Alevilik İnanmaktır; Allah'a inanmaktır. Yüce sınırsız sonsuz varlığın bir parçası olduğuna inanmaktır. Başta Hz. Peygamber olmak üzere peygamberlere inanmaktır. Hz. Ali'ye Ehlibeyt'e 12 imamlara Hacı Bektaş Veli'ye Pir Sultan Abdal'a cümle Kamil İnsanlara inanmaktır. İnanmak güvenmektir. Varlığını inandığıyla hemhal edip buluşturmaktır/buluşturmak istemektir.

Alevilik Yol'dur; Asırlardır binlerce erenin hizmet ettiği sayısız insanı nihai menziline götüren hiç bir yanlışa yönlendirmeyen işaretleri dosdoğru olan insanı kurtuluşa götüren yoldur. Bu yoldaki işaretlere dikkat edenlere darlık yoktur. Onlar her daim hedefleri üzerindedirler. Bu yolda yoldaş olana ne mutlu.

Alevilik Anlamaktır; Bir bütün halinde yaşamı evreni insanı ve bütün bunlarla ilintili ne varsa anlamaktır/anlamaya çalışmaktır. İnsanın kendisini anlamasıdır. Sonuçların sebeplerine ulaşılmasıdır Alevilik. Alevilik varoluşa en değerli karşılığı anlayarak vermektir.

Alevilik Bilinçtir; Tarih ve toplum bilincidir. Dünü bilmek bu günü en anlamlı şekilde yaşamak ve yarını en ideal şekilde planlamaktır. İnsana/halka hizmetin Hakka hizmet olduğunun bilincidir. İnsan olmanın ne manaya geldiğinin bilincidir. 'Hizmet Hak içindir' bilinciyle tarihe ve topluma en güzel katkıyı sağlayarak yön vermektir.

Alevilik Gelişmektir; Gelişmenin sınırı yoktur. Yobazlığa karşı olduğu gibi yozluğa da karşı gelerek gelişmektir. Düşüncede derinleşerek gelişmektir. Hizmet ederek gelişmektir. Ham Ervahlıktan çıkıp olgunlaşarak gelişmektir. Bilgi de duyguda gelişmektir. Her manada daha iyisi için gelişmek bir ileri aşamaya ulaşmaktır.

Alevilik Barışmaktır; En başta insanın kendisiyle doğayla ve diğer insanlarla barışması barışık bir şekilde yaşamasıdır. Saygı ve hoşgörüyü esas alarak karşısındakinin her hakkına riayet ederek; savaşın düşmanlığın ve acının yerine barışın esas alındığı duygu ve düşüncesiyle yaşamaktır. Barışın hakim olduğu Alevilikteki tabirle her işin 'Rızalıkla' hal edildiği bir yaşamın adıdır Alevilik.

Alevilik Gelecektir; Geçmişte ve günümüzde olduğu gibi gelecek çağlarda da insanların daha mutlu huzurlu müreffeh anlamlı bir hayatın sahibi olmalarıdır. Neticede insan soyunun bu günkünden daha da gelişmiş olarak varlığını sürdürmesi bu günlerin verimli şekilde yaşanmasına bağlıdır. Geleceğin insanı bu günün insanının başta kalıtımsal kültürel olmak üzere her anlamda devamıdır. Geleceğin -şartları da en uç noktaya kadar zorlayarak- mükemmel olarak tasarlanmasıdır. Geleceğin geleceğininde aynı şekilde düşünülmesidir. Bu günden başlayarak geleceğin garanti altına alınmasıdır.

Alevilik Sevgidir; Erenlerinde buyurduğu gibi dini dili rengi cinsiyeti ulusu sınıfı statüsü ne olursa olsun yaratılanı yaratandan ötürü sevmektir. İnsan sevgiden zuhur etmiştir. Sevgiden bütün güzellikler meydana gelmiştir/geliyor/gelecektir. Sevgi var olmaktır her dem yaşamaktır. Sevmek saygı ile paralel eşit düzeydedir. Sevmek saygı duymaktır. Saygı duymak farklılığı zenginlik olarak görmek herkese aynı nazarla bakmaktır. Sevgi ve saygı ile yaklaşan asla dışlayıcı hör görücü aşağılayıcı ayrımcı olmaz. Adaleti paylaşımı kardeşliği hayatın her alanında yaşamın her anında yansıtır.

Alevilik Ahlaktır; Ahlaksızlık yalnızca bazı insani bedensel ihtiyaçların kötü şekilde kullanılması değildir. Ahlak hak yememektir. Hak yememek haksızlığa karşı olmaktır. Ahlak yardım istenildiğinde yardım etmektir. Ahlak düşmanlığı mahkum etmek dostluğu/kardeşliği oluşturmaktır. Ahlak kendisine yapıldığında hoş görmeyeceğini başkasına yapmamaktır. Ahlak dedikodudan gıybetten yalandan ihanetten uzak durmaktır. Ahlak nefsini silmek yerine bilmektir. Nefsini bilmek bataklığa sapmadan yolunu sürmektir. Ahlak beline olduğu kadar diline eline işine aşına eşine sahip olmak sadık kalmaktır.

Alevilik Paylaşımdır; Başta maddiyat olmak üzere bütün güzellikleri kardeşçe paylaşımdır. paylaştıkça artan bilgiyi paylaştıkça anlam kazanan maddiyatı paylaşımdır. Paylaşım sömürüyü red etmektir.

Alevilik Bilimdir; 'Bilimden gidilmeyen yolun sonunun karanlık olduğu' bilimin -diğer alanlarla beraber- esasında kendini bilmek olduğu kendini bilmenin ise yaşamı evreni insanı bilmek olduğu gerçeğidir.

Alevilik Sanattır; Edebiyat sinema müzik ve daha başka dalları ile sanat; duygu ve düşüncenin en etkili/güzel şekilde yansıtılmasıdır. Sanat hayatı anlamına uygun yaşamada en önemli unsurlardan biridir. Salt müzik edebiyat resim değil bir bütün olarak sanat eğitimdir
yakınlaşmadır ortak noktalar oluşturma ve bu noktalarda buluşmadır. Başka boyutlara ulaşma ve o boyutlardan da ötelere ötelerin ötesine gitmedir.