26. Alevî-Bektaşî Geleneğinde Özel Anlamlan Olan Sayılar Hangileridir?

Alevî-Bektaşî ibadetlerinde okunan dualarda nefeslerde üçler beşler yediler veya yedi dilimli tac on iki imam on dört masum 17 kemerbest dört kapı kırk makam 360 menzil sekiz uçmak Kırklar demi kırklar meclisi dört ve dördün katlan ve onikinin bazı katları kutsal sayılmaktadır. Ayrıca

Üç rakamının anlamı üçler denilen "Allah-Muhammed-Ali" sevgisini aşkını yansıtır.

Dört rakamı dört kapıyı ifade eder ki bu kapılar "Şeriat Tarikat Marifet ve Hakikat" kapılarıdır.

Beş rakamı Hz. Muhammed ve Ehlibeyt'inde yer alanları simgeler (Hz. Mu-hammed Hz. Ali Hz. Fatma Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin) Ayrıca "Pençe-i Al-i Aba'dır."

12 rakamı ise Hz. Ali ile başlayıp 12. İmam İmam Mehdi ile son bulan İmam sayısını yani on iki imamları ifade eder.

14 rakamı ise on iki imamların ergenlik çağına gelmeden katledilen on dört çocuğunu ifade eder ve bunlara "on dört masum" denilir. Diğer rakamların ise hem simgesel olarak hem de öğretinin iç basamaklarını ifade eden anlamları bulunmaktadır. Bunların her birinin açıklanması sayfalar alan bir çalışmaya gerektirir.