Böylesi bir can pazarında kandil kutlamak ne ola !
Muhammed Alinin adaleti var olmadıkça...
Berat borçtan kurtulma temize çıkma aklanmadır
Anlamını bilmediğin gün var olmadıkça...

Be hey gafil kız kardeşin tecavüze uğruyor
Kardeşin Ethem Mehmet Abdullah ölüyor
Mal mülk para Allahın oluyor
Kan ile kandil kutlamakta ne ola !

Senin Allahın sana kulum mu diyor
Kan ile beslendikçe cennetim mi var diyor
Kızları üçer beşer mi veriyor
Manasını bilmediğin kandili kutlamakta ne ola !

Çığlığı duymaz mısın bir ağıt yükseliyor
Vicdanına sormaz mısın kardeşin neden ölüyor
Muhammed Ali Kandili neden kutluyor
Nedenini bilmediğin kandili kutlamakta ne ola !

Sen kutlaya gör kandilini kendi pazarında
Bizim pazarımızda insan secdemiz ola !
Sen üç beş liraya Allahı satarsın
Benim kandilim de insan Hakk ola !

POLAT ÇELİK