Etiketlenen üyelerin listesi

 1. #1
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Question Kaza ve Kader İnancı ve Alevilik


  "....Kim hayra ve barışa yönelik bir iş yaparsa kendi lehinedir. Kötülük yapan da kendi aleyhine yapmış olur. Sonunda Rabbinize döndürülürsünüz...."CÂSİYE SURESİ - 15

  ''...İyilik ve güzellikten sana her ne ererse Allah'tandır. Kötülük ve çirkinlikten sana ulaşan şeyse kendi nefsindendir.''(Nisa Suresi 79)

  Degerli canlar..

  Sünni ekol hayır ve Şerrin Allah'tan geldiğini kabul eder... Bu Alevi-Bektaşi inancında ise bu KÜFR'ÜN.. VE ŞİRKİN... Ta kendisidir..

  Alevi-Bektaşi'nin Amentüsü " Hayrihi ve şerrihi" değil aksine "Hayrihi ve adaletihi min Allahu Teala" dır.

  Şer Allah'tan gelmez ancak beşeri zaaflardan ortaya çıkar. Şerrin Allah'tan geldiğini ileri sürmeyi Alevi-Bektaşi büyük hata kabul eder.. Çünkü... Allah insanı şuurlu bir varlık olarak yaratmıştır iyi ile kötüyü sevap ile günahı tercih kişiye aittir.

  Hayır ve Şerr fayda ve zarar ve bunlardan üreyen günahları zulümleri küfrü ve benzeri şeyleri Tanrı'ya isnat etmek KAZA VE KADER Tanrı'nın ürünüdür demek... yezit ve Muaviye'in islam anlayışıdır... Şöyleki...Sünniler Ehl-i Beyt'e ve İmam Hasan ve Hüseyin'e ve 12 İmam'lara yapılanlardan kendilerini kurtarmak ve masum göstermek için kaza ve kader anlayışını ortaya attılar...

  ALLAH KUŞKUSUZ DOĞRUYU VE GERÇEĞİ BİLENDİR...

  Sünni-islam anlayışına göre: "...Fayda ve zarar hayır ve şerr Tanrı'nın kaza ve kaderi ile olup rızası ile değildir. Çünkü Hz. Adem ile şeytan; su ile ateş; cehennem ile cennet; dirilmek ile ölüm; saglık ile hastalık;iman ile küfr itaat ile itaatkarsızlık;sevgi ve düşmanlık; Hz Muhammed ile Ebu cehil kafir ile müslüman... hep Tanrı'nın yaratmasıyla meydana gelmiştir. Tanrı bunların hepsini kaza ve kadere bağlamıştır...."

  Degerli Canlar...

  "...Şerr ile isyan küfr ile fısk Allah'ın kaza ve kaderi iledir ama rızası ile değildir" demek hem imkansız hem boşunadır..

  çünkü;

  "... bir hakim hüküm verdiği zaman onun bu hükmünde rızası olmaz mı hiç?... Aksi halde Tanrı'ya acizlik ikiyüzlülük ve başarısızlık isnadı yapılmış olur.. Halbu ki Yüce Allah'ın zatı böyle sıfatlardan niteliklerden temiz ve münezzehtir... Böyle düşünenler küfre ve yalana batmış olduklarından dolayı..

  Kafirin küfrünü ve şerrini KAZA VE KADERE bağlayıp kabahatlerini örtmek için böyle düşünceleri edinmişlerdir.

  Sünni Ekol kaza ve kaderi aşagıdaki ayetlere dayandırır.

  Zümer suresine "... Tanrı herşeyi yaratandır herşey O'nun Yanında muhafaza edilmiştir." Zümer Suresi ayet 62.

  ".... Tanrı kimi dilerse sApıklığa kimi dilerse hidayete sevk eder... Nahl Suresi 93"

  "... Tanrı Kimi dilerse onu doğru yola iletir. Bakara 142. ayet"

  "... Tanrı onların hem kalpleri hem de kulakları üstüne mühür başmış gözlerinin üzerine bir de perde çekmiştir. Bakara 7."

  Öncelikle Degerli Canlar...

  Zümer suresi'in orijinalinde geçen... "KÜL KÜLLİN MİNİNDİLLAHİ" ayetinin zahirine bakıldığında.. Herşeyin yapıcısı ve yaratıcısının Tanrı olması gerekir.Oysa bu düşünce yani hayır ve şerrin Allah'tan gelmesi şeytanın gidişatıdır. Buradaki "KÜLL" SÖZCÜĞÜNÜN "BAZI" anlamı taşıdığının bilinmesinde yarar vardır..

  Nitekim benzer şekilde Hz. İbrahim (as.) in öyküsünde Bakara suresinin 260. ayetinde "KÜLL" SÖZCÜĞÜ "BAZI " ANLAMI taşımaktadır... Yine Neml suresinin 23. ayetinde belkıs olayında "KÜLL" SÖZCÜĞÜ yine bazı anlamı taşıdığı kolaylıkla görülür..

  ".... Tanrı kimi dilerse sapIklığa kimi dilerse hidayete sevk eder... Nahl Suresi 93"[/b]

  Ayeti ise... zahir anlamın aksine... Burada geçen "HİDAYET" sözcüğünün iki anlamı vardır.

  Birincisi... irşat ve beyan diyeri ise lütuf ve ihsan " bağış" anlamına gelir. Her ikisi de bütün insanlar için.. gerek mümin =iman eden... gerekse kafir "inanmayan" hakkında çoğul anlamını taşır.

  Yüce Tanrı müminlere bağışladığı lutfu irşadı peygamberler göndermesikudret ve imkan vermesiaklıl ve buna benzer şeyleri kafirlere de bağışlamıştır. Böyle olmasaydı. o zaman kafirler Tanrı'ya

  "..Ey Tanrı'! Sen bizim göz ve kulaklarımızı mühürleyip hakkı "gerçeği" görmek ve işitmek kuvvet ve kudretini vermedin" dediklerinde Tanrı'nın kafirlere karşı sorumlu olması gerekirdi...

  Halbu ki Tanrı Nisa suresi ayet 165 te "... Ta ki Peygamberlerden sonra insanların Tanrı'ya karşı bahaneleri olmasın..." Yani; peygamberleri insanların bana karşı bahaneleri olmaması için gönderdim. çünkü kullarıma delil ve burhan getirmek benim Tanrısal hakkımdır. ...

  Bu nedenle buradaki hidayetten maksat Tanrı'nın lutfu'nun çokluğudur. "Hidayet'i İlahi" Tanrı'nın lutuf anlamını taşımaz olsaydı.. Allah'a imanı olmyanları imana çağırmak beyhude olurdu...

  ".... Tanrı kimi dilerse sapIklığa kimi dilerse hidayete sevk eder... Nahl Suresi 93"

  Kur'anın orijinalinde gecen "delalet" sözcüğünün asıl anlamı yukarıda verildiği gibi... helak "*****lık" olarak kullanılır... Ama "delalet" sözcüğü Yüce Tanrı'ya isnat edildigi zaman HELAK "ÖLÜM" VE AZAP "İŞKENCE" anlamını taşır...

  Benzer şekilde... "..Tanrı zalimleri delalete uğratır.. İbrahim suresi 27"

  Burada geçen Tanrı'nın delalete uğratması yani zalimlere işkence verilmesi demek olur. Zalim olduklarından dolayı....

  Kötülük Tanrı'dan değil yani onun dışındadır. Yine aşağıdaki ayetleri ibretle izleyelim...

  "... And olsun ki şeytan içinizden birçok halkı saptırmıştı.. Yasin 62"

  yani şeytan sizin aranızdan pek çoğunu doğru yoldan ayırmıştır.

  Yine benzer şekilde... ".. Firavun milletini saptırdı doğru yola iletmedi. Taha suresi 79"

  Yüce Tanrı kullarını saptırıp yoldan çıkartsaydı bu isnadı kendisinden başkalarına isnad etmezdi...

  Bu nedenle yukarıdaki eyetlere sünnilerin getirdiği anlamlar KÜFRDÜR ALLAH'A ŞİRK KOŞMAKTIR...

 2. #2
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart

  Hayır ve Şer Allah'tan mı?

  Ebu Hanife ( Numan) İmam-ı Cafer-i Sadık hazretlerine sordu:

  - Allahü teâlâ insanların istekli işlerini onların arzusuna bırakmış mıdır?

  - Allahü teâlâ rübubiyetini [yaratmayı] kullara bırakmaz.

  - İnsana işleri zor ile mi yaptırıyor?

  - Allahü teâlâ adildir zorla günah işletip sonra da cehenneme sokmak adaletine yakışmaz.

  - O hâlde insanların istekli hareketini kim yapıyor?

  - İşleri ne insanların arzusuna bırakmış ne de kimseyi o işleri yapmaya mecbur bırakmıştır. İkisi arası olagelmektedir. Yaratmayı kullarına bırakmadığı gibi zor ile de yaptırmaz.

 3. #3
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart

  İnsanın işlerini Allahü teâlânın ezelde takdir etmesi demek insanın neleri irade edeceğini bilmesi ve dilemesi demektir. Bunları Levh-i mahfuz’da yazmıştır. Böyle olduğu için kulun mecbur olması gerekmez.

  Örneğin bugünki bilim ve ilim sayesinde Takvimlere bir sene içinde güneşin ne zaman doğup ne zaman batacağı hesaplanarak yazılmıştır. Güneş takvimde bildirilen saatlerde doğup batar. Güneş takvime öyle yazıldı diye bilinen saatlerde doğup batmaz. Takvime yazılması güneşin doğmasına ve batmasına tesir etmez.

  İşte Allahü teâlânın da ezelî ilmi ile kulların kendi istekleri ile günah veya sevap işleyeceklerini bilmesi kulların işlerine cebri bir müdahale değildir.

  Bir kimse birisinin bir günde yapacağı şeyleri bilse ve bunları yapmasını irade etse ve hepsini bir kağıda yazsa bunları yapacak olan kimse o kimsenin mecburu olmaz.

  ( Yezit veya Muaviye gibi

  Yapacaklarımı biliyordun ve yapılmasını istedin ve kağıda yazdın. O hâlde bunları sen yaptın) da diyemez. Çünkü bunları kendi iradesi ile ve kendisi yapmıştır. O kimsenin bildiği ve dilediği ve yazdığı için yapmamıştır.

  Allahü teâlânın ezelde bilmesi ve dilemesi ve levh-i mahfuza yazması da insanları mecbur etmek olmaz. Evet ezelde levh-i mahfuza yazmıştır. Kulun yapacağını bildiği için yapılmasını irade etmiştir.

  Allahü teâlânın ezeldeki bilgisi kulun kendi iradesi ile yapacağı işe bağlıdır. Kulun işi de Allahü teâlânın bu ilmi ve iradesi ile ve yaratması ile meydana gelmektedir. Kul iradesini kullanmazsa Allahü teâlâ kulun iradesini kullanmayacağını ezelde bilir ve bildiği için irade etmez ve yaratmaz.

  İnsanların iradesi olmasaydı da insanların işleri yalnız Allahü teâlânın iradesi ile yaratılsaydı insanlar mecburdur denilirdi. sorumlu tutulmazdı

 4. #4
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart


  (Allah dilediğini saptırır hakka yöneleni de doğru yola eriştirir.) [Rad 27]

  (Allah iman edenleri dünya ve ahirette sapasağlam tutar zâlimleri ise saptırır.) [İbrahim 27]

  (Elbette zâlimler iflâh olmaz.) [Kasas 37]


  iflah olmayanlar yani kurtuluşa ermeyenler zâlimler hainler ve bunun gibi kötü kimselerdir. Allahü teâlâ iyiliği ve kötülüğü insanların irâde etmesi dilemesi ile yaratır. İyilik edene de kötülük edene de mani olmaz. Onlara iyilik ve kötülük etme gücünü ve seçimini veren de Allahü teâlâdır.

  Allahü teâlâ dilerse bir kimseyi layık olmadığı halde hidâyete kavuşturabilir. İyi kimseyi ise asla *****lıkta bırakmaz.

  Zalim hain bir kimse ise İlahi Adaletin ve Alah'ın Nizam ve kurallarının dışına çıktığı için kendi seçimiyle *****lığa düşer.


  Sevap ve günah işlemek insanların irade-i cüziyesine bağlı kılınmıştır ki buna kesb denir. Kesb kuldan yaratmak Allah'tandır. Allahü teâlâ insanlara zorla günah işletmez. Haşa zorla günah işletse yarın

  “Niye günah işledin?” diye sorar mı hiç?

  Diyelim ki önümüzde iki tren yolu var. Garda da şunlar yazılıdır: (Sağ yoldaki trene binen sonsuz mutluluk diyarı olan cennete gider.

  Sol yoldaki tren ise sonsuz azap diyarı olan cehenneme gider.)

  seçim Kullara aittir.


  (İnsan önceden ne hazırladığını görecektir.) [Tekvir 14]

  (Zerre kadar iyilik ve kötülük yapan karşılığını görecektir.) [Zilzal 78]

  (Kıyamet günü adalet terazileri kurarız. Hiç kimse haksızlığa uğratılmaz. Hardal tanesi kadar iyilik eden karşılığına kavuşur.) [Enbiyâ 47]

 5. #5
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart

  Sünni tarikatleri o kadar ileri gitmiştir ki yaptıkları sapıklıkları ve küfrü direkt Allah'a yüklemiş ve sorumlu tutmuşlardır...

  örneğin

  Cebriye [mürciye] denilen fırka (Bize imanı veren de ibadet ettiren de Allahtır. Allah her işi zorla yaptırır. İnsan kaderine mahkumdur. Hiç kimse işlediği günahtan mesul değildir) ) diyerek şu âyetleri delil olarak gösteriyor:

  (Allah dilediğini hidayete kavuşturur dilediğini dalalette bırakır.) [İbrahim 4]

  (Eğer rabbin dileseydi yeryüzündeki insanların hepsi iman ederdi. O halde inanmaları için insanları zorlayacak mısın? Allahın izni olmadıkça hiç kimse iman edemez.) [Yunus-99100]

  (Sizi de yaptığınız işleri de yaratan Allahtır.) [Saffat 96]

  işte Bu yezit zihniyeti Kader anlayışıdır..

  Cebriyye fırkası İnsan istese de istemese de her hareketini her işini Allah yaratır. İnsanın her işi ağaç yapraklarının rüzgardan sallanması gibidir. Her şeyi Allah zorla yaptırıyor.) dediler. Böyle söylemek küfürdür. Elin titremesi başkadır. İsteyerek oynatması başkadır. Kur'an-ı kerimde buyuruldu ki: (İsteyen iman etsin dileyen inkâr etsin. İnkârcılara cehennem ateşini hazırladık.) [Kehf 29]

  Allah zorla inandırırsa niye isteyen iman etsin dileyen inkâr etsin diyecek ki? Demek ki Allah insana bir irade verdi. İnanmak da inkâr etmek de insanın elindedir. Eğer Allah zorla küfre soksa veya zorla günah işletse hâşâ zulmetmiş olmaz mı? Yarın ahirette kâfir Allaha “Hidayete kavuşturan sendin dalalette küfürde bırakan da sendin. Bana iman ettirmedin beni dalalette bıraktın ben de küfür işledim şimdi beni kendi yaptığın işten dolayı sorguya mı çekiyorsun?” demez mi? Allahü teâlâ hiç adaletsiz iş yapar mı? İnsanlara zulmeder mi? Kur'an-ı kerimde buyuruldu ki:

  (Allahü teâlâ onlara zulmetmez. Onlar kendilerine zulmediyorlar.) [Nahl 33]

  Bir cebriyeci kendisine haksız saldırana kızar ensesine bir tokat vursan “ne yapıyorsun” der ona “Kader böyle bunları yapan Allahtır desen sana hak verir mi? Cebriyeciler (Kâfirler mâzurdur. Çünkü işleri yapan Allahtır. Bunlar mecburdur) diyorlar. Bu sözleri küfürdür. Kur’anı kerimde buyuruluyor ki:

  (Onları hesap mahallinde durdurun! Hesap olunacaklardır.) [Saffat 24]

  (Rabbin hakkı için onların hepsini yaptıklarından dolayı sorguya çekeceğiz.) [Hicr 92 93]

  (Zerre kadar hayır ve şer işleyen karşılığını görür.) [Zilzal 78]

  (Kişi önceden ne hazırladığını ne getirdiğini görecektir.) [Tekvir 14]

Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Bu Konu için Etiketler

Bookmarks

Bookmarks

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Mesaj Yazma Yetkiniz Var
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

Giriş