39. Alevî-Bektaşi Vatandaşlarımızın Kendilerini ve Kültürlerini Topluma Tanıtabilme İmkânları Ne Kadardır?

Alevî-Bektaşiler özellikle son yıllarda hızlı bir örgütlenme süreci içerisine girmişler Alevî-Bektaşi kültürünü ve felsefesini tanıtabilmek amacıyla çeşitli oluşumları gerçekleştirmişlerdir. Alevî-Bektaşiler yurtiçinde ve yurtdışında kurdukları çeşitli dernekler vasıtasıyla bu yönde çalışmalarını sürdürmektedirler. Yurtiçinde Hacı Bektaş Velî Kültür ve Tanıtma Dernekleri Pir Sultan Abdal Kültür ve Tanıtma Dernekleri Görgü Dernekleri ve bazı vakıflar aracılığıyla yurtdışında ise Alevî-Bektaşilerin Avrupa'daki en büyük örgütlenmesi olan Avrupa Alevî Birlikleri Federasyonu ve diğer dernekler bünyesinde faaliyetlerini sürdürmektedirler.

Zaman zaman bu oluşumlar içerisine Alevî-Bektaşiliği siyasal amaçlan için kullanmak isteyen bazı kişi ve gruplar sızmaya çabalamakta ve halkımızı bu yolla istedikleri biçimde yönlendirmeye çalışmaktadırlar. Alevî-Bektaşiliğin varlık sebebi olan Muaviye ile İslâm'ın siyasallaşmasına karşı çıkış inancı burada da kendisini göstermekte ve hiçbir düşüncenin Alevî-Bektaşiliği kullanmasına izin verilmemektedir.

Sivil toplum örgütlerinin büyük bir çoğunluğu halkımızın temiz ve duru inancını daha iyi yaşaması maddî ve manevî kültür unsurlarını yaşatması için Anadolu'nun bir çok yöresinde coşku ile çalışmaktadır.

Alevîlik-Bektaşilik olgusunu asıl amacından saptırmak isteyenler olsa da genelde bu durum yüreği insan sevgisi ve dürüstlük ilkesi ile dolu demokrat laik Atatürkçü düşünceye sahip olan büyük Alevî-Bektaşi çoğunluk tarafından bertaraf edilebilmektedir. Alevî-Bektaşilerin sağduyulu insanlar olması ve neyin doğru neyin yanlış olduğunu çok iyi analiz edebilecek bir düşünce yapısına sahip olmaları kendilerini asıl amaçlarından saptırarak belli yönlere çekmek isteyen mihraklara karşı en büyük gücü oluşturmaktadır.

Bu özelliğini koruyan Hacı Bektaş-ı VeliyeCumhuriyetimize ve Atatürkçü düşünce sistemine bağlı olan Alevi-Bektaşi dernekvakıfbirlik ve federasyonlarının etkinlikleri her geçen gü daha da ilgi görerek gelişecektir