34. Alevîlik Bir Mezhep veya Tarikat Olarak Algılanabilir mi

Alevîlik bir mezhep veya tarikat olarak algılanamaz.
Bunun sebepleri arasında İslâm mezheplerinin inanışta ve tapınma geleneğinde kendine özgü bakış açılarının bulunması ve bunun belirli sosyal kesimlerde aydınlar tarafından savunulması bulunmaktadır. Anadolu Alevîliği bu özelliklere sahip değildir. Tarikat olarak da adlandırılamaz. Çünkü dikkatle incelendiği zaman bir tarikat sistematiğinde değildir.

Anadolu Alevîliğinde özellikle 16. yüzyıldan itibaren bazı tarikat ve mezheplerden etkilenmiştir. Ancak bu etki ana inanç dikkatle gözlemlendiği zaman kolayca görülecek ve ayrıştırılacak kadar yüzeyseldir. Bu etkilenme yalnızca Anadolu Alevîliğinde değil diğer bütün tarikatlar arasında da vardır. Bu yüzden etkilerin hiç biri Anadolu Alevîliğini kendi kendisini tanımlaması dışında tanımlamamız için yeterli değildir.