Bu makale geçtiğimiz Ağustos ayının üçüncü Pazar gününde Neckar Irmağı’nın kıyısından Munzur Irmağı’na uzanan düşüncelerimin ürünü olarak kaleme alınmıştır. Bundan dolayı makaleye bu ad konulmuştur. Ritüeller konusunda Heidelberg Üniversitesi’nde yürütülen proje çerçevesinde misafir araştırmacı olarak davetli bulunduğum sırada bu kentte bulunan Neckar ırmağının kıyısında otururken Munzur’a doğru uzanan düşüncelerimden sonra bu makaleyi planladım. Ayrıca aynı günün öğle üzeri de Avrupa’daki çalışkan kurumlarımızdan Mannheim Alevi Kültür Merkezi’ni ziyaret ederek Dedeler ve yöneticilerle söyleştim.

Bu söyleşiye Heidelberg Üniversitesi’nden Dr. Raoul Motika ve Dr. Robert Langer de katılmışlardı. Daha önceki hafta ise Heidelberg’te beni ziyaret etme nezaketini gösteren AABF Genel sekreteri sayın Hasan Öğütçü ile sohbet etme imkanım olmuştu. Burada işte bu süreçte tartışılan konular genel olarak ele alınmaya çalışılacaktır.

Güneşin ilk ışıklarıyla birlikte ırmağın yanında bir bankta oturuyorum. Heidelberg’in güzel manzarasını izlerken koşanlar köpeklerini dolaştıranlar kayıklarında kürek çekenler yüzen uçan ve bazan da seslerini yükselten ördekler kuğular turist ve yük taşıyan uzun gemileri seyrediyorum. Herkesin kendi halinde ve mutlu göründüğü bu sakinlik içerisinde bu ırmaktan bir zamanlar gördüğüm Munzur ırmağı aklıma geliyor. Ülkemin Munzur’unda Fırat’ında da böyle manzaraları görmeyi arzu ediyorum.

Pek tabi ki Alevi yolunun bir gereği olarak bütün insanlığı “siyah beyaz sarı...” “Hıristiyan Budist Yahudi...” “Fransız Alman Arap...” demeden çok seviyoruz sevmeyenlerimiz de sevmelidirler. Çünkü yolumuzu aydınlatan erenlerden Hacı Bektaş Veli’nin “Dili dini ırkı ne olursa olsun iyiler iyidir.” şeklinde çok güzel özetlediği ve Yunus Emre’nin “Yaratılanı severiz Yaradandan ötürü” sözlerini akıldan çıkarmamalıyız. Bu arada belki de haklı olarak şöyle diyenler de olabilir:

“Efendim asırlarca Sünnilere Yezit dedik onlar da bize Kızılbaş Rafızi dediler. Bu durumla bu sözler çelişmiyor mu?” Evet doğru böyle oldu bu durum Safevi-Osmanlı mücadelesine dayanan siyasal nedenlerle ortaya çıkan kutuplaşmaya dayanıyordu. Ancak günümüzde iki taraf da birbirini daha fazla tanımaya ve karşılıklı evlenmelerle daha da yakınlaşmaya başladı.

Bırakınız yüzyıllardır birbirimize kızarak ve karşılıklı dedikodular yaparak da olsa birlikte yaşadığımız Sünnileri bugün göç olgusunun sonucunda Avrupalı gelinlerimiz ve damatlarımız da olmaya başlamıştır. Bu toplumsal değişim süreci geri dönmemek üzere bu şekilde devam edecektir. Bilmemiz gerekenin bizim yolumuzun esas olarak insanı esas aldığı inancımız ve kültürümüzün kendi çevremizden başlamak üzere bütün insanlığı sevmeye dayandığıdır.

Ama yine de şu da bir gerçek olarak karşımızda duruyor ki diğer ülkeleri diğer insanları ne kadar sevsek de bu sevgi kendi ülkemize ve onun insanlarına olan sevgimizi aşamıyor. Mesela ülkemizi onun içinde de kendi ana-babamızın memleketini daha çok seviyoruz. Çünkü oralara bizi bağlayan pek çok bağlantı var. Aslında bütün bunlar hepimizi birbirimize bağlayan pek çok değerden kaynaklanıyor. Bu çerçeveden bakmak gerekirse ülkemizde varolan çeşitli sorunları anlamak zorlaşıyor. Neden birbirimize düşüyoruz ve/veya düşürülüyoruz? Birbirimizden ne alıp veremediğimiz var?

Sorunlarımızın tanımında mı yoksa hem tanımında hem çözümünde mi anlaşamıyoruz? Diyalog değil de monologu mu seviyoruz karşılıklı konuşmaktansa hepimiz kendi çözümümüzü mü dayatmak istiyor? Her sorunu dış güçlere bağlama kolaycılığına kaçanlardan olmamakla birlikte sorunlarımızın temelinde hem iç hem de dış dinamiklerin rol oynadığını da kabul etmek zorundayız sanırım.

İşte Neckar’dan Munzur’a uzanan bu düşünce yolculuğumuzda bir film şeridi gibi bu sorular aklıma geliyor. Mesela Alevilerle Sünniler neden anlaşamıyor? Sorun veya sorunlar nedir? Geçmişten gelen ve bugün artık yaşamaması gereken dayatmacı görüşler de neden ısrar ediliyor? Alevi Sünni mi olacak veya Sünni Alevi mi? Hem buna ne gerek var? Medyada aydınlar arasında sürekli Hıristiyanların Müslümanlar arasındaki misyonerlik faaliyetlerinden şikayet ediliyorken neden kendi içimizde bir tür misyonerlik yapıyoruz? Yasalara ve başkalarına saygılı herkesin kendi kimliğini de koruyarak yaşamasında rahatsızlık duyulacak ne var? Doğru olan Aleviler ve Sünnilerin birbirlerinin farklılıklarına saygı duyarak birlikte yaşamalarından başka bir yol olmadığını anlamalarıdır.

Yrd. Doç. Dr. Ali Yaman