradır. Ümmü Gülsüm birçok sünni kaynağa göre hz. Muhammed'in kızlarından biridir.

2- Hz. Ali'nin Ümmü Gülsüm adında kızıyla Halife Ömer'in evlendirildiğine ilişkin hadis sünni literatürün en muteber kaynakları sayılan ne Sahih-i Buhârî'de ne de Sahih-i Müslim'de nakledilmemiştir. Birçok Sünnî ulemâsı bir rivâyetin bu iki kitapta nakledilmemesini onun zayıf ve itibarsızlığının delili olarak gösterir.

3-Bu rivâyetler sadece adı geçen iki kaynakta değil Kütüb-i Sitte'nin hiçbirisinde hatta muteber bilinen Müsnetlerde dahi (Müsned-i Ahmed b. Hanbel gibi) nakledilmemiştir. Yine çoğu Sünnî âlimler bu kaynaklarda nakledilmeyen rivâyetleri muteber saymamaktadır; ama nedense bazı muhteremler bu ve benzeri konulara gelince Hz. Ali ile halife Ömeri canciğer yapmakta böyle uyduruk hadislerle Hz. Ali'nin kızını Ömer'den korktuğu için verdirebiliyorlar.

Son Olarak Bu konuyla ilgili yaygın kanı Hz. Ali'nin bırakın kızını halife Ömere vermesi böyle bir kızının varlığı dahi şüphelidir. hatta Ümmü Gülsüm'ün hz. Muhammed'in kızı olduğu konusunda bile şüpheler vardır ( kaynak: ]- el-İmam Ali b. Ebi Talib/sireh ve tarih s.27 Şeyh Muhammed Âl-i Yasin; el-İstiğase Ebu'l-Kasım el-Kufî (ölm:352) s.80-82 Daru'l-Kütübi'l-İlmiyye basımı Kum.)


Allah Eyvallah