Etiketlenen üyelerin listesi

 1. #1
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart Aleviliğin Oluşum Tarihi

  Aleviliğin tarihi İslam'ın ilk dönemlerine dek uzanır. Haz. Muhammet sağlığında kendisinden sonra İslam dünyasına önderlik edecek kişi olarak Hz. Ali'yi görüyordu. Hz. Ali Hz. Muhammet'sen sonraki ilk müslamandı. Hz. Ali peygamberlerin amcasının oğlu e birlikte büyüdüğü kardeşi gibi sevdiği bir kişiydi.

  Hz. Muhammet vefatından önce bazı hadislerinde ve çeşitli yerlerde yaptığı toplantılardaki konuşmalarında kendisinden sonra ümmetine yol gösterecek kişinin rehberin Ali olması gerektiğinin üstünde durarak vurguluyordu.
  Hz. Ali Hz. Muhammet'in canı gibi sevdiği ve değer verdiği sağ kolu idi.

  Bu sevginin ve saygının en güzel örneğinde Hz. Muhammet'in çok sevdiği değerli varlığı sevgili kızı Fatma ile Ali'yi evlendirmesiydi. Hz. Muhammet'in erkek çocuğu olmamıştı. O'nun soyu sevgili kızı Fatma ile Ali ile olan evlilikten olacak çocuklar ile devam edecekti. Ali'yi kendisinden sonra Müslümanlara önderlik edecek en uygun kişi olarak görüyordu. Hz. Muhammet bir hadisinde; "Ulular Ulusu Allah Peygamberleri ayrı ayrı ağaçlardan (soylardan) yarattı. Benimle Ali'yi aynı ağaçtan yarattı. Ağacın kökü benim Ali dalları budaklarıdır. Fatma o ağacın verimidir.

  Hasan ve Hüseyin meyveleri Şiamızda yapraklarıdır. Kim bu ağacın dallarından birine yapışırsa kurtulur. Yapışmayan helak olur." (1) der.
  Hz. Muhammet cemaatle sohbet ederken kendisinin de insan olduğunu bir gün bu diyardan göç gideceğini ifade ettikten sonra konuşmasını şöyle sürdürür. "Size iki paha biçilmez şey bırakıyorum. İlki Allah'ın kitabı diğeri Ehlibeytim. Size Ehlibeytime uymanızı öğütlerim" dedikten sonra sözlerini birçok hadis kitabında yeralan şu sözlerle sürdürür. Ehlilbeyt'i yani kendi aile çevresini kastederek "Onların önüne geçmeyin yani onların hükümlerinden başka bir hüküm vermeye kalkmayın yoksa helak olursunuz… (2) der.

  Hz. Muhammet bir başka hadisinde de "Ben ilmin şehriyim Ali Kapısıdır şehri dileyen kapıya gelsin Ben hikmetin şehriyim Ali kapısıdır hikmeti dileyen kapıya gelsin" (3) der.

  Gene Ali ile ilgili başka bir hadislerinde de Hz. Muhammet şöyle diyor: "Ali bendendir ben ondanım ben kimin mevlası veliyf-I emri isem Ali'de onun mevlasıdır. Ali insanların hayırlısıdır. Kim bunu kabul etmezse gerçektende kafir olmuştur…" Hz. Muhammet Kuran-I Kerim ve Hz. Ali ilişkisini ise bir hadisinde şöyle anlatıyor. "Ali Kuran iledir ve Kuran Ali ile; ikisi havuz kenarında benimle buluşuncaya kadar ayrılmazlar." (4) Ali'nin kişiliği ile ilgili bir hadisinde ise; "Ümmetimin enileri ve gerçek hüküm vereni Ali'dir. Allah'ım O nereye dönerse nereye varırsa O'nunla beraber ol…"

  Hz. Muhammet kendisinden sonra yerine Hz. Ali'nin görevlendirildiğini bir başka hadisinde şöyle açıklıyor; "Ali benim bilgimin kapısıdır; tebliğe memur olarak gönderdiğim şeyleri benden sonra ümmetime bildiren açıklayan kişidir; O'nu dinleyin.." ve "O"na başkaldırmak nifak…" (5) der.
  Hz. Muhammet Ebu Talib'in evindeki bir toplantıda ellerini Ali'nin omuzlarına koyarak şöyle der; "İçinizde bu benim kardeşimdir vasiyimdir halifemdir artık O'nu dinleyin ve O'na itaat edin." Hz. Muhammet'in Hz. Ali'yi kendisinden sonra halifesi olarak düşündüğünü birçok kaynakta görüyoruz. Hatta gelecekte olacakları önceden görmüşçesine ileride bu konuda bir huzursuzluk çıkması durumunda Hz. Ali tarafının tutulması gerektiğini bir hadisinde şöyle belirtir:

  "Benden sonra fitne (huzursuzluk) olacaktır. Bu oldu mu Ebu Talib oğlu Ali tarafını tutun. Çünkü O bana ilk iman edendi. Kıyamette de benimle ilk dostluk edecek odur. O Sıddıyk-I Ekber'dir O bu ümmetin Faruk'udur. O müminlerin ulusudur reisidir." (6)

  Hz. Muhammet Veda Haccı'nda kendisinden sonra yerine Ali'yi vekil tayin ettiğini şöyle açıklamıştır: "Ben kimin mevlası isem Ali'de O'nun mevlasıdır. O'na dost alana dost düşman olana düşman ol O'na yardım edene yardım et O'nu horlayanı horla nerede olursa olsun gerçeği O'nunla beraber kıl.." (7)

  Hz. Muhammet'in bu açıklamasından sonra; Ebu Bekir Ömer ve sahabeden önde gelenler Ali'nin veliliğini kutlarlar hatta Ömer; "kutlu olsun sana ne mutlu ey Ebu Talip oğlu Ali bugün benim ve her erkek ve kadın müminin mevlası oldun" diye konuşma yapar.

  Bu gelişmelerden sonra Hz. Muhammet bu doğrultudaki konuşmasının sonunda "kalk ya Ali" diye Ali'yi ayağa kaldırır ve cemaate şöyle der.
  "Benden sonra imam olarak halka doğru yolu göstermek üzere seni seçtim.Senden razı oldum Ben kimin mevlası isem Ali'de onun mevlasıdır özünüz doğru olarak O'na uyun…" arkasından; "Allah'ım O'nu seveni sev O'na düşman olana düşman ol" diye ilave eder.

  Hz. Muhammet vefasından sonra kendi yerine Hz. Ali'yi düşünmesine ve bunu çeşitli vesilelerle açıklamasına karşın kendisinin dünya değiştirmesinden sonra olaylar düşündüğü gibi gelişmemiştir.

  Hz. Muhammet hasta yatarken durumunun ağır olduğunu fark edince çevresindekilere; "Bana yazmak için bir şeyler getirin. Size bir şey yazdırayım ki benden sonra asla yol yitirmeyesiniz" (8) der.

  Peygamberin bu isteğinin yerine getirilip getirilmemesi konusunda tartışma çıkar. Orada bulunan Ömer ve çevresi Peygamberin kendinde olmadığını yazacaklarının geçersiz olacağını ve hatta peygamberin "sara nöbeti" geçirdiğini söyleyerek vasiyetin yazılmasına engel olurlar.

  Böyle olunca Hz. Muhammet vasiyetini yazamadan dünyasını değiştirir. Hz. Muhammet'in vefatı karşısında; başta Hz. Ali ve Fatma olmak üzere yakın çevresi şok olur. Peygamberin ölümü karşısında sevenleri şaşkına dönerler.

  Bu şaşkınlık atlatılmadan büyük bir üzüntü hali yaşanırken; Hz. Ali Hz. Fatma Selman-ı Faris ve aile yakınları acı içinde Hz. Muhammet'in cenaze işleri ile uğraşırken Ömer etkisi altına aldığı bazı kimselerle Ebubekir'i halife ilan ederler. Arkasından da önüne geleni kılıç korkusu ile Ebubekir'e biat'a zorlar.

 2. #2
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart

  Aleviliğin oluşum Tarihi
  Aleviliğin tarihi Islam’ın dönemlerine dek uzanır. Hz Muhammed sağlında kendisinden sonra islam dünyasina önderlik edecek kişi olarak Hz. Ali’yi görüyordu.

  Hz. Ali Hz. Muhammed’ den sonraki ilk müslümandi. Hz. Ali peygamberin amcasının oğlu ve birlikte büyüdügü kardeşi gibi sevdiği bir kişiydi.

  Hz. Muhammed vefatindan önce bazı hadislerinde ve çeşitli yerlerde yaptığı toplantılardaki konuşmalarında kendisinden sonra ümmetine yol gösterecek kişinin rehberin Ali olmasi gerektiğinin üstünde durarak vurguluyordu.

  Hz. Ali Hz. Muhammed’ in canıgibi sevdiği ve değer verdiği sağ kolu idi.

  Bu sevginin ve saygının en güzel örneğide Hz. Muhammed’ in çok sevdigi değerli varlığı sevgili kızı Fatma ile Ali’yi evlendirmesiydi.
  Hz. Muhammed’in erkek çocuğu olmamıştı. Onun soyu sevgili kızı Fatma ile Ali olan evlilikten olacak çocuklar ile devam edecekti. Ali’yi kendisinden sonra müslümanlara önderlik edecek en uygun kişi olarak görüyordu. Hz. Muhammed bir hadisinde; “ Ulular ulusu Allah Peygamberi ayrı ayrı ağaçlardan ( soylardan) yarattı. Ağacın kökü benim Ali dalları budaklarıdır. Fatma o ağacın verimidir.

  Hasan ve Hüseyin meyveleri şia’mızda yapraklarıdır.Kim bu ağcın dallarında birine yapışırsa kurtulur. Yapışmayan helek olur.” der.
  Hz. Muhammed camaatle sohbet ederken kendisinin de insan olduğunu bir gün bu diyardan göçüp gıdeceğini ifade ettikten sonra konuşmasını şöyle sürdürür.”Size iki paha biçilmez şey bırakıyorum. İlkin Allah’ın kitabı diğeri Ehlibeyttim. Size Ehlibeytime uymanızı öğütlerim” dedikten sonra sözlerini bircok hadis kitabında yeralan şu sözlerle sürdürür. Ehlibeyt’ i yani kendi aile çevresini kastederek “onların önüne gecmeyin yani onların hükümlerinden başka bir hüküm vermeye kalkmayın yoksa helek olursunuz.... / der.

  Hz. Muhammed bir başka hadisinde de “ ben ilmin şehriyim Ali kapısıdır şehri dileyen kapıya gelsin Ben hikmetin şehriyim Ali kapısıdır hikmetin dileyen kapıya gelsin” der.

  Gene Ali ile ilgili başka bir hadislerinde de Hz. Muhammed şöyle diyor: “ Ali bedendir ben ondanım ben kimin mevlası veliyf-i emri isem Ali insanların hayırlısıdır. Kim bu kabul etmezse gerçektende kafir olmuştur...” Hz. Muhammed Kur’an-ı Kerim ve Hz. Ali ilişkisini ise bir hadisinde şöyle anlatıyor. “ Ali Kur’an iledir ve Kur’an Ali ile; ikisi havuz kenarında benimle buluşuncaya kadar ayrılmazlar.”

  Ali’nin kişiliği ile ilgili bir hadisinde ise “ Ümmetimin en ileri ve gerçek hüküm vereni Ali’dir.Allah’ım O nereye dönerse nereye varırsa O’nunla beraber ol ....”

  Hz. Muhammed kendisinden sonra yerine Hz. Ali’nin görevlendirildiğini bir başka hadisede şöyle açıklıyor; ” Ali benim bilgimin kapısıdır; tebliğe memur olarak gönderdiğim şeyleri benden sonra ümmetime bildiren açıklayan kişidir; O’nu dinleyin... “ ve “ O’na baş kaldırmak nifak...” der.

  Hz. Muhammed Ebu Talib ‘in evindeki bir toplantıda ellerini Ali’nin omuzlarına koyarak şöyle der; “ içinizde bu benim kardeşimdir vasiymdir halifemdir artık O’nu dinleyin ve O’na itaat edin.” Hz. Muhammed’in Hz.Ali’yi kendisinde sonra halifesi olarak düşündüğünü birçok kaynakta görüyoruz. Hatta gelecekte olacakları önceden görmüşcesine ileride bu konuda bir bir huzursuzluk çıkması durumunda Hz. Ali tarafından tutulması gerektiğini bir hadisinde şöyle belirtir :

  “ Benden sonra fitne (huzursuzluk ) olacaktır. Bu oldumu Ebu Talip oğlu Ali tarafını tutun. Çünkü O bana ilk iman edendi. Kıyamettede benimle ilk dostluk edecek odur. O Sıddıyk-ı Ekber’ dir. O bu ümmetin Faruk’udur. O müminlerin ulusudur reisidir.”

  Hz. Muhammed Veda Haccı’ nda kendisinden sonra yerine Ali’yi vekiltayin ettiğini şöyle açıklamıştır: “ Ben kimin mevlası isem Ali’de O’nun mevlasıdır. O’ na dost olana dost düşman olana düşman ol O’na yardım edene yardım et O’nunla horlayanı horla nerede olursa olsun gerçeği O’nunla beraber kıl...”.

  Hz. Muhammed’in bu açıklamasından sora; Ebu Bekir Ömer ve sahabeden önde gelenler Ali’inin veliliğini kurtlarlar hatta Ömer; “ kutlu olsun sana ne mutlu ey Ebu Talip oğlu Ali bugün benim ve her erkek ve kadın müminin mevlası oldun” diye konuşma yapar.

  Bu gelişmelerden sonra Hz. Muhammed bu doğrultudaki konuşmasının sonunda “kalk ya Ali” diye Ali’yi ayağa kaldırır ve cemaate şöyle der.

  “ Benden sonra imam olarak halka doğru yolu göstermek üzere seni seçtim. Senden razı oldum Ben kimin mevlası isem Ali’de onun mevlasıdır özünüz doğru olarak O’na uyun ...”arkasından ; “Allah’ım O’nu seveni sev O’ na düşman olana düşman ol” diye ilave eder.

  Hz. Muhammed vefatından sonra kendi yerine Hz. Ali’yi düşünmesine ve bunu çeşitli vesilelerle açıklamasına karşın kendisinin dünya değiştirmesinden sonra olaylar düşündüğü gibi gelişmemiştir.

  Hz. Muhammed hasta yatarken durumunun ağır olduğunu fark edince çevresindekilere;”Bana yazmak icin bir şeyler getirin. Size bir şey yazdırayım ki benden sonra asla yol yitirmeyesiniz” der.

  Peygamberin bu isteğinin yerine getirilip getirilmemesi konusunda tartışma çıkar. Orada bulunan Ömer ve çevresi Peygamberin kendinde olmadığını yazacaklarının geçersiz olacaığı ve hatta Peygamberin “ sara nöbeti “ geçirdiğini söyleyerek vasiyetin yazılmasına engel olurlar.

  Böyle olunca Hz. Muhammed vasiyetini yazmadan dünyasını değiştirir. Hz. Muhammed’in vefatı karşısında; başta Hz.Ali ve Fatma olmak üzere yakın çevresi şok olur. Peygamberin ölümü karşısında sevenleri şaşkına dönerler.

  Bu şaşkınlık atlatılmadan büyük bir üzüntü hali yaşanırken; Hz. Ali Hz. Fatma Selman-ı Faris ve aile yakınları acı içinde Hz. Muhammed’in cenaze işleri ile uğraşırken Ömer etkisi altına aldığı bazı kimselerle Ebu Bekir’i halife ilan eder. Arkasından da önüne geleni kılıç korkusu ile Ebu Bekir’e biat’a zorlar.

  (KAYNAK)

 3. #3
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart

  Hazreti Muhammed'in 632 yılında ölümünün ardından yerine kimin geçeceği tartışmaları başladı. Ortada yazıya dökülmüş bir belgenin olmaması doğal olarak iktidar savaşlarını başlattı. Kimilerine göre gelenekler kimilerine göre soy olarak Hazreti Muhammed'e yakınlık kimilerine göre ise bilgi önemli idi. Gelenekçilere Ebubekir yakınlık ve bilgi düzeyini savunanlara göre Peygamber'in amcasının oğlu ve damadı olan Ali halife olmalıydı. Hatta kimi hadislere göre Hazreti Muhammed Veda Haccı'nda binlerce kişinin önünde "Benden sonra sizin imamınız Ali'dir" demişti. Ancak halife Ebubekir oldu. İkinci halife Ömer ve üçüncü halife Osman'ın ölümünden sonra yeni bir halife adayı ortaya çıkmayınca yani tam 24 yıl sonra 656 yılında Ali halife oldu. Ali'nin Hariciler tarafından öldürtülmesi sonucu halifeliğe Muaviye geçti. Kendinden sonra da oğlu Yezid'in halife olacağını ileri sürdü. Ancak Ali'nin oğlu Hüseyin bunu tanımayınca Kerbela'da öldürüldü. Hilafeti hak edenin Ali olduğuna inanan Alevilik böyle ortaya çıktı.

  ALINTIDIR

 4. #4
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart

  Hazreti Muhammed'in 632 yılında ölümünün ardından yerine kimin geçeceği tartışmaları başladı. Ortada yazıya dökülmüş bir belgenin olmaması doğal olarak iktidar savaşlarını başlattı. Kimilerine göre gelenekler kimilerine göre soy olarak Hazreti Muhammed'e yakınlık kimilerine göre ise bilgi önemli idi. Gelenekçilere Ebubekir yakınlık ve bilgi düzeyini savunanlara göre Peygamber'in amcasının oğlu ve damadı olan Ali halife olmalıydı. Hatta kimi hadislere göre Hazreti Muhammed Veda Haccı'nda binlerce kişinin önünde "Benden sonra sizin imamınız Ali'dir" demişti. Ancak halife Ebubekir oldu. İkinci halife Ömer ve üçüncü halife Osman'ın ölümünden sonra yeni bir halife adayı ortaya çıkmayınca yani tam 24 yıl sonra 656 yılında Ali halife oldu. Ali'nin Hariciler tarafından öldürtülmesi sonucu halifeliğe Muaviye geçti. Kendinden sonra da oğlu Yezid'in halife olacağını ileri sürdü. Ancak Ali'nin oğlu Hüseyin bunu tanımayınca Kerbela'da öldürüldü. Hilafeti hak edenin Ali olduğuna inanan Alevilik böyle ortaya çıktı.

  ALINTIDIR

 5. #5
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart

  Aleviliğin oluşumu ile ilgili olarak iki farklı görüş bulunmaktadır:

  Birincisi:
  Aleviliğinİslamiyetle birlikte başladığı ve Hz.Ali ve onun soyundan gelenimamlarla birlikte Aleviliğin oluştuğu şeklindeki görüşdür. Hz.Muhammed’ in ölümünden sonra damadı ve amcasının oğlu olan Hz.Ali ‘ninhalife olmasını vasiyet ettiği bilinmektedir. Ancak bu vasiyetinuyulanmamasıyla başlayan sürtüşmeler Hz.Ali’nin ve oğulları Hasan ileHüseyin’ in öldürülmesinin de içerisinde yer aldığı olaylarla sürmüş veİslamiyet deki büyük ayrılığı başlatmıştır.

  Bir tarafta Hz.Alive onun ehlibeytine bağlı olan insanlar ki bunlar Aleviler Diğertarafda ise Muaviye ve onun oğlu tarafında yer alan sünniler yeralmışlardır.

  Yalnız burada Hz. Ali ve Ehlibeyt inin yanında yeralan ve İslamiyet içerisinde Şİİ olarak bilinen bir grup bulunmaktadırki (Örn. İran) bunların İslamiyet Hz. Ali ve Ehlibeyte bakış açısıyorumlama şekli ile Anadolu ve Balkanlarda bulunan Alevi-Bektaşilerinİslamiyete Hz.Ali ve Ehlibeyte bakış açıları ve yorumlama şekilleribirbirinden farklıdır. Örnek: Bir tarafta Şii olan ve katı İslamanlayışını uygulayan İran İslam Cumhuriyeti ve diğer tarafta TürkiyeCumhuriyetindeki uygulamaları bile reddeden katı bulan Modern AnadoluAlevileri İran örneğinde olduğu gibi Şiilerin İslamiyete bakış açılarıbilinmektedir. Konuyu daha iyi anlamak için Alevi-Bektaşilerinİslamiyete bakış açılarını ve Anadolu Aleviliği konusundakiaçıklamaları okumak gerekmektedir.

  İkinci Görüş:
  Aleviliğinoluşumu hakkında ortaya atılan ikinci görüş ise Orta Asya‘dan göçebaşlayan şaman Türkler yüzyılar süren bu göç esnasında karşılaştıklarıyerlerdeki dinler ve kültürlerle birlikte Anadolu’ ya gelirler.Anadolu’ ya geldiklerinde burada bulunan yerli kültür ve dinlerin deetkisin içinde bulunduğu bir ortak Anadolu sentezi oluştururlar bunada Anadolu Aleviliği denir. Bu oluşturulan sentezin içinde İslamiyetinşii unsurları ile birlikte zerdüşlük Budizim Mani dini Yahudilik veçoğunlukla da şamanizm in etkileri gözükür. Orta Asya’nın Kam’ıAnadolu’da DEDE olur Davulu SAZ olur. İkinci görüşe göre Aleviliksadece bir inanç değil aynı zamanda bir kültür bir yaşam biçimidir

Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Bu Konu için Etiketler

Bookmarks

Bookmarks

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Mesaj Yazma Yetkiniz Var
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

Giriş