35. Alevîlik-Bektaşilikle Şamanizm Arasındaki İlgi Nedir?

Şamanizm'le Anadolu Alevî-Bektaşiliği arasındaki benzerlik bilim adamları tarafından yaygın olarak kabul edilmektedir. Özellikle Alevî ve Bektaşî tekke ve Dergâhlarının mimari özellikleri dedelik kurumunun işleyiş biçimi ocakların hastalıklara ve insanlara zarar veren durumlara karşı taşıdıkları özellikler dedelerin Cem'deki işlevleri Erkân çubuğu ardıçağacının kutsallığı On iki kollu evren ağacı kavramı geyik ve geyikle ilgili söylencelerin kutsallığı dört ve dördün katlarının kutsal sayılması ve daha bir çok konuda benzerliklerin olduğu görülmektedir. Kutsal ziyaret yerlerinde bez bağlama geleneğinin sosyal antropolojik olarak Kazakistan-dan Balkanlara kadar yayılış biçimi bunun tartışmasız en tipik örneklerindendir.

Bu da Anadolu Alevî-Bektaşiliğinin Ortaasya'dan Anadolu'ya göç eden oymak ve aşiretlerinin Asya'dan getirdikleri kültürel değerlerden kaynaklanmaktadır.