Soru:

Hz.Muaviye’nin oğlu Yezid hakkında nasıl düşünmeliyiz.Tenkit edilebilir mi? ÖZELLİKLE MÜSLÜMAN mıdır? Dua edilebilir mi? Hüns-ü zan yapabilir miyiz.

Cevap:

Değerli Kardeşimiz;

Yezid (646-683) Emevilerin ikinci halifesidir. Halifelik onun şahsında saltanata dönüşmüştür. Hz. Hüseyin’in (ra) şehit edilmesi ve Kerbela Faciasından sorumlu tutulduğu için ((sanki yezit yapmamış gibi)) İslam dünyasının büyük tepkisine sebebiyet vermiştir. Bazı alimler tarafından lanetlenmekle birlikte sonradan pişman olup tövbe etmiş olma ihtimalini göz önünde bulunduranlar bu konuda temkinli davranmışlardır. Risale-i Nur’da(bediüzzaman saidi kürdi’ye aiti) ismi kendisine lanet etmenin caiz olup olmadığı tartışması bağlamında geçmekte; lanet getirmenin bir kazanç sağlamayacağı gibi mahzurlarına da dikkat çekilmektedir.