30. Alevî-Bektaşiliğin Ayrılıkçı Gruplar Tarafından Kullanılması Mümkün müdür?

Alevî-Bektaşiliğin ayrılıkçı gruplar tarafmdan kullanılması mümkün değildir. Zaman zaman Hacı Bektaş Velî'nin farklı bir ırki kökene bağlı olduğu veya Alevî-Bektaşiliğin bir ırkın ulusal dini olduğu öne sürülmektedir ki bunların hiç biri bilimsel olmadığı gibi Alevî-Bektaşiliği hiç bilmeyen insanlar tarafından öne sürülmüştür. Bir kuşu bir karıncayı sırf yaratıldığı için seven bir öğretinin bir sınıfın bir grubun inancı gibi gösterilmesi asla inandırıcı değildir: "Bir olalım iri olalım diri olalım "diyen bir inancın insanları birbirinden ayırması onlara düşman olmayı öğretmesi de düşünülemez. Bütün nefes ve nutuklarda sık sık "Düşmanımız kindir bizim" sözünün geçmesi bunun en tipik ve hemen akla gelen örneğidir.

Yalnızca okudukları kimi eksik ve yanlış bilgilere dayanarak kin düşmanlık ve şiddet yaratan insanların bu hareketlerinin tamamı Alevî-Bektaşiliğe zıddır. Çünkü şiddeti kin tutmayı kıskançlığı aşırı öfkeyi cimriliği tamahı başkalarının dedikodusunu yapmayı bile kendisine zıt gören Alevîlik-Bektaşilik bu art niyetli insanların düşünceleri ile asla bağdaşamaz. Bağdaşmamıştır da. Zaman zaman inançlar bazı art niyetli insanlar tarafından kendi siyasal ya da maddi çıkarları için kullanılmak istenir. Bilinçli ve Alevi-Bektaşiliği kaynağından okuyan bir insan asla bu tarz oyunlara gelmez. Unutmamak gerekir ki halkımızın inancı olarak Alevîlik-Bektaşilik her türlü art niyetten arındırmamız gereken bir inançtır.