25. Ahmet Yesevî Kimdir? Alevî ve Bektaşî İnancında Önemi Nedir?

Kazakistan'ın Yesi şehrinde doğan Ahmet Yesevî (1093-1166) bir din tebliğcisi ve büyük bir mutasavvıftır. 12. yüzyılda özellikle Orta Asya bölgesinde büyük dini etkileri olmuştur. Hacı Bektaş Velî'nin de Ahmet Yesevî'nin bu dini etkinliğinden hareketle Anadolu'ya gelen Horasan erenlerinden olduğu bilinen bir gerçektir. Ahmet Yesevî Türklerin kültür ve inanç dünyasının temel taşlarındandır. Ahmet Yesevî'ye bağlı tasavvuf kollarına Yesevîye Kolu adı verilmektedir. Hacı Bektaş Velî de bu kolun Anadolu'daki süreğini oluşturmuştur. Ancak Hacı Bektaş Velî Ahmet Yesevî'nin doğrudan öğrencisi değil Lokman Perede'nin öğrencisidir. Lokman Perende ise Ahmet Yesevî'nin öğrencisidir. Alevî ve Bektaşîlikte Hacı Bektaş Velî ile Ahmet Yesevî arasındaki ilişki manevî bir bağ olarak vardır. Velayetname-i Hacı Bektaş Velî'de bu manevî ilgi anlatılır.