İslam dünyasındaTürkiye’de yaşayan Aleviler’in özel ve ayırt edici bir özellikleri var.Dünya üstünde insan sevgisini insanı her tür sevgiyi inancının temeline koymuş bir islami yorum dersek abartı sayılmaz.
Alevilik; eşitlikçi özgürlükçü bölüşümcü insan haklarından yana kadın haklarından yana bir inançtır. Alevilik; Allah’taki güzellikleri insanda bulan bir inançtır. Allahı sevmenin insanı sevmek ile başlayacağına inanır. Dünya üstündeki hiçbir kötülüğün Allah’tan gelmeyeceğine inanan bir İslami anlayıştır.

Türkiye’deki Alevi toplum; en eski tarihlerinden beri; insan sevgisini kendine kıble yapmış her tür haksızlığa karşı olmayı kendine erdem edinmiş insan haklarından kadın haklarından çocuk haklarından yana çevreci her tür eşitlikten özgürlükten yana laikliği kendine yaşam biçimi edinmiş Atatürk’ü sevmeyi nerede ise inancının bir parçası haline getirmiş Atatürk ilkelerini yaşam biçimi halinde yaşayan her tür bilimsel ve toplumsal yeniliğe açık toplumsal duyarlılığı çok gelişmiş İslam’ın aydınlıkçı insan sever eşitlikçi reformist aydınlanmacı bir yapılanmasıdır.

İslam coğrafyasında bazı aksamaları olsada ülkemizin tek laik Cumhuriyet ile yönetilen ülke olmasında sanırım Alevi nüfusunun hatırı sayılır bir payı vardır.