36. Alevîlik-Bektaşilikte Cem Gizli midir?

Çoğu kimsenin sandığı gibi Alevîlik-Bektaşilikte cem gizli değildir. Zaman içinde bazı siyasal karışıklıklar ve yanlış anlamalardan kaynaklanan anlayışla gizli gibi yürütülmüşse de temelde Alevîlik-Bektaşilikte cem gizli değil kapalı bir ibadettir.

Gizlilikle kapalılık arasında şu fark bulunmaktadır. Gizlilik kesinlikle dışarıya hiçbir bilginin sızmadığı insanların tören dışında konuşmalarının da yasaklandığı bir toplantı gizli bir toplantıdır.

Kapalı toplantı ise yabancıların katılmasının imkânsız olduğu kendi mensuplarının bir arada bulunduğu toplantı türüdür. Anadolu Alevî-Bektaşiliği bu bakımdan kapalıdır. Çünkü toplantılara birbiriyle musahip (kardeş) olmayanlar katılamazlar. Katılmaları ceme katılanların özel iznine bağlıdır.

Bir köy düşünelim. Bu köyde yapılan bir cem toplantısında sadece o köyle ilgili sorunlar konuşulmakta ve o köyün bireyleri arasındaki ilişkiler ele alınmaktadır. Bunlar arasında çoğunlukla özel ilişkiler suçlar ve küskünlükler tartışılmaktadır. Her şey meydanda açıkça söylenmekte ve sonucunda uzlaşmaya gidilmektedir. Böyle bir ortamda bir yabancının bulunması uygun görülmemiştir. Günümüzde özellikle şehirlerde bu gelenek değişmekte ve herkes ceme alınmaktadır. Bu da sosyal değişmenin doğal bir sonucudur.