32. Alevîlik-Bektaşilik Heteredoks Bir İslâm İnancı mıdır?

Prof Dr. Fuat Köprülü'nün ilk defa kullandığı ve bir çok bilim adamı ve yazarın izlediği bir tanımda Anadolu Alevî-Bektaşiliğinin Heterodoks bir inanış olduğu yolundadadır. Anadolu Alevı-Bektaşılıgı Heterodoks bir islam inancı değildir. mu olarak tanımlar.

Önce heterodoksi kavramını tanımlayalım:

Heterodoksi: Başka inanışlarla karışarak asıl kaynağından uzaklaşmış anlamına gelmektedir. "Alevîlik-Bektaşilik Heterodoks İslâm'dır." sözü ise Alevî-Bektaşiliğin İslâm'ın asıl kaynağından uzaklaştığı ön yargısından kaynaklanır. Bu doğru bir tanımlama değildir.

Bunun böyle olmadığının en açık örneği Alevî-Bektaşiliğin ortaya çıkış sebebinde vardır; Alevî-Bektaşiliğin varlık sebeplerinden biri İslâm'ın özünden uzaklaştırıldığı iddiasıdır. Yani Alevîlik-Bektaşilik Muaviye ile birlikte İslâm'ın babadan oğula geçen bir saltanat oluşturmasına karşıdır. Oysa Sünnî bilim adamlarının çoğu Kur'an'dan bu sapışa karşı çıkmamış hatta desteklemişlerdir. Hz. Hasan'dan başlayarak çatışmanın en önemli nedenlerinden biri budur. Halifeliğin babadan oğula geçmesine karşı çıktığı için Anadolu Alevî-Bektaşiliği İslâm'ın özüne daha yakındır.

Oysa Anadolu Alevî-Bektaşiliğinin varlık nedeni İslâm'ın siyasallaştırılarak özünden uzaklaştırılmasına başkaldırıdır. İlk Halife seçiminden başlayarak tartışmalara göz attığımız zaman Anadolu Alevî-Bektaşiliğinin öne sürdüğü iddiaların tümünün İslâm'ın ortaya çıkışı ve bireysel ahlaka yönelik değerlendirmelerine tıpatıp uymaktadır.

Bu yüzden kavramları yerli yerinde ve doğru kullanmak gerekmektedir. "Alevîlik-Betaşilik Heterodoks İslâm 'dır." tanımı bu bakımdan tartışmaya açık zayıf bir tanımlamadır. Onun yerine Alevî-Bektaşiliği kendi kendisine tanımlatmak gerekir. Anadolu Alevî-Bektaşiliği kendini "İslâm'ın doğru yorumu" olarak kabul eder.

Alevî-Bektaşiliğin ibadetlerinin kapalı olması; erkândan sapmanın inançtan çıkma anlamına gelmesi sebebiyle titizlikle sürdürülüp dış etkilere çok kapalı olarak günümüze kadar gelmesi yabancı sızmaları en aza indirmiştir. Alevi inancı sözlü geleneğe sıkı sıkıya bağlıdır. Bu yüzden başka kültür ve inançlardan etkilenme daha az olmuştur.