14. Alevîlik-Bektaşilikte Kadının yeri nedir?

Alevîlik-Bektaşilikte kadın-erkek ayrımı yapılmaz. Alevîlik-Bektaşilikte daha önce de belirttiğimiz gibi cinsiyet ayrımı yapılmadan insana insan olduğu için değer verilir Her ininsan Can'dır. Kadın-erkek sosyal hayatın her alanında eşittir. Evliliklerde kadın ve erkek eşit hakka sahiptirler. Erkek haklı bir nedene dayanmadan (eşlerin birbirini aldatması gibi) kadını boşayamaz. Aksi takdirde "yol düşkünü" sayılır. Bir erkeğin karısını dövmesi Cem ayını sırasında dara (bir nevi sorgu) çekilmesini gerektirecek kadar büyük bir suçtur. Cem'de dede bir erkeğin bir kadını bir kadının da bir erkeği cinsiyeti ile değil can olarak gör*mesini ister. Can yani yaratılış olarak herkes eşittir.

Bunun yanı sıra Alevîlik-Bektaşilikte konumu itibariyle en önemli kişi olan dedenin eşine de büyük saygı gösterilir. Dede olmadığı zamanlarda onun yerine iş*leri ana veya anabacı olarak tabir edilen dedenin eşi yürütür.

Hacı Bektaş Velî Alevîlik-Bektaşilikte kadın-erkek eşitliğini şu dörtlükte ne gü*zel dile getirmektedir;

"Erkek dişi sorulmaz muhabbetin dilinde
Hakk'm yarattığı her şey yerli yerinde
Bizim nazarımızda kadın-erkek farkı yok
Noksanlıkla eksiklik senin görüşlerinde"