İnsanlığın ilk dönemlerinde hak-mülkiyet-yasa gibi kavramlar pek var olmadığı için avlanma gıda bulma savunma gibi yaşamı idame ettirecek kavramlar elbirliği ve yardımlaşma ile yapılırdı. Haliyle eşitlik sözkonusuydu. Bu birlikleri dışarıya karşı en büyük güçtü. Böyle yüzyıllarca yaşandı.

Size çizdiğim bu tablo gelişmenin ikinci evresinde değişti. İklim-coğrafi şartlar bir kısım yerleşik düzene-tarım bir kısmı hayvancılığı esas alan düzene geçti. Ev ekonomisi sistemi de böyle topluluklar oluşturdu. Bu iki ekonomik şartlarda iki zıt yerde olacak kadın. Şöyle ki;

Toprağı esas alan komünal sistem anaerkil işledi. Kadın eşitti ve söz hakkı vardı. İlk toprak işleme fikrinin kadına ait olduğu söylenir. Kadınlar böylece tarım komününde başa geçti bu bir keşifti çünkü.

Öte yandan tarımda işçi lazımdır. Doğum düzeyi o zamanlar düşük olduğu için anneye daha çok değer verilmeye başlandı.

Hayvan yetiştiricilerde ise kadın arka plana atıldı ezildi. Cinsiyete göre iş bölümlemeler oldu. Kadın evde bırakıldı günlük işleri yapsın hayvanlara baksın diye. Böylece komünde aynı refahı sağlamıyor diye erkek kadından üstün duruma çıkarıldı.

Güç bakımından da erkeklerin üstün oluşu artı bir gerekçeydi. Kadının değersiz olarak atfedilmesi bu nedenlerle oldu. Komünde hayvan sayısı arttıkça kadının değeri azaldı.

Demek istediğim kadının insanlık gelişim evrelerinde iki komünün içinde yer aldığı değerdir.Kadın ekonomide söz hakkı olduğunda değerli fakat arka plan olduğunda bağımlı ve yoksun hale getirildi.

Kizilbas kadinin durumu neydi?

İdeolojik kültürünü Arap Sünniliğinden alan Selçuklu ve Osmanlı geneleğinde (Günümüzde Türkiye’de) kadının “saçında şeytan var” çünkü Adem’i de kandırarak harem olan elmayı yedirmiş ve bu yüzden Adem Cennetten kovulmuştur. İşte bu inançla beslenen kişiler özellikle kadının saçını örtüyorlar. Kadının baştan çıkarıcı cinsel açıdan tahrik edici olduğu için onu kapatmak ve birinci deredece akrabalar dışında erkek ile tüm insani ilişkisini kesmek gerekiyor diyorlar. Bunu uygulamaya çalışıyorlar.

Alevilik bunu aşmış ve redetmiştir. Alevilikte kadının yeri erkeğin yanındadır. Üretimde tüketimde ve günlük yaşamda erkekle birlikte çalışır. Yaşamı paylaşmada ve karar almada kadınında onayı vardır. Bu özellik Zerdüşt kültüründen alınmıştır. Tarihteki Alevi isyanlarının içinde Aleviliğin kadını insan görmesi ve Alevi kadının özgürlükçü yaşama tutkusu önemli yer tutar. “Kadıncık Analar” gibi yönetici olmuşlardır.

Kadinlarda tipki dedelr gibi cem yapabiliyrlamiydi?bugun halen var mi?


Alevi kadınıyla birlikte müzik eşliğinde semah döner. Alevi kadını saz çalarak şiir yazarak cem icra eder. Alevi Murşidi Abdal Musa Karacahüyük Dergahı’nda Kadın Ana’dan el almıştır. Cemlerde Süpürgecinin Gulbangı okunurken “Üç bacıydık Gurufu Naci idik. Kırklar Cemin’de süpürgeciydik”diye okunur. Kırklar Cemi’nde 17 veya 23 kadın olduğu söylenir.

Alevilikte kadinin yeri konumunu nedir? soz konusu konumun siinirlari nerde baslar biter?

Erkek dişi sorulmaz muhabbetin dilinde
Hak’kın yarattığı her şey yerli yerinde.
Bizim nazarımızda kadın erkek farkı yok
Noksanlıkla eksiklik senin görüşlerinde

Hacı Bektaş-ı Veli

Aleviklte kadin hakkalri nedir ?bu gunki durum nedir?

Alevilikte kadın için de erkek için de tek eşlilik vardır. Bu doğallaşarak töreselleşmiştir. Haksızlığa uğrayan kadın Görgü Cemi’nde (Mansur Darı’nda) hakkını arar. Bu görgü cemi bir hukuk sistemi ve hem de hukukun icra edildiği bir olağan halk mahkemesidir. Modern Çağdaş
devletlerin yüksek mahkemelerini Aleviler bin yıl önce icra etmişlerdir.