40. Alevîlik ve Bektaşîlik Konusunda Zihinlerde Oluşan Bulanıklık ve Belirsizlik Nasıl Aşılmalıdır

Alevîlik ve Bektaşîlik konusunda zihinsel bulanıklığın ve belirsizliğin nedenleri arasında amatör yazarlar gelmektedir. Bunlar Alevî-Bektaşiliğin ilk kaynaklarına inemedikleri gibi buldukları bilgi ve belgeleri düzenleme tekniklerinden de yoksundurlar. Alevî-Bektaşiliği öğrenmek isteyen vatandaşlarımızın Alevı-Bektaşılığın yazılı kaynaklarına inebilmeleri gerekir:

Bunlar:

1. Anadolu'nun bir çok yöresinde halen halkın elinde bulunan Şeyh Safi ve İmam Cafer-i Sadık Buyruklarıdır.

2. Hünkar Hacı Bektaş Velînin Makalat Makalat-ı Gaybiyye Besmele Şerhi gibi yapıtlarıdır.

3. Velayetname ve menakıpnamelerde ilk kaynak olarak okunacak kitaplar arasında yer almaktadır.

4. Alevî-Bektaşi Cemlerinde ve Bektaşî muhabbetlerinde hep birlikte okunan ve kutsal sözler olarak kabul edilen nutuk nefes ve gülbanklerdir. Bunlar sözlü kültür unsuru olarak bütün cemlerde ve muhabbetlerde yaşatılmaktadır.

5. Alevî ve Bektaşî ozanlarının yazdıkları şiirlerdir. Bunlar halkımızın yüksek yaşam felsefesinin duru kolay anlaşılır ancak çok derin ifade edilmiş biçimleridir.

6. Halkımızın elinde olan yüzlerce yıldır sandıklarda saklanan şecere ve icazetnamelerin her biri öğretiyi ve inancı çok temiz ve kolay anlaşılır bir biçimde sunmaktadır.

7. Bilimsel saygınlığı herkes tarafından kabul edilmiş İslâm tarihleri Selçuklu ve Osmanlı tarihleri de yararlanılacak kaynaklar arasındadır.

İkinci ve üçüncü kaynak niteliği taşıyan kitapların tamamı önce yukarıda saydığımız kaynaklar okunduktan sonra okunmalı ve ilk kaynak olarak kitaplarla titizlikle karşılaştırılmalıdır. Böylece Alevîlik ve Bektaşîliğin açık duru ve kolay anlaşılır bir inanç bütünü olduğu anlaşılacak kafa karışıklığının sebebinin bir okuma yöntemi geliştirmemekten kaynaklandığı anlaşılacaktır.