17. Alevîlik-Bektaşilikte İnsan Neden Herşeyin Ortasındadır?

Alevîlik-Bektaşilik kendine has bir yaşam biçimidir (meşreb yol). İnsana olağanüstü bir sevgi ve saygı beslenir. Alevîlik-Bektaşilikte Tanrı'ya sevgi ile yaklaşmak esastır. Her şey insandadır insanın kalbinde saklıdır. İnsanı sevmek inancin esasıdır. Hacı Bektaş Velî yaratılışta her şeyin yerli yerinde ve tam olduğunu söylerken öğrencisi Taptuk Emre'nin dervişi olan Yunus Emre: "Yaratılmışı severiz yaratandan ötürü" demektedir. İnsan da yaratılmışların en şereflisidir.

Alevîlik-Bektaşilikte insana yaratılışına ve niteliklerine zıt olan hiçbir şeyin inançta da yeri yoktur. Her şey insan içindir. Bundan dolayı Alevî-Bektaşi felsefesinin özü insan sevgisidir. Buradaki insandan kasıt elbette kâmil insandır.