37. Alevîlik-Bektaşilik Materyalist Bir Düşünce midir?

Alevîlik-Bektaşilik asla materyalist bir düşünce yapısına sahip değildir. Türkiye'deki yakın geçmişte ortaya çıkan siyasal ve sosyal olaylarda Alevî-Bektaşi gençliğin bir sol veya sosyalist eğilime ilgi duymuştur. Bunun nedeni Alevı-Bektaşiliğin toplumcu eğilimi ve insan sevgisi ile sosyalizm ve sosyal demokrasinin toplumcu karakteri arasındaki benzeşmedir. Sosyalizm'in ve Marksizm'in moda ve yaygın bir düşünce olduğu bir ortamda çoğu Alevî -Bektaşi kökenli sosyalist aydın Alevî-Bektaşiliği de Materyalist bir düşünce gibi algılamıştır. Bu anlayış güncelliğini artık yitirmiştir.

Bunun yanı sıra Alevî-Bektaşi vatandaşlarımız tarafından her yıl düzenlenen ve amacı Alevî-Bektaşi felsefesini ve kültürünü tanıtmak olan bazı şenlik ve festivaller de bazı kesimler tarafından istismar konusu yapılmaktadır. Gerek Hacı Bektaş Velî gerekse Pir Sultan Abdal insancıl hoşgörülü barışçıl ve demokrat şahsiyetlerdir. Siyasal ideolojilerle Anadolu Alevî-Bektaşiliğinin inanç boyutunu birbirine karıştırmamak gerekir. Çünkü siyasal ideolojiler güncellik taşırlar ve zamanla anlayışların değişmesi ile değişirler. Oysa inançlar insanların kalbinde ve beyninde binlerce yıl yaşarlar.

Öte yandan bazı grupların cem evlerini kendi siyasal ideolojilerinin bir eylem merkezi gibi göstermeye çalışmaları da son derece yanlıştır. Cem evleri siyasal toplanma yerleri değildir canların gönül ibadetlerini gerçekleştirdikleri mekanlardır. Allah'a peygamberimize ve Hz. Ali'ye inanmayan bazı ideolojik gruplar "Alevîlik-Bektaşilik" maskesi altında Alevî-Bektaşiliği istismar etmek girişimlerinin tuzağına hiçbir Alevi-Bektaşi düşmemelidir. Bu tür hareketlerin Alevî-Bektaşiliğe verdiği zarar çok büyüktür.