33. Alevî-Bektaşiliğin Maniheizm ve Budizm'in Etkisinde Olduğu Düşüncesi Doğru mudur?

Alevî-Bektaşiliğin Maniheizm ve Budizm'in etkisinde olduğu düşüncesi de doğru bir düşünce değildir. Çünkü daha önce belirttiğimiz gibi inançlar arasında "paralelizm" benzeşme adını verdiğimiz bazı ortaklıklar vardır. Bir inançla diğer bir inanç arasındaki etki temel düşüncelerde ve geniş oranda varsa bu söz edilebilir bir savdır. Bu bakımdan ele aldığımız zaman aralarında hiçbir bağlantı yoktur.

Elbette bir çok din daha önce de belirttiğimiz gibi insanlara doğru olmayı önermektedir. Bu yüzden bir inançla diğer inancı karşılaştırmayı üç noktadan bütün olarak yapmak gerekir. Bunlar:

a. İnanan özü olan düşüncelerö
b. Bu düşüncelerin sunuluş sıralaması
c. Bu inancın tören ve eğitim yöntemi

Bu açılardan baktığımız zaman Brahmanizm toplumdan tamamen soyutlanmayı önerir. Pin adamlarının çalışmamasını hatta ihtiyacını dilenerek veya başkalarının yardımı ile karşılamayı ve manastırlarda yaşamayı önermiştir. Budizm de bunun devamı olarak böyledir. Buda'nın bir Hint soylusu olduğu halde gördüğü bir cenaze yüzünden bütün varlığını terk etmesi bir ağaç altında oturarak ihtiyacı kadar dilenmesi ve çalışmaması bunun önemli göstergeleri arasında bulunmaktadır. Bitkisel gıdalara yönelinmesi hatta Budizm'in bir kolunun et yememesi önemli belirleyici yönlerdir. Toplumdan soyutlanmayı Zerdüştlüğün bir kolunda olduğu gibi sadece bitkisel gıdalar almayı önerir.

Oysa Anadolu Alevî-Bektaşiliği çalışmayı ve üretmeyi esas alır. Bitkisel gıdalarla beslenme düşüncesine tamamen karşıdır. Dilenmeyi değil çalışarak üretmeyi ve ürettiğini paylaşarak yemeyi önerir. Toplumdan soyutlanmayı da asla önermez. Manastır ve din adamı gelenekleri ile ibadetlerine bakıldığı zaman bu temel farklılıklar kolayca görülür.

Maniheizm ise temel düşünce olarak Anadolu Alevî-Bektaşiliğine etki edecek kadar geniş bir inanır kitlesi olmayan bir dindir.