3. Alevî-Bektaşiliğin İnanç Sistemini Nasıl Özetleyebiliriz?


Anadolu Alevîliği-Bektaşiliği kendisini Hacı Bektaş Ve*lî ile sistematize etmiştir. Hacı Bektaş Velî inancın tamamını "dört kapı kırk makam" olarak değerlendirir. Bu dört kapı kırk makam insanın yaşamı boyunca gelişmesi ve olgunlaşarak kâ*mil insan olmasını sağlamaya yönelik bir eğitim ve anlayış bü*tünün içine almaktadır. Alevîlik-Bektaşilik ömrü de yer yüzün*deki olgunlaşmayı da "uzun ince bir yol" olarak görmekte ve bu yolu her şeyin başı ve en önemli unsuru saymaktadır. "Yol bir sürek binbir" deyimi yola verilen önemi gösterir. Çünkü bu yoldan insan kâmil insan olmaya doğru gider ve evrenin en önemli unsuru hali*ne gelir. Bu yolu gösterenler yani sürek çok olabilir. Kaygusuz Abdal bunu şöyle di*le getirir:

"Bir ağaçtır bu alem
Meyvesi olmuş Adem
Asıl olan meyvedir
Sanma ki ağaç ola"

Yeryüzünde insan-ı kâmil olan bir kimsenin Tanrı'ya kavuşması ve sonsuz mutluluğa ulaşması mümkündür.

Tanrı'nın sosyal yaşamın ve ibadetin kurallarını belirlemeye ihtiyacı yoktur. Bunu "Kâmil İnsan" kendisi yapar. Bir "Kâmil İnsan" olarak Hz. Muhammed Medi*ne'de Müslümanların uyacağı toplumsal kuralları belirlemiştir. Yine Kâmil bir insan olan Hacı Bektaş Velî kendisinde önce Şeyh Safi Buyruğu Cafer-i Sadık Buyruğu gi*bi kitaplarda bulunan Anadolu Alevî-Bektaşilerinin uyacakları toplumsal kuralları dü*zenlemiştir. Bu öğretinin temelinde bütün yaratılmışlara sevgi ile bakmak düşüncesi yatmaktadır:

"Yaratılanı hoş gördük yaratandan ötürü"

Yunus Emre