15. Alevîlik-Bektaşîlik'te "Sevgi ve Hoşgörü" Neden Çok Önemlidir?

Sevgi ve hoşgörü Alevî-Bektaşî inancının temel kavram*larıdır. İnsanın sevilmesi Tann'nın sevilmesiyle bir tutulur. İn*sanı temel değer kabul etmenin bir sonucu olarak sevgi ve hoşgörü kendiliğinden ortaya çıkmaktadır. İnsan Tanrı'ya kor*kuyla değil sevgiyle yaklaşmalıdır. İnsanın Tanrı ile bütünleş*mesinin yolu iç zenginliği sağlamasıdır. Bunun yolu da erdem*li ve hoşgörü sahibi olmaktır. Hiç kimse hakkında kötü düşü*nülmemeli insanlar incitilmemeli kimsenin hakkına el uzatıl-manialıdır.

Alevîlik-Bektaşilik din dil ırk mezhep ayrımı yapılmaz. Alevîlik-Bektaşilikte sevgi ve hoşgörü bütün dünya insanlarını birleştirici evrensel bir kardeşlik yaratma düşüncesi ve inancıdır. Sevgi ve hoşgörüye teslim olmuş bir insan kendini Tanrı'ya teslim etmiş sayar. Hoşgörü insanın kişiliğini yansıtan onu tanımlamaya yarayan bir gönül belgesidir. Bu belge gönülde hangi yazılarla yazılmışsa ancak onları bilenler-ce okunur. Sözün kısası hoşgörüyü bilmeyen hoşgörüden anlamaz Kâmil insan ola*bilmek için sevgi ve hoşgörü sahibi olmak gerekir.