KIZILBAŞLIK

KIZILBAŞLIĞIN TANIMI: Allah resul ehlibeyt oniki imam ve yol uğruna kendini adamış ve bu uğurda yolda ölmek var dönmek yok şiarıyla başına kızıl sarık sararak ilan eden kişidir.

ALEVİ TARİHİNDE İLK KIZILBAŞLIK OLAYI

625 Tarihinde hicretin üçüncü yılında Ebu Süfyan Mekke’nin putperestleri büyük bir orduyla Medine’de İslam devletini kuran Hakk’ın ilahi yasasını insanlara tebliğ eden iki cihan Serveri âlemin güneşi güzel Muhammed’in üzerine yürür.

Gönüller Sultanı Hz. Muhammed müşrik ordusunu Uhud’da karşılar. Her zaman olduğu gibi keremler sultanı velayet şahı yanındadır.

(Teberi Rauza İbni Esir şöyle anlatırlar.)

Kureyşlilerden kim bayrağı aldıysa öldürüldü. Kureyş bayraktarlarının arka arkaya ölümü kendilerinde yılgınlığa neden olmuştu. Bu sebepten dolayı bir durgunluk görünüyordu.

Hakk’ın tebliğcisi hakikat yolunun göstericisi rahmet kapısı Hz. Peygamberin elinde bir kılıç vardı. Peygamber bu kılıcı ordusuna göstererek:

— İçinizden bu kılıcın hakkını verecek birisi var mıdır?

Diye ordusuna sordu.

İslam ordusunun saflarından birkaç kişi çıktıysa da güzel Resul kılıcı hiç birine vermedi.

Kahramanlığıyla tanınmış iyi bir pehlivan olan Ebu Deccane bir adım ileri gelerek

— Ey iki gözümün nuru yüce Yaradan’ın Resulü bu kılıcın hakkı nedir? Diye sordu.

Güzel Muhammed

—Ağzı eğilinceye kadar müşriklerle savaşmaktır dedi.

Ebu Deccane

—Ya Resulallah! Bu kılıcı bana veriniz onunla Hakk’ın yolunda çarpışayım taki hakkını verinceye kadar.

— Allah’ın Resulü kılıcı Ebu Deccane’ye verdi.

Hakk sevdalısı Allah’ın yolunun yiğit savaşçısı Ebu Deccane başına kırmızı sarık sardı ve gururlu bir şekilde yürüdü.

Oradakiler ya Allah’ın Resulü bunu anlamı nedir?

Güzel Peygamber Allah gururu sevmez ama bu sarık ve bu yürüyüş Allah ve Resulü’nün uğrunda ölmek var dönmek yok demek harekâtıdır.

—Ebu Deccane kılıcın hakkını fazlasıyla verir. Güzel Peygamberimiz bu savaşta dişi kırılır bir çukura düşer bunu gören Ebu Deccane kendisini Hazreti Peygamberin üzerine atar bütün oklar mızraklar bedenine saplanır ve şehit olur. Canını Hazreti Peygamberin uğruna feda eder.

İslam tarihinde ilk Kızılbaşlık olayı budur.

Bu savaşta başına kırmızı sarık saranlardan biri Hazreti Hamza Ebu Süfyan’ın karısı Hinde’nin Vahşi’ye şehit ettirdiği Hazreti Peygamberin yiğit amcası birde Keremler Sultanı Ali’yyel Murteza idi. Hazreti Peygamber çukurda Allah’a niyazda bulundu.

Cebrail gelip ya Muhammed Ali’yi çağır dedi.

Hazreti Muhammed

—Ali benden çok uzaktır beni duymaz

—Cebrail

—Ya Muhammed sen Ali’yi çağır o seni duyar onun işleri acayiptir

Hz. Muhammed

—Ya Ali yetiş carıma der

Keremler Sultanı yetişir

—Yetiştim Ya iki gözümün nuru

Hz. Peygamberi çukurdan çıkarırken dişinden akan kanlar elini kana boyar. Güzel Muhammed’in kanını başındaki kırmızı sarığa sürer ve tekrar savaşa başlar. Müşrikleri geri püskürtür. Yüksekçe bir yerde duran Ebu Süfya’nın karısı Hinde

—Bu Kızılbaş da kimdir ordumuzu püskürtüyor perişan ediyor? Diye sorar.

Oradakiler

Ebu Talip oğlu Ali’dir derler.

Selam olsun Allah’ın resulün ehlibeytin oniki imamların yolunda mücadele eden Kızılbaşlara.