İÇKİ MESELESİ

Alevilerin içki içtikleri bu nedenle İslam'ın kurallarını çiğnedikleri en eski dönemlerden beri Sünni din adamları ve cahil halk tarafından söylenegelmiştir.

Bu konunun irdelenmesine geçmeden önce bir saptama yapmak zorunludur: Bugün artık Alevi olsun Sünni olsun her kesimden insan alkollü içki almaktadır. İçki içip içmemeyi tartışmak bile anlamsız hale gelmiştir. Alevi-Sünni her kanattan insanlardan içki içenlerin inancı hakkında hiç kimsenin kuşku duymaya hakkı yoktur. Zaten içki içenleri İslamiyet'in dışına atmaya kalktığımızda ortada fazla insan kalmayacağı da açıktır. Bugün için içkinin insanın inancını lekelediğini ya da yok ettiğini iddia etmek pratik olarak olanaksızlaşmıştır.

Özellikle bilinmelidir ki eski dönemlerde de Sünni halk arasından önemli bir kesim içki içmiştir. Padişahlar ve onların çevresindekiler; sürekli olarak şarap içmişlerdir. Birçok Osmanlı padişahı şarapçı tanınır.

Daha birinci Halife Ebubekir döneminde ve Ömer zamanında Arapların ileri gelenleri şarap içiyordu. Bunların en bilinen örneği de meşhur kumandanlardan Halit bin Velit'tir. Halit şarap içtikten sonra karısına göz koyduğu bir Arap'ı öldürmüş adamın başını tandıra atıp kızartmış; sonra ay hali olan kadına zorla sahip olmuştur. Dini yasaya göre Ebubekir'in buna kısas uygulaması gerekirken; bu zorba kabile reisine uygulanmamıştır...

Bu anlaşıyı sürdüren Emeviler zamanında sarayda büyük içki meclisleri kurulmuştur. Hatta Emevi padişahları sarhoş sarhoş camiye gidip halka imamlık yapmış namaz kıldırmışlardır.

Abbasiler döneminde şarap sarayın vazgeçmediği ve görkemli törenlerde içtiği sıradan bir içkidir. Anadolu'daki Selçuklu devleti ve ondan sonra kurulan Osmanlı devleti şarabı sarayda bol bol tüketmiştir. Yalnız sıradan vatandaşlara yasaklanan bu içki gizli gizli yine de içilmiştir. Aleviler ise bunu gizli gizli içmek yerine açık açık içmişlerdir.

Fakat Alevilerin açık açık içmeleri içkiyi bir zevk ve sohbet ögesi haline getirmeleriyle sonuçlanmıştır. Alevilikte içki kültürü oluşmuş bu kültürün dışına çıkanlar içki meclislerinden dışlanmıştır. Böylece toplum içkiye kendi kendine ilginç bir yasak getirmiştir.

Aleviler içki içtikten sonra sapıtan kavga çıkaran saldırganlaşan insanlarla içki içmezler. Kadehlerini “Can cana!” diyerek kaldırırlar ve avuçları bardakları tutan ellerinin dışını birbirlerinin ellerine değdirerek canın sıcaklığını duyarlar. İçinde bu senli benliliği duymayan insan toplumsal bir yaptırımla dışlanır. Bu dışlanıştaki zorunluluk dinsel değil toplumsaldır insanidir.

İçki sarhoş olmak için değil sohbete lezzet katmak yeni ufuklar açmak için saygıyla içilir. Bu içişte eski Türklerdeki dinsel havayı bulmak olanağı vardır.

Aleviler evlenmiş olgunluğu bilinen kadınlara (bacılara) da bir kadeh içki sunmakta sakınca görmezler. Fakat içki meclisinde sofra başında kadınla erkek yan yana oturmaz. Kadın yalnızca bu aşamada erkekten bir adım geridedir ama hemen de onun yanıbaşındadır. Sohbete katılır.

alintidir..