9. Alevîlik-Bektaşilik İslâmiyet'in Dışında Bir İnanç mıdır ?

Alevîlik-Bektaşilik kesinlikle İslâm dairesinin içindedir. Alevîlik-Bektaşilik dinsizlik demek değildir. Alevîlik-Bektaşilik Türk kültürünün Ehlibeyt sevgisi ile harmanlanması sonucu ortaya çıkan İslâm'ın inanca dair temel ilkelerine ters düşme*yecek biçimde şekillenen bir yorumdur. Alevî-Bektaşiler Al*lah'a ahiret gününe Hz. Muhammed'in peygamber olduğuna ve Kur'an'a inanmaktadırlar. Cem erkânının yürütülmesi sıra*sında bir çok Kur'an-ı Kerim ayetine dayanılır ve cem bu ayet*ler esas alınarak yönetilir. Zaten bu ilkelere inanan insanlar menşei ne olursa olsun kesinlikle Müslümandır ve İslâm da-iresinin içindedir. Alevî-Bektaşiliğin farklı bir din olduğunu öne sürmek tamamen yanlıştır. Ayrıca Alevî-Bektaşiliğin ateizmle ilgilendirilmesi de imkânsızdır. Çünkü Alevîlik-Bektaşilik Hz. Muhammed ve onun soyuna bağlılık esa*sı üzerine kurulmuştur.