15 bin Alevi-BektaşiAbdal Musa`yı anma törenindegönül seslerini dile getirdi.

Abdal Musa`ya akan canlar
Antalya`nın Elmalı kasabasına bağlı Tekke köyünde 250 hane var.Yaklaşık bin olan köy nüfusu9-10 Haziran tarihlerinde düzenlenen Abdal Musa`yı anma törenlerinde 15bine çıkıyor.Türkiye`nin dört bir yanından gelen canlar konuk ediliyor .Abdal Musa`yla yaşıt olan Uluçınar Meydanı`nda hep birlikte semah dönüyor gelenekler canlı tutuluyor.

Akdeniz yakası Aydın illeri
Kuşlar gider bizim Abdal Musa`ya
Cemalin görünce yürüdü dağlar
Taşlar gider bizim Abdal Musa`ya
Katardan ayrılan turna sürüler
Her andıkça sinelerim sızlar
İrili ufaklı emlik kuzular
Koçlar gider bizim Abdal Musa`ya

Baba Kaygısuz`dan almış cehdini
Gördün mü İbrahim Ethem vaktini
Padişahlar tacı ile tahtını

Velim eydür dört dergahtan evveli
Seyd AliAbdal Musa Bektaş-ı Veli
Şah Hüseyin aşkına didemin seli
Çağlar gider bizim Abdal Musa`ya

ABDAL Musa`nın müridlerinden Aşık Veli pirine olan sevgisini ve saygısını tüm Anadolu Alevi-Bektaşileri`nin dili gönül sesi özlemi olarak işte böyle dile getiriyor.Sahnedeki ozan da onu bugüne taşıyor.

Tekke Köyü`nün tören alanında Abdal Musa`nın yaşıtı olduğuna inanılan "ULUÇINAR MEYDANI" tıklım tıklım.Daha sabahın dokuzunda sıcaklık otuz derecenin üstünde .Bağlama eşliğindeki ozanı dinleyen kalabalık kendinden geçmiş durumda .Ozan her "Abdal Musa"dedikçe meydandaki 15 bin Alevi-Bektaşi önce büyük bir saygı ile ellerinin baş parmağını niyaz edip arkasından hep bir ağızdan Abdal Musa`ya olan sevgi saygı ve muhabbetlerini ifade etmek için "Allah AllahAllahAllah" "Yetiş ya Abdal Musa"diye meydanı inletiyor.

Bir günde artan nüfus Tekke Köyü;Antalyaénın Elmalı kazasına bağlı 250 hanelik bağ ve bahçeler içinde Torosla`rın arka yüzünde şirin biri köy .Normal günlerde bin civarında olan nüfusbu yılki geleneksel Abdal Musa Törenleri`nin düzenlendiği 9-10 Haziran`da 15 bin kişiyi buldu.

Bu köyde birkaç bakkal ve kahveden başka ticari işletme yok sayılır.Ne otelne de pansiyon var.Gelen binlerce insanıTekke Köyü sakinleri evlerinde misafir ediyorlar.Buraya Anadolu`nun hemen hemen her ilinden Alevi Bektaşiler akın akın gelip Pir Abdal Musa`ya saygılı sevgilerini iletiyorniyaz ediyoradaklarını sunup kurbanlarını kesiyorlar.

Edirne`den Malatya`danTokat`tan Adana`danEskişehir`denBursa`dan Tunceli`denAnkara`dan gelenleri otobüslerinin önlerinde asılı bez yazılardan anlamak olası.

Biz de İstanbul`dan gelmiştik.Otobüs katarları döne döne Toroslar`ı aşıp Abdal Musa`ya varıyordu.İstanbul`dan toplam sekiz otobüs ve onu aşkın özel gelmişti Tekke Köyü`ne.

Karacaahmet Dergahı İstanbul`da Abdal Musa`ya hareketten önce Karacaahmet Dergahında sabah yedide buluştuk.Yaşlıgençkadınlıerkekli heyecanlı bir kalabalık vardı .Birçoğu Abdal Musa`ya ilk defa gitmenin heyecanını yaşıyordu.Önce Karacaahmet Türbesi ziyaret edilip niyaz ediliyordualar edilip hayırlı yolculuklar dileniyordu.

Anadolu Alevileri`nin;bin yıla yakın bir süredirbu topraklarda inançları yüzünden uğramadıkları kötülük kalmamıştı.Osmanlı`nın ve Cumhuriyet`in kuruluşunda büyük büyük yararlılık göstemelerine rağmen Osmanlı`nın Yavuz Sultan Selim`le birlikte aşırı meshepçi bir tarzda sünnileşmesi`nden bu yana birçok katliama uğradılar.İnançları yüzünden yaşam tarzları yüzünden düşünce yapıları ve hayat felsefeleri yüzünden düşünce yapıları ve hayat felsefeleri yüzünden çok kötü günler yaşadılar.Ve ne yazık ki hala da yaşınıyor.

Çünkü Anadolu Aleviliği doğuştan bugüne dekher türlü toplumsal haksızlığa karşı başkaldırmış olmalarının cezasını çok ağır tarzda ödemiştir.Son yıllardaki toplumsal çalkıntıdan gene en ağır fatura Aleviler`e çıkmıştır.